Yahoo Web Search

 1. About 538,000,000 search results

 1. v. t. e. A parliamentary republic is a republic that operates under a parliamentary system of government where the executive branch (the government) derives its legitimacy from and is accountable to the legislature (the parliament). There are a number of variations of parliamentary republics. Most have a clear differentiation between the head ...

 2. Wikipedia Shqip është versioni shqip i Wikipedia-s, enciklopedisë së lirë. Ajo filloi më 12 tetor 2003 dhe sot përmban 84.185 artikuj . Wikipedia shqip e ka vendin e 75-të [1] sipas listës së Wikipedia-ve.

 3. Somalia is a republic governed by a federal administration with various regional administrations governing on a micro level. Somalia is an independent country. Since the Somali Civil War in the 1980s, there has been no working government that covers all of Somalia; instead, different pirates have been destabilizing the region to the southwest ...

 4. The Republic of Serbia ( Serbo-Croatian: Република Србија / Republika Srbija) was a constituent state of the Federal Republic of Yugoslavia between 1992 and 2003 and the State Union of Serbia and Montenegro from 2003 to 2006. With Montenegro 's secession from the union with Serbia in June 2006, both became sovereign states in ...

 5. sq.wikipedia.org › wiki › Faqja_kryesoreWikipedia

  Para se të redaktoni... Wikipedia ( Enciklopedia e lirë) synon krijimin e një enciklopedie të plotë, pa gabime, në të gjitha gjuhët, e korrigjueshme nga të gjithë dhe e lirë për përdorim. Wikipedia përdor teknikën Wiki si mjet bashkëpunimi midis autorëve. Çdokush mund të kontribuojë vullnetarisht me njohuritë e veta për ...

 6. Jun 09, 2017 · and "Which countries are governed by parliamentary republic?" Albania Tirana Albania, officially known as the Republic of Albania, is a country in Southeastern Europe. It is bordered by Montenegro to the northwest, Kosovo to the northeast, the Republic of Macedonia to the ...more #12 of 15 The Best Eastern European Countries to Visit #14 of 22

 7. Sep 01, 2018 · The proposed Federal Republic or Federal System is based on the so-called principle of dual sovereignty. According to this the CMFP Draft Constitution provides that governmental powers shall...

 1. People also search for