Yahoo Web Search

 1. About 591,000 search results

 1. Aug 6, 2020 · Heto ang mga mga gamit ng wika: Instrumental – ang wika ay ginagamit upang makuha ng tagapagsalita ang kanyang mga kinakailangan katulad lamang ng materyal o serbisyo. Halimbawa: Pagtukoy sa nais bilhin na selpon sa isang mall. Pag-order ng pagkain sa isang restawran.

 2. www.slideshare.net › leilanicostalesavila › gamit-ng-wikaGamit ng Wika - SlideShare

  Jul 16, 2016 · Layunin: 1. Maiisa-isa ang iba’t ibang gamit ng wika; 2. Makapagbibigay kahulugan sa mga gamit ng wika; at 3. Makapaglalahad ng mga halimbawa ng gamit ng wika sa lipunan. Ang wika ay sadyang mahalaga sapagkat ito ay nagsisilbing daluyan ng impormasyon, paghahayag ng saloobin at marami pang iba. GAMIT NG WIKA AYON KAY HALLIDAY

 3. Ang lingguwistikao linggwistika(mula Espanyollingüística),[1][2]kilala rin sa tawag na dalubwikaan, aghamwika, o agwika,[3]ay ang maaghamna pag-aaral sa mga wikang tao.[4] Sakop nito ang lahat ng mga pagsusuri sa bawat isang bahagi at aspeto ng wika, gayundin sa mga kapaaranan para mapag-aralan sila at magawan ng mga modelo.

 4. www.slideshare.net › katesanchez21 › gamit-ngwikaGamit ng-wika - SlideShare

  Oct 12, 2019 · gamit ng-wika. lipunan •ay malaking pangkat ng mga tao na may karaniwang set ng pag- uugali,ideya,saloobin at namumuhay sa tiyak na teritoryo at itinuturing ang mga sarili bilang isang yunit. wika •pasalita man o pasulat,ang instrumenting ginagamit ng mga tao sa loob ng lipunang ito upang makipag-ugnayan sa isa’t isa

 5. Oct 6, 2020 · Bukod rito, ang wika rin ang ating pangunahing instrumento ng komyunikasyon. Mayroong pito na mahalagang gamit ang wika. Sa ating lipunan, ang wika ay ginagamit sa mga aspeto katulad ng: Instrumental – ang wika ay ginagamit para makakuha ng tao ang kanyang mga pangangailangan katulad lamang ng materyal o serbisyo.

 6. Sep 10, 2020 · Mga Gamit ng Wika sa Lipunan. A yon kay Josefina Mangahis et al., (2008), mahalagang instrumento sa pakikipagkomunikasyon ang wika. Nag-uugat ang tungkulin nito sa umiral na sistema ng isang kultura ayon sa pamantayan ng paniniwala, tradisyon, pag-uugali, at kung paano nakikisalamuha ang mga tao sa lipunang kanilang ginagalawan. Ayon sa pahayag ...

 7. Gamit at. Kahalagahan ng Wika sa Lipunan 1. INTERAKSYONAL Ito ay ang nagpapakita ng grupo ng mga tao na nakikipag-usap sa isa’t isa at nagpapalitan ng impormasyon. HALIMBAWA: • Kumusta? Hi o Hello • Magandang araw, Magandang gabi, o Magandang umaga! • Anong pangalan mo? • Ako nga pala si… • Makikiraan po.

 8. 1. Ang instrumental na gamit ng wika ay nakatuon sa pagpapahayag ng pangangailangan ng tao, tulad ng anumang kahilingan kaugnay ng pagkain, inumin at iba pa. HAL: “Gusto ko ng gatas.” • 2. Ang gamit na regulatori o regulatoryo ay nakapokus sa paggamit ng wika sa pagbibigay ng utos o pagbibigay ng gabay sa posibleng gagawin ng ibang tao.

 9. gamit ng wika kapag nagbibigay tayo ng bagong tawag o pangalan sa isang tao o bagay. ... Ang Wikang Filipino sa Iba't Ibang Sitwasyong… 28 terms. Mharjorie. Mga Gamit ng Wika sa Lipunan. 22 terms. AkieUwu. Anyo ng Wika (FILIPINO 1) 13 terms. MoonYoon. Recent flashcard sets. Английский ОГЭ ...

 10. GAMIT. NG WIKA Karen Clarissa L. Perez Gamit ng Wika sa Lipunan Michael A.K.–Halliday Instrumental – Regulatoryo – Interaksyon – Personal – Heuristiko – Representatibo – Imahinatibo Instrument al ng tagapagsalita para – Ginagamit ang wika mangyari/maganap ang mga bagay-bagay.

 1. People also search for