Yahoo Web Search

 1. About 1,010,000,000 search results

 1. Trong thần thoại Hy Lạp, Coeus ( tiếng Hy Lạp: Κοῖος; còn gọi là Koios) là một trong số 12 vị thần khổng lồ ( Titan ), tượng trưng cho trí tuệ. Các thần Titan là con của Uranus (Trời) và Gaia (Đất). Người tương đương với Coeus trong thần thoại Roma là Polus.

 2. en.wikipedia.org › wiki › CoeusCoeus - Wikipedia

  In Greek mythology, Coeus ( / ˈsiːəs /; [1] Ancient Greek: Κοῖος, Koios, "query, questioning" or "intelligence" [2]) also called Polus [3] was one of the Titans, one of the three groups of children born to Uranus ( Sky) and Gaia ( Earth ). Contents 1 Mythology 2 Genealogy 3 Notes 4 References 5 External links Mythology [ edit]

 3. Đồng thời, Wikipedia tiếng Việt nằm trong 50 wiki "lớn nhất" toàn cầu sử dụng phần mềm MediaWiki. [11] Đầu tháng 2 năm 2013, Wikipedia tiếng Việt đã có hơn 10.000.000 sửa đổi và đạt hơn 750.000 bài viết trong đó vào khoảng nửa là do bot tạo ra. [12] Vào ngày 15 tháng 6 năm 2014 ...

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 4. ro.wikipedia.org › wiki › CoeusCoeus - Wikipedia

  Coeus Coeus, unul dintre titani , fiul lui Uranus (cerul) și Geei (pământul). În traducere, Coeus în greacă înseamnă "întrebare" sau "chestiune". În mitologia greacă, Coeus este titanul inteligenței. Împreună cu Phoebe, Coeus a conceput zeițele Leto și Asteria.

  • greacă
  • Phoebe
 5. Vietnamese belongs to the Northern (Viet–Muong) clusters of the Vietic branch, spoken by the Vietic peoples. The language was first recorded in the Tháp Miếu Temple Inscription, dating from early 13th century AD. [11] The inscription was carved on a stone stele, in combined Chữ Hán and archaic form of the Chữ Nôm.

 6. sco.wikipedia.org › wiki › CoeusCoeus - Wikipedia

  Coeus In Greek meethologie, Coeus ( Ancient Greek: Κοῖος, Koios, "query, quaistenin") wis ane o the Titans, the giant sons an daughters o Uranus (Haiven) an Gaia (Yird). Categeries: Airticles conteenin Ancient Greek (to 1453)-leid text Greek gods Titans Affspring o Gaia Navigâtion menu No loggit in Collogue for this IP Contreibutions Mak accoont

 1. People also search for