Yahoo Web Search

 1. About 536,000 search results

 1. f MGA GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN AYON M.A.K HALLIDAY 1.INSTRUMENTAL- ITO ANG TUNGKULIN NG WIKANG TUMUTUGON SA MGA PANGANGAILANGAN NG TAO GAYA NG PAKIKIPAG- UGNAYAN SA IBA. f MGA HALIMBAWA PANGHIHIKAYAT/ PATALASTAS PAGMUMUNGKAHI f2. REGULATORYO- ITO ANG TUNGKULIN NG WIKANG TUMUTUKOY SA PAGKONTROL SA UGALI O ASAL NG IBANG TAO. f MGA HALIMBAWA

 2. Mga Gamit o Tungkulin ng Wika (M.A.K. Halliday) GAMIT NG WIKA AYON KAY M.A.K. Halliday: Ang sumusunod na gamit o tungkulin ng wika ay maaaring gamitin o mamalas sa dalawang paraan –pasulat o pasalita: 1. Imahinatibo –paggamit ng wika sa malikhaing paraan. Maaaring nakapaloob dito ang paggamit ng mga tayutay, idyoma at matatalinghagang pahayag.

 3. Ang wika ay may iba’t ibang gamit sa lipunan ayon kay Michael A.K. Halliday, isang lingwista na nagmula sa Inglatera. Ito ay ang mga sumusunod: Instrumental na kung saan ito ang pamamaraan ng pagsasaad ng mungkahi o di naman kaya ay panghihikayat hinggil sa isang konsepto; ang regulatory o ang pag-alalay sa mga nagaganap na pangyayari na kung ...

 4. www.slideshare.net › ernestodeato3 › gamit-ng-wikaGamit ng wika - slideshare.net

  3. Gamit o Tungkulin ng Wika ayon kay M.A.K Halliday Isa sa nagbigay ng kategorya nito ay si M.A.K Halliday na naglahad sa pitong tungkulin ng wika na mababasa sa kanyang aklat na Explorations in the Functions of Language (Explorations in Language Study) (1973). 4.

 5. Jul 9, 2020 · 07/09/2020 Teorya ng pag-nlad ng wika ni Micheal Halliday Inihanda ni Rizel B. Daligdig Mga Gamit ng Wika Ayon kay Michael Halliday Micheal Halliday Michael Halliday - Si Michael Halliday ay isang linggwistang Briton na pinannganak sa inglatera.

 6. Ayon nga sa Australyanong linggwista na si M.A.K. Halliday, may iba’t ibang gamit ang wika. 1. Ang instrumental na gamit ng wika ay nakatuon sa pagpapahayag ng pangangailangan ng tao, tulad ng anumang kahilingan kaugnay ng pagkain, inumin at iba pa. HAL: “Gusto ko ng gatas.” • 2.

 7. Oct 15, 2016 · TUNGKULIN NG WIKA AYON KAY HALLIDAY: 3. 1. Instrumental Maisakatuparan ang pangangailangan ng ispiker. Magmanipula ng kaligiran upang maganap ang mga dapat mangyari. Nakatuon ito sa pagpapahayag ng ninanais upang ito ay maibigay. Halimbawa ay ang paghingi ng pagkain, inumin o di kaya ay ang paggawa ng liham aplikasyon o ang liham paanyaya. 4.

 1. People also search for