Yahoo Web Search

  1. About 21 search results

  1. Układ z Schengen – porozumienie z 1985 znoszące kontrole na granicach wewnętrznych państw sygnatariuszy. Porozumienie zostało zawarte 14 czerwca 1985 roku w miejscowości Schengen w Luksemburgu. Jego stronami jest obecnie 26 państw (22 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein)

  2. Litwa leży w strefie lasów mieszanych, na ubogich glebach piaszczystych rosną bory sosnowe z sosną zwyczajną, a na glebach żyźniejszych lasy świerkowe ze świerkiem pospolitym z udziałem drzew liściastych lub dąbrowy z dębem szypułkowym, a na południu lasy dębowo-grabowe. Lesistość kraju wynosi 26%, pastwiska zajmują 17% ...

  3. Anna Maria Jopek (born 14 December 1970) is a Polish vocalist, songwriter, and improviser. She represented her country in the 1997 Eurovision Song Contest, with the song "Ale jestem" and finished 11th out of 25 participating acts; and in 2002, she collaborated on an album with jazz guitarist Pat Metheny.

  1. People also search for