Yahoo Web Search

 1. About 1,150,000 search results

 1. May 25, 2022 · 7 Tungkulin ng Wika ayon kay M.A.K Halliday 7 Tungkulin ng Wika 1. Instrumental Tungkulin ng wika kung saan ginagamit sa wikang pamamaraan ng pakikipaginteraskyon sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa iba Instrumental Halimbawa: Patalastas Liham 2. Interaksyonal Ginagamit sa paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa tao. Interaksyonal Halimbawa:

 2. Sep 28, 2021 · Gamit ng Wika sa Lipunan | MAK Halliday Kuwento atbp. 4.58K subscribers Subscribe 404 Share Save 17K views 1 year ago Ang bidyong ito ay ginawa upang makatulong sa mga mag-aaral na...

  • Sep 29, 2021
  • 18.9K
  • Kuwento atbp.
 3. fMichael A. K. Halliday fMga Gamit ng Wika Ayon kay Halliday May pitong tungkulin o gamit ang wika na kailangang pagtuunan ng pansin. Kailangang sanayin ang sarili sa mga ito sapagkat ang iba t ibang itwasyon sa buhay ay nangangailangan ng paggamit ng isa o higit pang tungkulin. fInteraksiyonal

  • (149)
 4. Alexander Kirkwood Halliday. Iskolar, larangan ng maka-agham na pag-aaral ng wika. 3 antas ng wika. protowika, transisyonal, maunlad na wika. protowika. ginagamit ng sanggol, kilos at tunog lamang. transisyonal. wikang leksikonggramatiko, pagsasama ng mga salita. putol - putol. maunlad na wika.

 5. f MGA GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN AYON M.A.K HALLIDAY 1.INSTRUMENTAL- ITO ANG TUNGKULIN NG WIKANG TUMUTUGON SA MGA PANGANGAILANGAN NG TAO GAYA NG PAKIKIPAG- UGNAYAN SA IBA. f MGA HALIMBAWA PANGHIHIKAYAT/ PATALASTAS PAGMUMUNGKAHI f2. REGULATORYO- ITO ANG TUNGKULIN NG WIKANG TUMUTUKOY SA PAGKONTROL SA UGALI O ASAL NG IBANG TAO. f MGA HALIMBAWA

 6. Jul 9, 2020 · Kunklusyon. Batay sa aking pagsusuri talaga namang nagagamit ng mga bata ang Gamit sa wika ayon kay Halliday vmapapansin mo ang pag-unlad ng wikang siyang ginagamit ng mga bata dahil sa araw-araw ay may bago silang natutunan na wika at magagamit nila ito sa kanilang sarili.

 1. People also search for