Yahoo Web Search

 1. About 1,280,000,000 search results

 1. Nhấn vào để xem toàn màn hình. Napoléon Bonaparte [chú thích 1] (tên khai sinh Napoleone di Buonaparte; 15 tháng 8 năm 1769 – 5 tháng 5 năm 1821), sau này được biết đến với đế hiệu Napoléon I, là một chính khách và nhà lãnh đạo quân sự người Pháp đã nổi danh trong cuộc Cách mạng ...

  • 20 tháng 3 năm 1815 – 22 tháng 6 năm 1815
  • Louis XVIII (với tư cách Vua của Pháp)
 2. Dutch language A Dutch speaker Dutch ( Nederlands [ˈneːdərlɑnts] ( listen)) is a West Germanic language spoken by about 25 million people as a first language [4] and 5 million as a second language. It is the third most widely spoken Germanic language, after its close relatives German and English.

 3. People also ask

  What are the Dutch dialects?

  How were the Middle Dutch dialects affected by political boundaries?

  What is the Dutch language in Canada?

  What is the syllable structure of Dutch?

 4. Dutch is a West Germanic language, that originated from the Old Frankish dialects. Among the words with which Dutch has enriched the English vocabulary are: brandy, coleslaw, cookie, cruiser, dock, easel, freight, landscape, spook, stoop, and yacht.

 5. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA. Dutch ( Dutch: Nederlands) is a West Germanic language. It comes from the Netherlands and is the country's official language. [3] It is also spoken in the northern half of Belgium (the region called Flanders ), and in the South American country of Suriname.

  • Người
  • Phim
  • Địa Danh
  • Toán

  Dòng họ Bonaparte

  1. Napoléon I của Pháp (1769-1821), tên thật Napoléon Bonaparte, Hoàng đế Pháp (1804-1814) 1.1. Chiến tranh Napoléon, tên các cuộc chiến dưới thời Napoléon I và có liên quan đến vị hoàng đế này 1.2. Bộ luật Napoléon, bộ luật của Pháp dưới thời Napoléon I 2. Napoléon II của Pháp(1811-1832), tên thật Napoléon François Joseph Charles Bonaparte, con của Napoléon I, Vua của Roma, Hoàng đế Pháp trên danh nghĩa (1815) 3. Napoléon III của Pháp(1808-1873), tên thật Charles Louis Napoléon Bonaparte, Tổ...

  Người khác

  1. Napoleon Einstein, tay bóng cricketẤn Độ 2. Napoleon (rap)(1977-), nghệ sĩ nhạc rap 3. Napoleon Bonaparte Broward, Thống đốc Florida (1905-1909) 4. Napoleon Chagnon, nhà nhân chủng học Hoa Kỳ 5. José Napoleón Duarte, Tổng thống El Salvador 6. Napoleon Hill (1883–1970), viết sách về giúp đỡ tài chính (Think and Grow Rich) 7. Napoléon La Cécilia (1835-1878) một nhà lãnh đạo quân sự trong Công xã Paris 8. Napoléon Daru(1807-1890), chính khách Pháp 9. Napoléon Peyrat(1809-1881), nhà sử gia và...

  Phim Napoléonnăm 1927 của Abel Gance về Napoléon I
  Phim Napoléonnăm 1955 của Sacha Guitry về Napoléon I
  Phim Napoleon and Samanthanăm 1972 của Bernard McEveety (không liên gì đến Napoléon I)
  Phim Napoleonnăm 1995 (không liên gì đến Napoléon I)

  Hoa Kỳ

  1. Napoleon, Alabama 2. Napoleon, Indiana 3. Napoleon, Kentucky 4. Napoleon, Michigan 5. Napoleon, Mississippi 6. Napoleon, Missouri 7. Napoleon, North Dakota 8. Napoleon, Ohio

  Pháp

  1. Đảo Napoléon

 6. Oct 25, 2018 · Phim Napoleon năm 1995 (không liên gì đến Napoléon I) Phim truyền hình Napoleon của BBC về Napoléon I; Bộ phim truyền hình Napoléon năm 2002 về Napoléon I; Phim Napoleon Dynamite năm 2004 của Jared Hess (không liên quan gì đến Napoléon I) Hoa Kỳ [sửa | sửa mã nguồn] Pháp

 1. People also search for