Yahoo Web Search

 1. Rhyming slang - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Rhyming_slang

  Cockney rhyming slang at ATM, Hackney Road, Hackney, London, UK Rhyming slang is a form of slang word construction in the English language. It is especially prevalent in the UK, Ireland and Australia. It was first used in the early 19th century in the East End of London; hence its alternative name, Cockney rhyming slang.

 2. Cockney - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Cockney

  Cockney speakers have a distinctive accent and dialect, and occasionally use rhyming slang. The Survey of English Dialects took a recording from a long-time resident of Hackney in the 1950s, and the BBC made another recording in 1999 which showed how the accent had changed. One of the characteristic pronunciations of Cockney is th-fronting.

 3. Appendix:Cockney rhyming slang - Wiktionary

  en.wiktionary.org › wiki › Appendix:Cockney_rhyming

  Jun 08, 2021 · List of Cockney rhyming slang in common use . The following is a list of well-known (to Londoners) examples of Cockney rhyming slang. It is not intended to be comprehensive. Many terms are based on popular culture, and so the table is constantly updated according to changing fashions. The terms listed here are well established.

 4. People also ask

  What does 'dicky dirt' mean in Cockney rhyming slang?

  What is a Cockney dialect?

  What is the origin of the word cockney?

  How much is a monkey in cockney slang?

 5. Cockney rhyming slang – Wikipedia

  fi.wikipedia.org › wiki › Cockney_rhyming_slang
  • erityispiirteitä
  • Historia
  • käyttö
  • Onko Rhyming Slang Kuollut?
  • Esimerkkejä

  Usein itse loppusoinnun muodostava sana poistetaan, jolloin esimerkin sanaan ”look” viitataan pelkällä sanalla ”butcher’s”. Nykyään monet brittiläiset käyttävätkin pelkkää ilmaisua ”have a butcher’s”. Asiaan perehtymättömän saattaa olla hyvin vaikeaa ymmärtää rhyming slangia juuri loppusoinnun muodostavan sanan poistamisen vuoksi. Osa cockney rhyming slangin ilmaisuista juontaa juurensa cockneyn lausuntatapaan ja voi siksi olla vaikea ymmärtää. Esimerkiksi ilmaisulla ”Max Miller” viitataan sanaan ”pillow”, koska cockneyn lausunta sanalle ”pillow” on ”piller”. Joskus loppusointu voi myös olla epätäydellinen, kuten tapauksessa Jack Jones – alone. Usein cockney rhyming slangissa on löydettävissä myös humoristinen tai satiirinen sävy. Esimerkiksi ilmauksilla trouble and strife – wife ja Gawd forbids – kids viitataan perhe-elämään. Monissa ilmauksissa käytetään myös henkilöiden nimiä, esimerkkeinä Harry Randle – candle ja Wee Georgie Wood – good.

  Cockney rhyming slangin alkuperää on vaikea jäljittää täydellisesti, koska kyseessä on suullinen traditio. Ensimmäiset viittaukset cockney-murteeseen ja -kulttuuriin ulottuvat 1600-luvulle, jolloin kirjailijat ja akateemikot alkoivat kirjata alueellisia kansanperinteitä. Cockney rhyming slang on luultavasti ilmaantunut 1800-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä. Ensimmäiset varsinaiset viittaukset rhyming slangiin löytyvät kuitenkin John Camden Hottenin vuonna 1859 julkaistusta kirjasta ”The Slang Dictionary”. Yleinen käsitys rhyming slangin alkuperästä on, että Lontoon kauppiaat käyttivät slangia eräänlaisena "cantina" eli salakielenä salatakseen laittomat toimintansa poliisivoimilta. Onkin varmaa, että rhyming slang kehittyi, koska haluttiin salata lauseiden merkitys slangia ymmärtämättömiltä. On kuitenkin epäselvää, halusivatko slangin käyttäjät vain leikitellä kielellä vai oliko käytön taustalla rikollinen toiminta.

  Cockney rhyming slang on jatkanut kasvuaan ja nykyään sitä käyttävät monet englantia puhuvat. Esimerkiksi Australiassa ja Yhdysvalloissa käytetään rhyming slangia runsaasti, joskaan ei yhtä innokkaasti kuin Iso-Britanniassa. Vaikka rhyming slangin käyttö onkin edelleen huomattavinta itälontoolaisten keskuudessa, esimerkiksi myös media on edesauttanut slangin suosiota aina toisesta maailmansodasta lähtien. Myös Iso-Britannian sotilaat levittivät rhyming slangia maailmansotien aikana. Nykyään rhyming slangia käytetään jo tilanteissa, joissa sen käyttöä olisi aikaisemmin pidetty sopimattomana. Esimerkiksi entinen Iso-Britannian pääministeri Tony Blair käytti rhyming slangia vuoden 1995 puheessaan , minkä lisäksi rhyming slangia tavataan useasti esimerkiksi lehtiotsikoissa ja -artikkeleissa. Cockney rhyming slangia käytetään runsaasti myös populaarikulttuurissa. Muun muassa Suomessakin tunnetut sarjat ”Only Fools and Horses” ja ”East Enders” käyttävät rhyming slangia. Myös Austin Powers...

  Museum of London julkaisi vuoden 2012 maaliskuussa tulokset teettämästään kyselystä, jonka mukaan cockney rhyming slang on ”brown bread” (dead). Kyselyssä testattiin 2000 brittiläisen tietämystä rhyming slangista, modernista slangista, niiden käytöstä jokapäiväisessä keskustelussa sekä asenteista slangia kohtaan. Haastateltavien joukkoon lukeutui 1000 Lontoossa asuvaa brittiä. Tulosten mukaan 78 prosenttia vastanneista tiesi rhyming slangin ilmaisun ”apples and pairs”. ”Apples and pears” olikin tunnetuin rhyming slangin ilmaisu. Kuitenkin vain 9 prosenttia vastanneista oli käyttänyt ilmausta viimeisen puolen vuoden aikana. Useimmiten käytetty ilmaisu oli ”porky pies” (lies). Vastanneista 13 prosenttia oli käyttänyt ilmausta hiljattain. Vastanneista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että cockney rhyming slang on todellakin kuolemassa ja 33 prosenttia vastanneista piti tätä surullisena. Tuloksista huolimatta 63 prosenttia vastanneista piti cockney rhyming slangia äärimmäisen tärkeänä Lon...

  Are you telling porkies? porkies = pork pies = lies I don’t Adam and Eve it! Adam and Eve = believe Baker’s dozens can be a bit irritating.Baker’s dozen = cousin I was a bit Brahms and Liszt yesterday.Brahms and Liszt = pissed = drunk Do you have any sausages and mash?Sausages and mash = cash

 6. Cockney rhyming slang - Wiktionary

  en.wiktionary.org › wiki › Cockney_rhyming_slang

  May 04, 2020 · Noun Cockney rhyming slang (uncountable) A cant used by Cockneys in which a word or phrase is replaced by a rhyming word or phrase, this word or phrase then often being abbreviated to its first syllable or syllables, or its first word. The word chosen as the rhyme often shares attributes of the word that it replaces.

 7. Cockney Rhyming Slang - Uncyclopedia, the content-free ...

  uncyclopedia.ca › wiki › Cockney_Rhyming_Slang

  The modern cockney lexicon is, in fact, a relatively modern creation, initiated and implemented by baron bloke richie and sir Michael Caine, the former dons at queen's and king's colleges in oxford. initially used ter confuse the local constabulary on tipsy nights aahhht, this informal upper-crust vernacular was kidnapped by the east-end ...

 8. Cockney Rhyming Slang - Uncyclopedia

  mirror.uncyc.org › wiki › Cockney_Rhyming_Slang

  The modern cockney lexicon is, in fact, a relatively modern creation, initiated and implemented by baron bloke richie and sir Michael Caine, the former dons at queen's and king's colleges in oxford. initially used ter confuse the local constabulary on tipsy nights aahhht, this informal upper-crust vernacular was kidnapped by the east-end ...

 9. London slang - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › London_slang

  In 2005, Professor Sue Fox from Queen Mary, University of London concluded that Cockney rhyming slang was dying out because children in London are greatly exposed to words and phrases from outside cultures. Teenagers especially are incorporating into their vocabularies new words borrowed from outside the UK.

 10. The ultimate guide to Cockney rhyming slang | Education | The ...

  www.theguardian.com › education › 2014

  Jun 09, 2014 · The ultimate guide to Cockney rhyming slang From 'apples and pears' to 'weep and wail', an A to Z of Cockney rhyming slang and the meanings behind the east end's most famous linguistic export...

  • Adam Jacot de Boinod
 11. People also search for
 1. Ads
  related to: cockney rhyming slang wikipedia