Yahoo Web Search

 1. Elektra (opera) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Elektra_(opera)

  From Wikipedia, the free encyclopedia Elektra, Op. 58, is a one-act opera by Richard Strauss, to a German-language libretto by Hugo von Hofmannsthal, which he adapted from his 1903 drama Elektra. The opera was the first of many collaborations between Strauss and Hofmannsthal.

 2. Elektra (opera) — Wikipedia Republished // WIKI 2

  wiki2.org › en › Elektra_(opera)
  • History
  • Performance History
  • Synopsis
  • Style and Instrumentation
  • Motives and Chords
  • Further Reading
  • External Links

  While based on an­cient Greek mythol­ogy and Sopho­cles' tragedy Elec­tra, the opera is highly mod­ernist and ex­pres­sion­ist in style. Hof­mannsthal's and Strauss's adap­ta­tion of the story fo­cuses tightly on Elek­tra, thor­oughly de­vel­op­ing her char­ac­ter by sin­gle-mind­edly ex­press­ing her emo­tions and psy­chol­ogy as she meets with other char­ac­ters, mostly one at a time. (The order of these con­ver­sa­tions closely fol­lows Sopho­cles' play.)[citation needed] The other char­ac­ters are Kly­taemnes­tra, her mother and one of the mur­der­ers of her fa­ther Agamem­non; her sis­ter, Chrysothemis; her brother, Orestes; and Kly­taemnes­tra's lover, Aegisthus. Var­i­ous as­pects from the myth are min­i­mized as back­ground to Elek­tra's char­ac­ter and her ob­ses­sion. Other facets of the an­cient story are com­pletely ex­cluded, in par­tic­u­lar the ear­lier sac­ri­fice by Agamem­non of his and Kly­taemnes­tra's daugh­ter Iphi­ge­nia, which was the mo­ti­va­tion for Kly­ta...

  Elek­tra is one of the most fre­quently per­formed op­eras based on clas­si­cal Greek mythol­ogy, with a per­for­mance last­ing—like the com­poser's ear­lier Sa­lome—around 100 minutes. Elek­tra re­ceived its UK pre­miere at the Royal Opera House, Covent Gar­den, in 1910 with Edyth Walker in the title role and Thomas Beecham con­duct­ing at the first- ever per­for­mance of a Strauss opera in the UK. The first United States per­for­mance of the opera in the orig­i­nal Ger­man was given by the Philadel­phia Grand Opera Com­pany at the Acad­emy of Music on 29 Oc­to­ber 1931, with Anne Roselle in the title role, Char­lotte Boerner as Chrysothemis, Mar­garete Matzenauer as Kly­taemnes­tra, Nel­son Eddy as Orest, and Fritz Reiner con­duct­ing.[citation needed] The opera made its pre­miere at the Met­ro­pol­i­tan Opera in New York on 3 De­cem­ber 1932, with Gertrude Kap­pel singing the title role and Artur Bo­danzkycon­duct­ing.

  Be­fore the opera be­gins, Agamem­non has sac­ri­ficed Iphi­ge­nia on the ruse that she is to be mar­ried, and sub­se­quently goes off to war against Troy. Iphi­ge­nia's mother Kly­taemnes­tra has thus come to hate her hus­band. After his re­turn, with the help of her para­mour Aegisth, she mur­ders her hus­band and now is afraid that her crime will be avenged by her other chil­dren, Elek­tra, Chrysothemis, and their ban­ished brother Orest. Elek­tra has man­aged to send her brother away while re­main­ing be­hind to keep her fa­ther's mem­ory alive, but all the while, suf­fer­ing the scorn of her mother and the en­tire court.

  Mu­si­cally, Elek­tra de­ploys dis­so­nance, chro­mati­cism and ex­tremely fluid tonal­ity in a way which re­calls but moves be­yond the same com­poser's Sa­lome of 1905, and thus Elek­tra rep­re­sents Strauss's fur­thest ad­vances in mod­ernism, from which he later re­treated. The bitonal or ex­tended Elek­tra chord is a well known dis­so­nance from the opera while har­monic par­al­lelismis also a promi­nent mod­ernist technique. To sup­port the over­whelm­ing emo­tional con­tent of the opera, Strauss uses an im­mense or­ches­traof about 110—one of the largest in opera—with the fol­low­ing instrumentation: 1. Woodwind: piccolo (doubling fourth flute, although this is omitted from the instrumentation list at the beginning of the score), 3 flutes (flute 3 doubling piccolo 2), 3 oboes (oboe 3 doubling English horn), heckelphone, clarinet in E-flat, 4 clarinets in B-flat and A, 2 basset horns, bass clarinet, 3 bassoons, contrabassoon 2. Brass: 8 horns (horns 5–8 doubling 2 B-flat tenor...

  The char­ac­ters in Elek­tra are char­ac­ter­ized in the music through leit­mo­tifs or chords in­clud­ing the Elek­tra chord. Kly­taemnes­tra, in con­trast to Agamem­non's clearly di­a­tonic minor triad motif, is char­ac­ter­ized by a bitonal six note col­lec­tion most often rep­re­sented as a pair of two minor chords a tri­tone apart, typ­i­cally on B and F, rather than simultaneously.

  Richard Strauss; Hugo von Hoffmannsthal (1909). Elektra (libretto) (in French). Translated by H. Gauthier-Villars. Berlin: Adolph Fürstner.
  La Scala edition of the Elektralibretto
  Kennedy, Michael, in Holden, Amanda (ed.) (2001), The New Penguin Opera Guide, New York: Penguin Putnam. ISBN 0-14-029312-4
  Media related to Elektra (opera)at Wikimedia Commons
  Elektra: Scores at the International Music Score Library Project
 3. People also ask

  Who was the composer of the opera Elektra?

  When was the first performance of Elektra by Strauss?

  How long is the opera Elektra supposed to last?

  How is Elektra compared to Sophocles's Electra?

 4. Elektra (opera) - Wikipedia

  nl.wikipedia.org › wiki › Elektra_(opera)

  Elektra is een opera in één akte van Richard Strauss op een libretto van Hugo von Hofmannsthal. Elektra is een zeer intens psychologisch drama waarin beschreven wordt de haat van Elektra jegens haar moeder, Klytaemnestra, die de man die haar echtgenoot en Elektra's vader was, Agamemnon, heeft vermoord.

 5. Elektra (opera) – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Elektra_(opera)
  • Den litterära bakgrunden
  • Historia
  • Repetitionsarbetet och premiären
  • Ord och Toner
  • Handling
  • Elektra och Hennes Familj I Musiken
  • Elektra och Hennes Familj I Litteraturen
  • Bibliografi
  • Referenser
  • Vidare läsning

  Enligt myten var Elektra dotter till kung Agamemnon av Mykene och drottning Klytaimnestra. Hon hade en bror, Orestes, och två systrar, Ifigenia och Chrysothemis. Kung Agamemnon förenade sig med grekernas expedition mot Troja men deras skepp råkade i stiltje utanför Aulis. Det var jaktgudinnan Artemissom hade stoppar vindarna för att straffa Agamemnon då denne en gång hade dödat en hjort i en helig lund och sedan skrutit om att han var den störste jägaren. För att blidka gudinnan sänder Agamemnon bud till Klytaimnestra att skicka dit deras dotter Ifigenia, som offras vid ankomsten. Vindarna blåser upp och Agamemnon kan segla iväg på den resa som ska hålla honom borta från hemmet i tio år. Klytaimnestra kan inte glömma eller förlåta detta offer. Hon tar en älskare, en feg figur vid namn Aigisthos och med honom planerar hon att mörda Agamemnon vid hans hemkomst. Så sker men hon plågas därefter ständigt av ångest på hämnd från sonen Orestes, vilken har tillbringat sin uppväxt i ett fjär...

  Strauss och von Hofmannsthal möttes första gången den 23 mars 1899 på en middag hos poeten Richard Dehmel i Berlin. I mars följande år möttes de åter igen i Paris för att diskutera ett gemensamt projekt, baletten Der Triumph der Zeit (Tidens triumf).[1] von Hofmannsthal skrev en text men Strauss var fullt sysselsatt med en egen balett (den ofullbordade Kythere som var inspirerad av Antoine Watteaus målning Avfärden till Cythere) och ville inte åta sig arbetet med en till. Han komponerade också operan Feuersnotunder denna tid. 1901 skrev von Hofmannsthal sin version av Elektra som blev en tidsmässig fin de siècle-skapelse påverkad av Nietzsches mörka syn på antikens Grekland, av Sigmund Freuds Drömtydning och av den allmänna besatthet av tidens femme fatale, som rådde inom kulturlivet. Han valde Sofokles version, eftersom den enligt honom passade hans syften bäst då personerna framställs som mentalt störda. När pjäsen var färdig bad han sin vän teaterproducenten Max Reinhardt att sät...

  Redan på ett tidigt stadium hade Strauss bestämt att premiären skulle ske i Dresden. Staden hade haft modet att sätta upp Salome och von Hofmannsthal ville undvika ett eventuellt fiasko i Wien. Rollen som Elektra skulle sjungas av Annie Krull som hade sjungit hjältinnan i Strauss andra opera Feuersnot 1901. Hon var lyrisk sopran och inte den dramatiska som Strauss hade föreskrivit men hon blev mycket prisad för sin rolltolkning. Klytaimnestra sjöngs av Ernestine Schumann-Heinck från Metropolitan Opera i New York. Hon avskydde musiken, sin roll och hela uppsättningen. Till pressen sa hon: 1. Det var fruktansvärt. Vi var en samling galna kvinnor. Det finns inget bortom Elektra. Rollen som Chrysothemis sjöngs av Margarethe Siems, som Strauss skulle låta sjunga i sina två närmaste operor; Fältmarskalkinnan i Rosenkavaljeren och Zerbinetta i Ariadne på Naxos. Carl Perron hade sjungit Jochanaan i Salome, nu fick han göra rollen som Orestes (senare skulle han gestalta baron Ochs i Rosenkav...

  von Hofmannsthals text

  När von Hofmannsthal 1901 började skriva en ny version av Sofokles Elektra var han medveten om att han skulle bli anklagad för att imitera Goethe genom bruket av sådant antikt källmaterial. Därför koncentrerade han på en aspekt av Grekland som inte hade något med den "nobla enkelheten och stilla storheten" som karaktäriserade tysk klassicisms idealiserade bild av antiken. Den tyska bilden av antikens Grekland, som den tedde sig mot slutet av 1800-talet, sattes av Nietzsche som betonade de mör...

  Strauss musik

  von Hofmannsthals libretto kan delas in i sju avdelningar och partituret är arrangerat med nästan matematisk precision därefter. 1. 1. Prolog - de fem tjänarinnorna. 2. 2. Elektra 3. 3. Elektra och Chrysothemis (I) 4. 4. Elektra och Klytaimnestra 1. 5. Elektra och Chrysothemis (II) (inklusive en kort scen mellan två tjänare) 2. 6. Elektra och Orestes 3. 7. Final - de mördade, Elektras triumfdans och död Operan är komponerad i två delar med en paus och dubbla taktstreck vid pausen (efter Klyta...

  Speltid: omkring 1 timma och 40 minuter. På gården till kungapalatset i Mykene hämtar tjänsteflickorna vatten och diskuterar den mördade kung Agamemnons dotter Elektra, som de är rädda för. Endast den yngsta flickan har medlidande med den misshandlade kungadottern och för detta blir hon piskad av de andra. När flickorna har gått in kommer Elektra ut på gården. Det är just den stunden som hon brukar klaga över mordet på sin far och fantisera om att hon en dag ska hämnas på modern Klytaimnestra och hennes älskare Agisthos, som dödade Agamemnon i badet, och dansa en segerdans med sin syster Chrysothemis och deras landsförvisade bror Orestes. Men Chrysothemis tänker inte i samma banor som Elektra. Hon vill helst glömma det som har varit och få man och barn. Elektra avvisar henne med förakt. Nu kommer Klytaimnestra ut översållad med ädelstenar, men ståten kan inte dölja hennes sinnestillstånd. Hon plågas av mardrömmar och hoppas att Elektra ska ha ett botemedel mot det. Klytaimnestra för...

  Idoménée, opera av André Campra1712
  Iphigénie en Aulide, opera av Gluck1774
  Iphigénie uti Tauriden, opera av Gluck1779
  Idomeneo, opera av Mozart1781
  Orestien, trilogi av Aiskylosca 458 f.Kr
  Elektra, pjäs av Euripidesca 413 f.Kr
  Orestes, pjäs av Euripidesca 408 f.Kr
  Elektra, pjäs av Sofoklesca 405 f.Kr
  Betrachtungen und Erinnerungen. Zürich: Atlantis Verlag. 1949
  Briefwechsel : Richard Strauss - Hugo von Hofmannsthal. Zürich: Atlantis Musikbuch-Verlag. 1978. ISBN 3 7611 0276 3
  Elektra : tragedi med musik i en akt. Operans textböcker, 0282-0420 ; 37. Stockholm: Operan. 1993. Libris 7756370. ISBN 91-86260-25-1

  Tryckta källor

  1. Del Mar, Norman (1965). Richard Strauss : a critical commentary on his life and works. Vol. 1. London: Barrie & Rockliff. Libris 43471. ISBN 0-214-15735-0 2. Hartmann, Rudolf (1980). Richard Strauss : the staging of his operas and ballets. Oxford: Phaidon Press. ISBN 0-7148-2254-X 3. Kennedy, Michael (1999). Richard Strauss : man, musician, enigma. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0 521 58173 7 4. Nice, David (1993). Richard Strauss. London: Omnibus Press. ISBN 0 7119 1686 1 5....

  Hermansson, Jan (1997). ”Richard Strauss Elektra”. MD : Musikdramatik (Stockholm : Musikdramatik, 1984-) 1997:1,: sid. -19. ISSN 0283-5754. ISSN 0283-5754 ISSN 0283-5754. http://www.partitur.se/md/...
  Petersén, Gunilla (1993). ”Sofokles, Elektra, Hofmannsthal, Strauss”. Operan. Spelåret ... (Stockholm : Kungl. teatern, [19--]-) 1993/94:1,: sid. -33. Libris 2357999
  ”Richard Strauss - en son av München”. Musikrevy (Svedala : Musikrevy, 1946-1994) 1992 (47),: sid. 19-33. 1992. ISSN 0027-4844. ISSN 0027-4844 ISSN 0027-4844. Libris 2202357
  Strauss, Richard; Hofmannsthal, Hugo von; Palme, Ann-Cathrin (1993). Elektra : tragedi med musik i en akt. Operans textböcker, 0282-0420 ; 37. Stockholm: Operan. Libris 7756370. ISBN 91-86260-25-1
 6. Elektra (opéra) — Wikipédia

  fr.wikipedia.org › wiki › Elektra_(opéra)
  • L'œuvre
  • Analyse de L'œuvre
  • Discographie sélective
  • Notes et Références
  • Voir aussi

  Action, contexte

  L'action se déroule à Mycènes après la guerre de Troie. Après son retour de la guerre de Troie, Agamemnon est assassiné par sa femme Clytemnestre et son amant Égisthe. Électre, fille de Clytemnestre et d'Agamemnon, a emmené son jeune frère Oreste en sécurité à l'extérieur du pays.

  Personnages

  1. Klytämnestra (Clytemnestre), veuve d'Agamemnon, souveraine de Mycènes, contralto ou mezzo-soprano 2. Elektra (Électre), sa fille, soprano 3. Chrysothémis, sa fille, soprano 4. Ägisth (Égisthe), nouvel époux de Clytemnestre, ténor 5. Orest (Oreste), frère d'Électre, baryton-basse 6. Der Pfleger des Orest (le précepteur d'Oreste), basse 7. Die Vertraute(la confidente), soprano 8. Die Schleppträgerin(la porteuse de traîne), soprano 9. Ein junger Diener(un jeune serviteur), ténor 10. Ein alter...

  Instrumentation

  C'est une œuvre pour un très grand orchestre, dans la tradition postromantique. Il s'agit de l'instrumentation la plus fournie qu'ait prescrite Strauss.

  L'orchestration d'Elektra ressemble à celle du Ring de Richard Wagner, notamment dans les cuivres, avec la présence de 4 tubas wagnériens parmi les 8 cors, de la trompette basse ou encore du trombone contrebasse. Mais elle est surtout révolutionnaire[non neutre] dans la mesure où les alti et violoncelles sont divisés en sections. Richard Strauss a non seulement repris des instruments rares présents dans Salome comme le heckelphone, la petite clarinette en mi bémol ou encore le contrebasson, mais aussi ajouté de nouveaux instruments tels que les cuivres évoqués précédemment ou les cors de basset. Strauss emprunte également le procédé des « leitmotivs » à Wagner. Ainsi, on retrouve des thèmes symbolisant Agamemnon (joué avec énergie dès la première mesure de l'opéra par les hautbois, les clarinettes, les cors, les trompettes et les cordes. En mode mineur, durant tout l'opéra, le motif est modulé en majeur à la fin de la pièce et repris de manière triomphale par les trompettes), Electr...

  Dimitri Mitropoulos (New York, Carnegie Hall, 1949), Orchestre philharmonique de New York, Astrid Varnay(Elektra), Irene Jessner (Chrysothémis), Elena Nicolaidi (Clytemnestre), Frederick Jagel (Egi...
  Richard Kraus (Cologne, 1953), Orchestre symphonique de la Radio de Cologne, Astrid Varnay (Elektra), Leonie Rysanek (Chrysothemis), Hans Hotter (Oreste), Res Fischer (Clytemnestre), Helmut Melcher...
  Dimitri Mitropoulos (Salzbourg, 1957), Orchestre philharmonique de Vienne, Inge Borkh (Elektra), Lisa Della Casa (Chrysothémis), Jean Madeira (Clytemnestre), Max Lorenz (Egisthe), Kurt Böhme(Oreste...
  Karl Böhm (1961), Staatskapelle de Dresde, Inge Borkh (Elektra), Dietrich Fischer-Dieskau(Oreste) (Deutsche Grammophon)

  Source

  1. (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Elektra (Strauss) » (voir la liste des auteurs).

  Bibliographie

  1. Claude Rostand, Richard Strauss, Paris, Seghers, 1964 2. Antoine Goléa, Richard Strauss, Paris, Flammarion, 1965 3. Dominique Jameux, Richard Strauss, Paris, Le Seuil, coll. « Solfèges », 1971 4. André Tubeuf, Richard Strauss ou le voyageur et son ombre, Paris, Albin Michel, 1980 5. Richard Strauss et Hugo von Hofmannsthal, Correspondance 1900-1929, Paris, Fayard, 1992 6. Bernard Banoun, L'Opéra selon Richard Strauss, un théâtre et son temps, Paris, Fayard, 2000 7. Michael Kennedy, Richard...

  Liens externes

  1. Notices d'autorité : 1.1. Fichier d’autorité international virtuel 1.2. Bibliothèque nationale de France (données) 1.3. Gemeinsame Normdatei 2. Ressources relatives à la musique : 2.1. (en) International Music Score Library Project 2.2. (en) AllMusic 2.3. (en) Carnegie Hall 2.4. (en) MusicBrainz (œuvres) 2.5. (de) Operone 3. L'Avant-scène Opéra a consacré son n° 92 (1986) à Elektra 4. Le site de la société Richard Strauss 1. Portail de la musique classique 2. Portail de l’opéra 3. Portail...

 7. Electra (ópera) - Wikipedia, la enciclopedia libre

  es.wikipedia.org › wiki › Electra_(ópera)
  • Historia de Las Representaciones
  • Argumento
  • Estructura Dramática
  • Música
  • Diferencias respecto de La Tragedia de Sófocles
  • Discografía Principal
  • Referencias
  • Enlaces Externos

  Fue estrenada el 25 de enero de 1909 en la Königliches Opernhaus de Dresde con Annie Krull, Margarethe Siems y Ernestine Schumann-Heink como Klytaemnestra y es considerada una de las obras clásicas del repertorio operístico mundial. Predominantemente femenina, presenta un formidable trío interpretativo para soprano dramática (Electra), soprano dramática-joven (Chrysotemis) y mezzosoprano o contralto (Klytaemnestra). Electra recibió su estreno en el Reino Unido en la Royal Opera House, Covent Garden en 1910 con Edyth Walker en el rol titular y Sir Thomas Beecham dirigiendo. En Argentina se estrenó en Buenos Aires en 1923 en el Teatro Colón dirigida por su compositor, Richard Strauss, con Elsa Bland como Electra. La primera representación en Estados Unidos de la ópera en el original alemán se dio por la Gran Ópera de Filadelfia en la Academia de Música, Filadelfia el 29 de octubre de 1931 con Anne Roselle en el rol titular, Charlotte Boerner como Chrysothemis, Margarete Matzenauer com...

  El argumento de Electra está basado en la tragedia griega Electra, escrita por Sófocles. Una atmósfera de horror y abatimiento impregna la producción de la puesta original de Strauss y Hofmannsthal, en un drama cuyo tema principal es la venganza. Clitemnestra, ayudada por su amante Egisto, ha matado a su esposo, Agamenón, pues este había dado en sacrificio a su hija Ifigenia, y tiene miedo de la venganza de sus hijos: Electra, Crisótemis y el desaparecido Orestes. Electra, quien encarna la sed de venganza, espera la llegada de su hermano Orestes para que vengue a su padre. Orestes, a quien todos creen muerto, aparece y hace justicia con sus propias manos para vengar la muerte de su padre. Orestes mata a Clitemnestra y Egisto; su hermana Electra, en una intensa danza triunfal, entra en éxtasis y cae muerta frente a sus aterrorizados escoltas.

  La obra está planteada como una sucesión de escenas en las que Electra se ve confrontada con el resto de los personajes. Se puede esquematizar la estructura de la obra en 8 escenas: 1. Prólogo de las siervas 2. Monólogode Electra 3. Electra y Crisótemis (1.er. escena) 4. Electra y Clitemnestra 5. Electra y Crisótemis (2.ª escena) 6. Electra y Orestes 7. Electra y Egisto 8. Electra y Crisótemis Las primeras dos escenas son una introducción en la historia. El prólogo de las siervas nos da un retrato de la protagonista, y describe cómo ha vivido en las afueras del palacio desde la muerte de Agamenón, vistiendo harapos y conviviendo con los perros, despreciando a todo aquel que fuera desleal a la memoria de su padre. La segunda escena es un monólogo en el que Electra describe el conflicto subyacente de la trama. Luego de su regreso de la guerra de Troya, el rey Agamenón es asesinado por su esposa, la reina Clitemnestra, con la ayuda de su amante, Egisto. Desde ese día, Electra vive sola...

  La estructura armónica de Electra sigue el camino de desintegración tonal iniciado por Wagner. Sin embargo, Electraes también una ópera de contrastes, donde violentos climas disonantes conviven con escenas de intenso lirismo. La ópera se inicia con el tema de Agamenón, indicándonos que el asesinato del padre de Electra es el motivo que pone en movimiento la historia. Se trata de un tema de cuatro notas, que refleja el silabeo rítmico del nombre Agamenón. Este tema lo hacen en fortissimo la trompa y la trompeta al unísono, junto con casi toda la cuerda. Del bajo[3]​ se encargan los trombones y los contrabajos. Cuando Electra hace su aparición, entona este tema de cuatro notas con el nombre de su padre. Este tema aparecerá con distintas variaciones a lo largo de la ópera, por ejemplo cuando aparece Orestes, en boca de Electra cuando Egisto pide ayuda al ser asesinado, y es el tema que cierra la ópera con la caída de Electra luego de su danza frenética. La entrada de Electra es precedi...

  Electra de Strauss fue estrenado en 1909, en medio de un cambio en el pensamiento europeo respecto de la antigua Grecia. Desde el Renacimiento hasta fines del siglo XIX, la antigua Grecia era considerada la cuna de la civilización, una edad de oro donde la ciencia, el arte y la filosofía habían alcanzado un desarrollo monumental. En los principios del siglo pasado, personajes como Freud y Jung comenzaron a analizar los aspectos primitivos, e incluso bárbaros, de los mitos y la cultura griega con el objeto de entender la naturaleza humana en toda su dimensión más profunda y perturbadora. Es esta fascinación con el lado morboso y extremo de la mitología griega lo que alimenta la Electra de Strauss. Esta visión se aprecia en la mención recurrente al sacrificio, incluso humano, en la escena de Clitemnestra, que no aparece en la tragedia de Sófocles, en la imagen de la reina insomne torturada por sus remordimientos, y en general en la visión sórdida y marginal que rodea a Electra. A dife...

  Electra, Chrysotemis, Klytämnestra, Orest, Agysth, orquesta, director de orquesta. CD 1. 1953 Astrid Varnay, Leonie Rysanek, Res Fischer, Hans Hotter, Helmut Melchert, Westdeustchen Rundfunks, Richard Kraus. 1. 1957 Inge Borkh, Lisa della Casa, Jean Madeira, Kurt Böhme, Max Lorenz, Wiener Philharmoniker en vivo, Dmitri Mitropoulos. 1. 1958 Gerda Lammers, Hedwig Müller-Bütow, Georgive von Milinkovic, Otakae Kraus, Edgard Evans, Covent Garden, Rudolf Kempe. 1. 1960 Inge Borkh, Marianne Schech, Jean Madeira, Dietrich Fischer-Dieskau, Fritz Uhl, Wiener Philharmoniker, Karl Böhm. 1. 1964 Astrid Varnay, Hildegard Hillebrecht, Martha Mödl, Eberhard Wächter, James King, Wiener Philharmoniker, Herbert von Karajan. 1. 1967 Birgit Nilsson, Marie Collier, Regina Resnik, Tom Krause, Gerhard Stolze, Wiener Philharmoniker, Georg Solti. 1. 1988 Hildegard Behrens, Nadine Secunde, Christa Ludwig, Jorma Hynninen, Ragnar Ulfung, Boston Symphony, Seiji Ozawa. 1. 1990 Eva Marton, Cheryl Studer, Marjana L...

  Partituras de Elektra en el Proyecto Biblioteca Internacional de Partituras Musicales (en inglés).
  Guía de Electra, en PDF, con texto bilingüe alemán- español.
 8. Elektra (opera) – Wikipedia, wolna encyklopedia

  pl.wikipedia.org › wiki › Elektra_(opera)
  • osoby
  • Treść
  • Charakterystyka
  Chryzotemis – sopran
  Elektra – sopran
  Egistos – tenor
  Klitemnestra – mezzosopran

  Akcja rozgrywa się kilka lat po zakończeniu wojny trojańskiej, w Mykenach. Po powrocie z wojny Agamemnon zostaje zamordowany przez swoją żonę Klitemnestrę i jej kochanka Egistosa, po czym ta para obejmuje rządy w Mykenach. Córki Agamemnona i mężobójczyni, Elektra i Chryzotemis, zostają zapędzone do niewolniczej pracy, zaś syn Orestes przed niechybną śmiercią z polecenia matki zostaje uratowany przez wiernego sługę (Opiekun Orestesa). Są to wydarzenia poprzedzające akcję rozgrywającą się na scenie. Od tej chwili Elektra żyje wyłącznie myślą o zemście i oczekiwaniem na powrót brata, jest nimi wręcz opętana.Żywi głęboką nienawiść do matki, a także gardzi całym jej mykeńskim dworem, oraz dworskim życiem, sama żyjąc jak pustelniczka. Tymczasem Klitemnestrą, która wraz z Egistosem przejęła rządy nad Mykenami, zaczynają targać wyrzuty sumienia. Zwraca się ona do Elektry z pytaniem, jak przebłagać bogów, na co córka odpowiada, że jedynie ofiara złożona przez Orestesa z krwi Klitemnestry jes...

  Opera rozwija pomysły Richarda Wagneraw zakresie obsady (ogromny zespół orkiestrowy, w którym wyróżniono m.in. trzy zespoły smyczkowe; sekcja dęta składająca się z 40 muzyków), motywów przewodnich (motyw śmierci, zabitego Agamemnona, zemsty, wizji itd.). Dzieło cechuje również szereg elementów charakterystycznych dla kierunku ekspresjonistycznego w muzyce: 1. Ujawnianie wybujałych przeżyć wewnętrznych 2. Zainteresowanie przeżyciami patologicznymi 3. Pesymistyczny wydźwięk 4. Stopniowy zanik centrum tonalnego - odważne wykraczanie w dziele poza ramy systemu dur-moll 5. Nieustanne napięcie dramatyczne oraz harmoniczne 6. Fragmenty deklamacyjne

 9. Electra (disambiguation) - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Elektra
  • Greek Mythology
  • Places
  • People
  • Animals
  • Art, Entertainment, and Media
  • Business
  • Technology
  • Transportation
  • Organizations
  • Other Uses

  Terrestrial features

  1. Mount Electra 2. Electra Lake

  Outer space

  1. Electra (star), 17 Tauri 2. 130 Elektra, an asteroid

  Municipalities

  1. Electra, California 2. Electra, Texas 3. Electra, Queensland, a locality in the Bundaberg Region, Queensland, Australia

  Electra (bryozoan), a genus of aquatic invertebrates
  Elektra (bug), a genus of insects in the tribe Mirini

  Comics

  1. Elektra: Assassin(1986), a comics miniseries dedicated to the Marvel character

  Fictional characters

  1. Electra (cat), in T.S. Eliot's Old Possum's Book of Practical Cats and in the musical Cats 2. Elektra (comics), a Marvel Comics character 3. "Electra", Cathy's dog in the Cathycomic strip 4. Electra the Electric Train, a character in Starlight Express 5. Elektra King, in The World is not Enough 6. Elektra (Tracy Beaker Returnscharacter) 7. Elektra, the princess of the Electric Eels from Sea Princesses

  Film

  1. Electra (1962 film), based on the Euripides play 2. Electra, a 1996 Shannon Tweedfilm 3. Elektra (2005 film), a film based on the Marvel character 4. Elektra (2010 film), a Malayalam psychological drama film

 10. Electra - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Electra

  Elektra (Laodice) is the unnamed protagonist and speaker in Yannis Ritsos 's long poem Beneath the Shadow of the Mountain. This poem forms part of the cycle colloquially referred to as the New Oresteia. Electra is the eponymous narrator of her story in the book 'Electra' by Henry Treece. (Bodley Head, 1963: Sphere Books., 1968).

 11. People also search for