Yahoo Web Search

  1. About 522,000 search results

  1. Ang wika ay may iba’t ibang gamit sa lipunan ayon kay Michael A.K. Halliday, isang lingwista na nagmula sa Inglatera. Ito ay ang mga sumusunod: Instrumental na kung saan ito ang pamamaraan ng pagsasaad ng mungkahi o di naman kaya ay panghihikayat hinggil sa isang konsepto; ang regulatory o ang pag-alalay sa mga nagaganap na pangyayari na kung ...

  2. View MGA GAMIT NG WIKA.pptx from BSA 101 at Holy Angel University. MGA GAMIT NG WIKA AYON KAY HALLIDAY LAYUNIN MAIPALIWANAG ANG PAGUNLAD NG WIKA AYON KAY MICHAEL HALLIDAY MATALAKAY ANG MGA GAMIT

  3. Mga Gamit o Tungkulin ng Wika (M.A.K. Halliday) GAMIT NG WIKA AYON KAY M.A.K. Halliday: Ang sumusunod na gamit o tungkulin ng wika ay maaaring gamitin o mamalas sa dalawang paraan –pasulat o pasalita: 1. Imahinatibo –paggamit ng wika sa malikhaing paraan. Maaaring nakapaloob dito ang paggamit ng mga tayutay, idyoma at matatalinghagang pahayag.

  4. Paggamit ng wika upang malaman o matamo ang tiyak na kaalaman tungkol sa mundo sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtanggap ng kaalaman o impormasyon. Representatibo. Maaring gamitin sa mga akademiko at propesyunal na sitwasyon. Representatibo. Pagtatanong, argumentasyon, panayam, pananaliksik, pagbibigay-depinisyon, at pagsusuri.

  5. Ayon nga sa Australyanong linggwista na si M.A.K. Halliday, may iba’t ibang gamit ang wika. 1. Ang instrumental na gamit ng wika ay nakatuon sa pagpapahayag ng pangangailangan ng tao, tulad ng anumang kahilingan kaugnay ng pagkain, inumin at iba pa. HAL: “Gusto ko ng gatas.” • 2.

  6. Jul 9, 2020 · 07/09/2020 Teorya ng pag-nlad ng wika ni Micheal Halliday Inihanda ni Rizel B. Daligdig Mga Gamit ng Wika Ayon kay Michael Halliday Micheal Halliday Michael Halliday - Si Michael Halliday ay isang linggwistang Briton na pinannganak sa inglatera.

  7. Terms in this set (59) Michael Halliday, Roman Jakobson, Brown at Yule. Mga nagbigay ng tungkulin ng wika. Instrumental, regulatori, interaksyonal, personal, imahinatibo, impormatib, heuristik. Mga tungkulin ng wika ayon kay michael halliday. Instrumental.

  1. People also search for