Yahoo Web Search

 1. About 44 search results

 1. Mga Layunin: Naiisa-isa ang iba’t ibang gamit ng wika mula sa larawang ipinakita; Nakabubuo nang sitwasyon na nagpapakita ng gamit ng wika sa lipunan; Napapahalagahan ang mga tungkuling ginagampanan ng wika sa buhay ng mga millennial. 6. • G_M_ T N_ _ I K_ SA _ _ P U __ N _ N 7. Tama!!! 8.

 2. takdangaralin.ph › gamit-ng-wika-sa-lipunanGamit Ng Wika Sa Lipunan

  Ang wika ay napakaimportante sa buhay ng bawat tao. Isipin mo ang isang lipunan o pamayanan na walang wikang gamit. Hindi ba’t ang mga mamamayan ay magmimistulang mga hayop na nagsisipag-iyakan lamang. Bahagi ng paghubog at paglinang ng ating pagkatao ang wika. Wika ang siyang unang lumabas sa ating bibig mula ng tay

 3. Aug 05, 2020 · Pagpapahayag ng opinyon sa isang pulong. Pagiging bukas sa mga problema sa sarili. Ayon sa kay Erine Contrano, ang isa pang gamit ng Wika sa lipunan ay ang Heuristic. Ito ang instrumentong ginagamit upang maragdagan ang kaalaman ng isang tao.

 4. Aug 22, 2017 · TAKDANG ARALIN: Magsaliksik kung sinong politiko ang gumamit ng mga nakatalang islogan. Isulat kung conative, informative o labeling ang gamit ng wika sa bawat islogan. 14. Politiko ISLOGAN GAMIT NG WIKA 1. Juan Ponce Enrile Gusto ko, Happy ka! Conative 2. Mar Roxas Mr. Palengke Labeling 3. Benigno Aquino Jr. Kung walang korap, walang mahirap.

 5. Litong-lito si Ana sa dami ng kanyang takdang-gawain kaya naisipan na lamang niyang pumunta sa Silid-aklatan upang magsaliksik. GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN 2 DRAFT 11th grade

 6. Dahil sa pagkakaroon ng heterogenous na wika tayo ay nagkaroon ng ibat-ibang baryasyon nito, at dito nag-ugat ang mga variety ng wika, ayon sa pagkakaiba ng mga indibidwal. Mga Barayti ng Wika 1. Idyolek – bawat indibidwal ay may sariling istilo ng pamamahayag at pananalita na naiiba sa bawat isa.

 7. Ito ay ang mga sumusunod: Instrumental na kung saan ito ang pamamaraan ng pagsasaad ng mungkahi o di naman kaya ay panghihikayat hinggil sa isang konsepto; ang regulatory o ang pag-alalay sa mga nagaganap na pangyayari na kung saan ito may maaaring naglalaman ng pagtutol o pagsang-ayon; at ang representasyunal na kung saan ang wika ang daan upang iparating ang isang ideya o kaalaman na ...

 1. People also search for