Yahoo Web Search

Search results

 1. “choice definition noun examples” (English) in Filipino is

  piling kahulugan ng pangngalan mga halimbawa

 2. pili, hirang, halalan are the top translations of "choice" into Tagalog. Sample translated sentence: What am I doing to make my life “choice, virtuous, and holy”? ↔ Ano ang ginagawa ko para maging “hirang, marangal, at banal” ang aking buhay? choice adjective noun grammar An option; a decision; an opportunity to choose or select something. [..]

 3. www.tagalog.com › dictionary › choiceChoice in Tagalog

  The English word "choice" can be translated as the following words in Tagalog: Best translations for the English word choice in Tagalog: p i lì [noun] choice; selection more... pil î [adjective] choice; select; elite; chosen; exclusive more... pagp i lì [noun] choice; choosing; selection 5 Example Sentences Available » more...

 4. Ang pareho ay batay sa isang set ng mga prinsipyo, kabilang ang disenyo sa pamamagitan ng kontrata, paghihiwalay ng query-query, ang uniform-access na prinsipyo, ang single- choice na prinsipyo, ang open-closed na prinsipyo, at option-operand na paghihiwalay. WikiMatrix Learn the definition of 'choice'.

 5. Tagalog English Chloromethane Cho Oyu Chobits Chocolate Hills Choi Ji Woo choice Choice chokaran Choking chongki chongo Chongo chorba chord choriso choice in English Tagalog-English dictionary choice translations choice + Add choice noun

 6. Choice [Pagpili] /ʧɔɪs/ selection pick option alternative select prize quality noun 1. The person or thing chosen or selected "He was my pick for mayor" synonym: choice , pick , selection 1. Ang tao o bagay na napili o napili "Siya ang pinili ko para sa alkalde" magkasingkahulugan: pagpipilian, pumili, pagpili

 7. Halimbawang isinaling pangungusap: What am I doing to make my life “choice, virtuous, and holy”? ↔ Ano ang ginagawa ko para maging “hirang, marangal, at banal” ang aking buhay? choice adjective noun gramatika An option; a decision; an opportunity to choose or select something. [..] + Magdagdag ng pagsasalin Ingles - diksyonaryo Tagalog pili verb

 1. People also search for