Yahoo Web Search

  1. About 518,000 search results

  1. Ang wika ay may iba’t ibang gamit sa lipunan ayon kay Michael A.K. Halliday, isang lingwista na nagmula sa Inglatera. Ito ay ang mga sumusunod: Instrumental na kung saan ito ang pamamaraan ng pagsasaad ng mungkahi o di naman kaya ay panghihikayat hinggil sa isang konsepto; ang regulatory o ang pag-alalay sa mga nagaganap na pangyayari na kung ...

  2. View MGA GAMIT NG WIKA.pptx from BSA 101 at Holy Angel University. MGA GAMIT NG WIKA AYON KAY HALLIDAY LAYUNIN MAIPALIWANAG ANG PAGUNLAD NG WIKA AYON KAY MICHAEL HALLIDAY MATALAKAY ANG MGA GAMIT

  3. ANTAS NG PAG-UNLAD NG WIKA NG BATA AYON KAY HALLIDAY 1. Antas Protowika. Gumagamit ng kilos na may tiyak na ibig sabihin upang magpahayag, gaya ng pagngiti, pagtawa, at pag-iyak.

  4. Mga Gamit o Tungkulin ng Wika (M.A.K. Halliday) GAMIT NG WIKA AYON KAY M.A.K. Halliday: Ang sumusunod na gamit o tungkulin ng wika ay maaaring gamitin o mamalas sa dalawang paraan –pasulat o pasalita: 1. Imahinatibo –paggamit ng wika sa malikhaing paraan. Maaaring nakapaloob dito ang paggamit ng mga tayutay, idyoma at matatalinghagang pahayag.

  5. Paggamit ng wika upang malaman o matamo ang tiyak na kaalaman tungkol sa mundo sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtanggap ng kaalaman o impormasyon. Representatibo. Maaring gamitin sa mga akademiko at propesyunal na sitwasyon. Representatibo. Pagtatanong, argumentasyon, panayam, pananaliksik, pagbibigay-depinisyon, at pagsusuri.

  6. Jul 11, 2009 · Naglahad sina Michael A.K. Halliday, Roman Jakobson at W.P. Robinson ng pangkalahatang gamit ng wika upang mapag-aralan natin kung papaano napapakilos o napagagalaw ng wika ang lahat ng bagay sa mundo. 2. I. Ayon kay Michael A.K. Halliday 1.Instrumental – Ginagamit ang wika ng tagapagsalita para mangyari / maganap ang mga bagay-bagay.

  7. Ayon nga sa Australyanong linggwista na si M.A.K. Halliday, may iba’t ibang gamit ang wika. 1. Ang instrumental na gamit ng wika ay nakatuon sa pagpapahayag ng pangangailangan ng tao, tulad ng anumang kahilingan kaugnay ng pagkain, inumin at iba pa. HAL: “Gusto ko ng gatas.” • 2.

  1. People also search for