Yahoo Web Search

  1. About 23 search results

  1. en.wikipedia.org › wiki › RysyRysy - Wikipedia

    Rysy (Polish: ; Slovak: ; German: Meeraugspitze, Hungarian: Tengerszem-csúcs) is a mountain in the crest of the High Tatras, eastern part of the Tatra Mountains, lying on the border between Poland and Slovakia.

  2. Litwa leży w strefie lasów mieszanych, na ubogich glebach piaszczystych rosną bory sosnowe z sosną zwyczajną, a na glebach żyźniejszych lasy świerkowe ze świerkiem pospolitym z udziałem drzew liściastych lub dąbrowy z dębem szypułkowym, a na południu lasy dębowo-grabowe. Lesistość kraju wynosi 26%, pastwiska zajmują 17% ...

  3. Tallinn (od 1219 do 1918 Rewel, niem. hist. Reval) – stolica i największe miasto Estonii, zlokalizowane na północy kraju, na brzegu Zatoki Tallińskiej.Tallinn zajmuje 7. miejsce na liście najbardziej inteligentnych miast świata.

  1. People also search for