Yahoo Web Search

 1. About 32,000,000 search results

 1. en.wikipedia.org › wiki › Buhid_scriptBuhid script - Wikipedia

  The Buhid script has 18 independent characters; 15 are consonants and 3 vowels. As an abugida, there are additional diacritic vowels. Consonants have an inherent /a/ vowel. The other two vowels are indicated by a diacritic above (for /i/) or below (for /u/) the consonant. Depending on the consonant, ligatures are formed, changing the shape of the consonant-vowel combination. [4]

  • Buhid
  • Abugida
 2. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của Wikipedia. Website lần đầu kích hoạt vào tháng 11 năm 2002 và chỉ có bài viết đầu tiên của dự án là bài Internet Society. Wikipedia tiếng Việt không có thêm bài viết nào cho đến tháng 10 năm 2003 khi Trang Chính ra mắt.

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 3. Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023; Tháng 1. 1 tháng 1: Sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy sẽ được thay thế bằng căn cước công dân gắp chíp. Khởi công 12 dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2. 5 tháng 1: Bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà làm Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

 4. The 2022 AFF Championship (officially AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 due to sponsorship reasons) was the 14th edition of the AFF Championship, the football championship of nations affiliated to the ASEAN Football Federation (AFF) and was the 1st edition under the name AFF Mitsubishi Electric Cup . The final tournament ran from 20 December 2022 to 16 January 2023.

  • 20 December 2022 – 16 January 2023
  • 10 (in 10 host cities)
  • 10 (from 1 sub-confederation)
 5. People also ask

  What is Buhid script?

  How many consonants are in the Buhid script?

  What is the letter order of Buhid?

 6. Surat Buhid is an Abugida used to write the Buhid language. As a Brahmic script indigenous to the Philippines, it closely related to Baybayin and Hanunó'o. It is still used today by the Mangyans, found mainly on island of Mindoro, to write their language, Buhid, together with the Filipino latin script.

 1. People also search for