Yahoo Web Search

Search results

 1. Dec 13, 2016 · 7. Gamit ng Wika sa Lipunan. 8. INTERAKSYONAL. 9. Interaksiyonal • ginagamit ito sa pagpapanatili ng mga relasyong sosyal, katulad ng pagbati sa iba’t ibang okasyon, panunukso, pagbibiro, pang- iimbita, pasasalamat, pagpapalitan ng kuro- kuro tungkol sa isang partikular na isyu.

 2. Oct 6, 2020 · Halimbawa: Pagbigay ng sariling opinyon sa isang pulong. Pagiging kritikal sa mga isyu sa lipunan. Regulatori – Dito ang wika ay kumontrol ng kilos, asal, o paniniwala ng ibang tao. Ginagamit rin ito sa pagimpluwensya ng tagapagsalita sa madla. Halimbawa: Pag-uutos ng nanay sa kanyang anak na babae.

 3. Ang bidyong ito ay ginawa upang makatulong sa mga mag-aaral na nasa online class (asynchronous o synchronous) at mga guro na nagtuturo online. Sana ay nakatu...

 4. Marami ang mga gamit o tungkulin ang wika sa lipunan. Ang wika din ay isang sistema ng pakikipag- ugnayan na nagbubuklod sa mga tao. Hindi matatawaran ang mahalagang gamit nito sa lipunan. Isa sa nagbigay ng kategorya nito ay si M.A Halliday na naglahad sa pitong tungkulin ng wika na mababasa sa kanyang aklat na Explorations in the Functions of ...

 5. Aug 6, 2020 · GAMIT AT TUNGKULIN NG WIKA – Ang wika ay may iba’t-ibang kahalagahan at tungkulin. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang gamit at tungkuling nito. Heto ang mga mga gamit ng wika: Instrumental – ang wika ay ginagamit upang makuha ng tagapagsalita ang kanyang mga kinakailangan katulad lamang ng materyal o serbisyo. Halimbawa: Pagtukoy sa ...

 6. Gamit Ng Wika Sa Lipunan. A ng wika ay napakaimportante sa buhay ng bawat tao. Isipin mo ang isang lipunan o pamayanan na walang wikang gamit. Hindi ba’t ang mga mamamayan ay magmimistulang mga hayop na nagsisipag-iyakan lamang. Bahagi ng paghubog at paglinang ng ating pagkatao ang wika. Wika ang siyang unang lumabas sa ating bibig mula ng ...

 7. GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN - Ang bidyong ito ay tumatalakay sa isang konseptong pangwika tungkol sa iba't ibang gamit ng wika sa lipunan ayon kay MAK Halliday....

 8. Oct 20, 2020 · GAMIT NG WIKA sa LIPUNAN | SHS Ayon kay Josefina Mangahis et al., (2008), mahalagang instrumento sa pakikipagkomunikasyon ang wika. Nag-uugat ang tungkulin n...

 9. lrmds.deped.gov.ph › detail › 14017DepEd Learning Portal

  Tungkulin at Gamit ng Wika View Download. Modules | PDF ... gamit ng wika sa lipunan (ayon kay m. a. k. halliday)

 10. Nakapagsasaliksik ng mga halimbawang sitwasyon na nagpapakita ng gamit ng wika sa lipunan F11EP – Ie – 31 Layunin: Nasusuri ang gamit ng wika (ayon kay M.A.K. Halliday) sa nabasang mga halimbawa Nakagagawa ng isang pananaliksik na nagpapakita ng ilang halimbawa ng sitwasyon sa lipunan gamit ang wika

 11. Jun 26, 2024 · Gamit ng Wika sa Lipunan - Filipino. Ito ang tungkulin ng wikang tumutugon sa mga pangangailangan ng tao gaya ng pakikipag-ugnayan sa iba. Ang paggawa ng liham pangangalakal, liham sa patnugot, at pagpapakita ng mga patalastas tungkol sa isang produkto na nagsasaad ng gamit at halaga ng produkto ay mga halimbawa ng tungkuling ito.

 12. Description. Ang materyal na ito ay magiging gabay ng guro sa kanyang pagtuturo upang makamit ang mga sumusunod na kompetensi: 1. Naiisa-isa at nabibigyang kahulugan ang iba’t ibang gamit ng wika sa lipunan. 2. Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng gamit ng wika sa lipunan 3. Nakapagsasagawa ng isang maikling pagsusulit.

 13. Jan 8, 2022 · Ang wika ay mahalaga sa maraming aspeto tulad ng edukasyon, pamahalaan, media, at pang-araw-araw na buhay. Dahil dito, ang ating kultura ay napapanatili, napapayabong, at napapalaganap. Sa puntong ito, bakit mahalaga ang wika sa lipunan? Ito ang ilan sa mga dahilan: upang maipahayag ng klaro ang iba’t ibang adbokasiya at pangangailangan. para ...

 14. Jul 8, 2024 · Gamit ng Wika ayon kay M.A.K Halliday Ulat ni: Bondad, Kane Lee L. Kurso: BSP 2-A "Wika" Ano ang wika? Pasalita man o pasulat, ito ay isang instrumentong ginagamit natin upang makipag-ugnayan sa isa't isa. Ginagamit ang wika upang magkaroon ng: Makabuluhang Komunikasyon Magkaroon

 15. Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Gamit ng Wika sa Lipunan (Aralin 3-5)Senior High School (MELCs)Facebook Page: https://www.facebook...

 16. Ito ay makatutulong upang matutuhan ang tungkol sa cohesive devices sa paggamit ng wika sa lipunan. Ang sakop ng modyul ay magamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang ginamit dito ay angkop sa lebel ng pang-unawa ng mag-aaral na naaayon sa pamantayan nito. Kasanayang Pampagkatuto: Naipaliliwanag nang pasalita ang gamit ng wika ...

 17. Sep 2, 2022 · Tungkulin ng Wika (W.P. Robinson) 1. Pagkilala sa estado ng damdamin at pagkatao, panlipunang pagkakakilanlan at ugnayan; 2. Pagtukoy sa antas ng buhay sa lipunan. 8. Michael A. K. Halliday (Michael Alexander Kirkwood Halliday) • Siya ay isang linggwistang Briton na ipinanganak sa Inglatera.

 18. Tiyak na Sitwasyon sa Imahinatibo. • Pag-uulat. • Pagtuturo. • Mga pananaliksik. Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like pitong (7) pangkalahatang gamit o tungkulin ng wika sa lipunan., Instumental, Halimbawang Pahayag sa Instrumental and more.

 19. Nov 8, 2020 · Anu-ano nga ba ang mga kahalagahan at iba't ibang gamit ng wika sa ating lipunan?Credits:Created with Canva | www.canva.comRoyalty Free Music from Bensound |...

 20. Banghay Aralin Sa Gamit NG Wika Sa Lipunan | PDF. Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

 1. People also search for