Yahoo Web Search

  1. About 40 search results

  1. Estonia jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo państw dawnego bloku wschodniego oraz Estonia razem z Litwą jest jedną z najbogatszych republik dawnego Związku Radzieckiego. W 2015 r. Estonia była 25. gospodarką Unii Europejskiej pod względem wielkości PKB w parytecie siły nabywczej i 108. gospodarką świata, a pod względem ...

  2. Norwegia graniczy z: . Finlandią na odcinku 736 km; Szwecją na odcinku 1630 km; Rosją na odcinku 198 km; Klimat. Południowa i środkowa Norwegia jest położona w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, a północ (za kołem polarnym) w strefie umiarkowanego chłodnego morskiego, graniczącego na północnych wybrzeżach z subpolarnym.

  3. Francja jest krajem leżącym w większości w Europie Zachodniej, jednak posiadającym terytoria zależne i departamenty zamorskie na innych kontynentach.Powierzchnia metropolitarnej części Francji wynosi 551,5 tys. km², wskutek czego zajmuje czterdzieste ósme miejsce na świecie pod względem wielkości powierzchni, natomiast powierzchnia wraz z terytoriami zależnymi i departamentami ...

  4. W latach 1929–1958 obsługiwało rejsowy ruch lotniczy, w tym pierwsze międzynarodowe połączenia w historii PLL LOT. Koszalin-Zegrze Pomorskie: W latach 1965–1991 obsługiwało regularny krajowy ruch pasażerski oraz czarterowy. W szczytowym okresie z lotniska korzystało ponad 80 tys. pasażerów rocznie. Kraków-Rakowice-Czyżyny

  5. W Rumunii, podobnie jak w wielu innych krajach, początki ochrony przyrody wiążą się z łowiectwem. Powołany w 1935 r. najstarszy rumuński park narodowy w górach Retezat był wcześniej chroniony jako królewski rezerwat myśliwski. Jest on też najstarszym po Pienińskim Parku Narodowym – parkiem narodowym w Karpatach.

  6. Indie w pierwszym okresie niepodległości wdały się w spory graniczne z Chinami co spowodowało w latach 60. wojnę między tymi państwami – w 1962 roku Indie toczyły wojnę z Chinami o północny Kaszmir i tzw. NEFA (Północno-Wschodni Obszar Graniczny). W wyniku wojny chińsko-indyjskiej Chiny zajęły sporne terytorium Aksai Chin

  7. W latach 1980-1981 dach pokryto blachą miedzianą (firma Józefa Hermanowicza z Gorzowa), w latach 1982-83 nastąpiło malowanie wnętrz (firma Antoniego Juszczaka z Poznania), w kolejnych latach wstawiono oszklenia witrażowego do sześciu okien (projekt Ireny Kisielewskiej, l. 1983-1990) i trzech kolejnych (projekt Wiktor Ostrzołek, l. 1990 ...

  1. People also search for