Yahoo Web Search

 1. About 542,000 search results

 1. Ang wika ay may iba’t ibang gamit sa lipunan ayon kay Michael A.K. Halliday, isang lingwista na nagmula sa Inglatera. Ito ay ang mga sumusunod: Instrumental na kung saan ito ang pamamaraan ng pagsasaad ng mungkahi o di naman kaya ay panghihikayat hinggil sa isang konsepto; ang regulatory o ang pag-alalay sa mga nagaganap na pangyayari na kung ...

 2. GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN (Ayon kay MAK HAlliday) | Komunikasyon at Pananaliksik | TEACHER KATEAng bidyong ito ay naglalaman ng kaalaman hinggil sa paksang Ga...

  • 16.1K
  • Teacher Kate
 3. layunin: nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan. ( ayon kay m.a.k halliday) aktibiti 1. pangkatang gawain bawat pangkat ay bubunot ng mga strips na may nakasulat na gamit ng wika sa lipunan at bigyan ito ng sariling pakahulugan ayon sa inyong pagkakaintindi at ipresenta sa malikhaing paraan tulad ng tv/radio broadcasting, talkshow, pagsasadula, pagtatalumpati at ...

 4. Mga Gamit o Tungkulin ng Wika (M.A.K. Halliday) GAMIT NG WIKA AYON KAY M.A.K. Halliday: Ang sumusunod na gamit o tungkulin ng wika ay maaaring gamitin o mamalas sa dalawang paraan –pasulat o pasalita: 1. Imahinatibo –paggamit ng wika sa malikhaing paraan. Maaaring nakapaloob dito ang paggamit ng mga tayutay, idyoma at matatalinghagang pahayag.

 5. Ayon kay Michael A.K. Halliday, ang pitong tungkulin ng wika ay ang mga sumusunod: Instrumental - wika ay ginagamit tagapagsalita upang maganap ang mga bagay-bagay. Halimbawa: pagmumungkahi, panghihikayat. Regulatory - wika ay ginagamit para alalayan ang mga pangyayaring nagaganap. Halimbawa: pagsang-ayon, pagtutol, pagtatalumpati.

 6. Ayon nga sa Australyanong linggwista na si M.A.K. Halliday, may iba’t ibang gamit ang wika. 1. Ang instrumental na gamit ng wika ay nakatuon sa pagpapahayag ng pangangailangan ng tao, tulad ng anumang kahilingan kaugnay ng pagkain, inumin at iba pa. HAL: “Gusto ko ng gatas.” • 2.

 7. Jul 11, 2009 · Naglahad sina Michael A.K. Halliday, Roman Jakobson at W.P. Robinson ng pangkalahatang gamit ng wika upang mapag-aralan natin kung papaano napapakilos o napagagalaw ng wika ang lahat ng bagay sa mundo. 2. I. Ayon kay Michael A.K. Halliday 1.Instrumental – Ginagamit ang wika ng tagapagsalita para mangyari / maganap ang mga bagay-bagay.

 1. People also search for