Yahoo Web Search

  1. About 37 search results

  1. 160 éve, 1862-ben született Kégl Sándor orientalista, irodalomtörténész, a magyar iranisztika kiemelkedő alakja, az MTA tagja († 1920). 155 éve, 1867-ben született Ignacy Mościcki lengyel kémikus, politikus, 1926 és 1939 között, 13 éven át Lengyelország elnöke († 1946).

  2. A magyar parlamentben a himnusz kérdése először 1901-ben vetődött fel, amikor Rátkay László interpellációjában tiltakozott amiatt, hogy „egy magyar nemzeti ünnepélyen miért zendűl meg elsőnek az osztrák néphimnusz. Nem volt itt az osztrák császár; és ha még itt is lett volna az osztrák császár: mivel egyúttal ...

  3. Az Országgyűlés, fejet hajtva mindazon emberek, közösségek és emlékük előtt, akik e zászló és címer alatt harcolva életüket, szabadságukat adták a magyar nemzetért, vagy e zászló és címer tisztelete miatt szenvedtek bármilyen sérelmet vagy hátrányt, Magyarország zászlaja és címere iránti tisztelettől vezérelve, megbecsülésének kifejezése érdekében a ...

  4. A Wikipédia szerkesztése elsőre ijesztő lehet, de ne ijedj meg, több rendszert, fórumot és személyes segítségadási módot dolgoztunk ki, hogy segítsük az új szerkesztők eligazodását és beilleszkedését közösségünkbe; ezeket megtalálod itt lejjebb, és a vitalapon várjuk ötleteidet, tapasztalataidat: mit hiányolsz, miben lehetne fejlődnünk ezen a területen!

  5. Ez a legrégebbi írásos bizonyíték a törvénylátó napok létéről. A magyar történelemben ezek a törvénylátó napok rendkívüli szereppel bírnak, hiszen belőlük alakult ki a mai országgyűlés. 1185–1186-ban keletkezett az első kimutatás a magyar királyi jövedelmekről. Ebből a kimutatásból kiderül, hogy III.

  6. A Magyar Légierő (angolul Hungarian Air Force) a Magyar Honvédség önálló haderőneme. Nemzetközi rövidítése: HunAF. A Magyar Légierő feladata Magyarország légterének védelme és ellenőrzése különböző eszközökkel (harci repülőgépek, légvédelmi rakéták, radarrendszerek), valamint a Magyar Honvédség szárazföldi alakulatainak légi támogatása (harci ...

  7. Az ortodox kereszténység (más néven pravoszláv egyház, régiesen görög(keleti) egyház, óhitűek, görög nem egyesültek) mind történelmileg, mind híveinek létszámát tekintve a keleti keresztény egyházak egyik fő irányzata, amely földrajzilag elsősorban az egykori Keletrómai Birodalom területén, illetve attól keletre számít meghatározónak.

  1. People also search for