Yahoo Web Search

 1. About 1,610,065,408 search results

 1. Bratislava získala súčasný názov začiatkom roka 1919. Pred rokom 1918 sa v 19. storočí volala po slovensky Prešporok, Prešpurek alebo zriedkavo Bratislava, Břetislava či Požúň, po maďarsky Pozsony, po nemecky Preßburg (súčasným pravopisom Pressburg).

 2. en.wikipedia.org › wiki › BratislavaBratislava - Wikipedia

  Bratislava is in southwestern Slovakia at the foot of the Little Carpathians, occupying both banks of the River Danube and the left bank of the River Morava. Bordering Austria and Hungary, it is the only national capital that borders two sovereign states. [6]

  • 134 m (440 ft)
  • Slovakia
  • Lega
  • Zgodovina
  • znamenitosti
  • zunanje Povezave

  Mesto leži na skrajnem zahodu države (48°9' severno, 17°7' vzhodno), tik ob meji z Avstrijo, približno 60 km vzhodno od Dunaja, ki je eno od dveh središč iste kotline. Večji del mesta leži ob levem bregu Donave, le predmestje Petržalka (nem. Engerau/Audorf; madž. Pozsonyligetfal), ki je obenem največje mestno blokovsko naselje z okoli 100.000 prebi...

  Prva naselbina na območju današnje Bratislave je nastala že v neolitiku. Približno med leti 400 in 50 pr. n. št. so območje naseljevali Kelti in leta 125 pr. n. št. postavili pomembno utrjeno postojanko. Med 1. in 5. stoletjem je ravno čez današnje središče mesta tekla meja Rimskega imperija, ob njej je stalo več rimskih (npr. Gerulata) in germansk...

  Staro mestno jedro je dobro ohranjeno, med številnimi baročnimizgradbami izstopajo: 1. bratislavski grad: na griču, kjer so stale keltska, rimska in slovanska utrdba ter gotski in renesančni grad, je grad z današnjo baročno podobo nastal leta 1649. V času Marije Terezije je tam bil sedež kraljevega guvernerja, nato galerija in duhovniška šola, na k...

  • Název
  • Přírodní poměry
  • Dějiny
  • Památky
  • Okresy A Městské části
  • Ekonomika
  • Turistika
  • Kultura
  • Církevní Stavby
  • Mezinárodní Organizace

  Nejstarší známý název města je Braslavespurch (907) v Salzburskych análech (Annales Juvavenses maximi). Pravděpodobně dostalo město svůj název podle svého vládce či správce. Mohl to být slovanský princ Braslav Sávský(† 897), který vládl městu v 9. století, nebo muž jménem Predslav, který je uveden v seznamu jmen velkomoravských magnátů, žádná z těc...

  Celé město se rozkládá v severozápadní části Podunajské nížiny, v předhůří Malých Karpat, nedaleko od soutoku Moravy s Dunajem. Právě Malé Karpaty představují část jen málo dotčené přírody, do metropole zasahující jako klín. Dnes jsou upravené jako velký lesopark. Kolem Dunaje se nachází také velké množství slepých ramen s lužními lesy a nivami, ně...

  Počátky vzniku města

  Okolí Bratislavy bylo osídleno již v dobách neolitu, souvislé osídlení je však datováno až z období let 400 př. n. l. až 50 př. n. l., tehdy tu žili Keltové a měli zde dokonce oppidum (opevněné sídliště) s vlastní mincovnou. Ty nahradili později Germáni; středem řeky poté procházela hranice Římské říše. Po zániku Říma následovalo stěhování národů a do dnešní Bratislavy přišli Slované a také Avaři. V 7. století se město stalo součástí Sámovy říše a později Nitranského knížectví. V 9. století b...

  Uherské období

  Po tomto období se město stalo na tisíc let součástí uherského státu. Za vlády prvního uherského krále Štěpána I. došlo k rozvoji, hlavně náboženskému; budovaly se nové kostely a vznikl i kamenný hrad, tehdy jeden z nejlépe opevněných v celém Uhersku. Stále ještě přetrvával význam města z časů Velké Moravy. Bratislava se jako Poson či později Pozsony následně vyvíjela jako provinční uherské město. V letech 1241 a 1242 na Bratislavu během svých nájezdů zaútočili Mongolové, avšak město ani hrad...

  Od poloviny 19. století do roku 1918

  V polovině 19. století však i sem dorazil rozvoj techniky. Od roku 1840 bylo město se Svätým Jurem spojené koněspřežnou dráhou. Rozvíjely se také buditelské aktivity mezi Slováky a město se stalo centrem slovenského národního obrození. V revolučním roce 1848 sehrála Bratislava poměrně významnou úlohu; byly tu přijaty tzv. březnové zákony, které zrušily poddanství v Uhersku. Dne 11. dubna je podepsal a vyhlásil císař Ferdinand I. Dobrotivý v Primaciálním paláci. Při samotné revoluci se Bratisl...

  Většina památek se nachází v historickém jádru města. Stará radnice je komplex budov vybudovaných ve 14. a 15. století a dnes je sídlem městského muzea. Michalská brána je jediná brána z původních středověkých městských opevnění a je jednou z nejstarších budov ve městě. Univerzitní knihovna, vybudovaná v roce 1756, byla používaná uherským sněmem (p...

  Bratislava se dělí na 5 okresů (jedná se o okresy, řazené mezi celostátní), a ty dále na 17 městských částí.

  Bratislava spolu s Bratislavským krajem se řadí mezi nejbohatší oblasti celého Slovenska; průměrný HDP na obyvatele zde dosahuje 176 % průměru EU; je to nejbohatší region zemí EU, které byly přijaty v roce 2004, druhý je Praha. Je zde nejnižší nezaměstnanostv republice a mnoho lidí ze zbytku země sem cestuje za prací. Sídlí tu velké množství význam...

  Již od konce 90. let 20. století a hlavně pak po vstupu Slovenska do EU v roce 2004 se stává Bratislava jedním z turisty navštěvovaných měst. Nemůže se svojí velikostí i významem měřit sice s okolními, jako je například Vídeň či Budapešť, zato však má své jedinečné pamětihodnosti, které náležitě zdůrazňuje svou prezentací v zahraničí. Jen v roce 20...

  Galerie

  Na nábřeží v centru města v budově bývalých Vodních kasáren sídlí Slovenská národní galerie, vrcholná slovenská instituce v oblasti uměleckých sbírek, existující již od roku 1948. Kontroverzní dostavba budovy byla provedena v 60. letech podle návrhu V. Dědečka a od roku 2007 je plánována celková rekonstrukce Významné sbírky vlastní Galérie mesta Bratislavy, která sídlí v Mirbachově paláci (středoevropské umění baroka a grafický kabinet) a v Pálffyho paláci(gotické umění, středoevropské umění...

  Divadla

  Jako hlavní město je Bratislava domovem Slovenského národního divadla, hlavní operní a činoherní scény v zemi. Divadlo sídlí v současné době ve třech budovách. Historický operní dům se nachází na Hviezdoslavově náměstí v centru města. Dne 14. dubna 2007 byla operní a baletní představení přesunuty do nové moderní budovy na břehu Dunaje. Kromě Slovenského národního divadla působí v Bratislavě i další divadelní scény, jako například Divadlo Astorka Korzo '90 či Divadlo Aréna.

  Muzea

  Nedaleko Mostu SNP na Vajanského nábřeží se nachází Slovenské národní muzeum. To se zabývá dějinami Slovenska a slovenského národa. Na historii Bratislavy se specializuje Mestské muzeum v Bratislave (založené 1868). Další muzea jsou zasvěcena různým oborům. Například u hlavního nádraží se nachází Muzeum dopravy, v historickém jádru metropole lze nalézt i Muzeum uměleckých řemesel a muzea hodin, zbraní či farmaceutické muzeum. Některá muzea mají expozice o osobnostech, jako jsou například Ján...

  Mnoho obyvatel Bratislavy jsou římskokatoličtí křesťané. Proto také byly budovány ve městě mnohé kostely, hlavně pak v 19. století. To samozřejmě ostře kontrastuje se stoletím dvacátým, které bylo – hlavně ve své druhé polovině – ve znaku potlačování víry. Až teprve na konci 20. století vznikly náboženské stavby nové, paradoxně v okrajových částech...

  Bratislava je sídlem středoevropské centrály Mezinárodní finanční korporace (IFC) – organizace Světové banky. Rovněž zde sídlí Rozvojový program OSN pro Evropu a Společenství nezávislých států (UNDP Europe). Od roku 2009 v domě OSN na Grösslingově ulici sídlí také Populační fond OSN pro Evropu a západní Asii.

  • 126–514 m n. m.
  • Slovensko
 3. Bratislava ( slowakische Aussprache?/i [ 'bracɪslava ], bis 1919 slowakisch Prešporok, deutsch Pressburg bzw. vor der Rechtschreibreform 1996 Preßburg, ungarisch Pozsony) ist die Hauptstadt der Slowakei und mit 440.948 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2020) die größte Stadt des Landes.

 4. Bratislavský hrad (-normovaný názov [3]; iné názvy: (hrad) Bratislava [3]; staršie: Bratislavský zámok [4]; do roku 1919: Prešporek, Prešporok [3], Prešporský zámok [5], Prešporský hrad [6]) je súbor stavieb v historickom areáli, ktorý zaberá vrchol návršia na juhozápadnom ostrohu malokarpatského chrbta na ľavom brehu ...

 5. en.wikipedia.org › wiki › SlovakiaSlovakia - Wikipedia

  Slovakia's mostly mountainous territory spans about 49,000 square kilometres (19,000 sq mi), with a population of over 5.4 million. The capital and largest city is Bratislava, while the second largest city is Košice . The Slavs arrived in the territory of present-day Slovakia in the fifth and sixth centuries.

 1. People also search for