Yahoo Web Search

 1. About 672,000 search results

 1. Thống kê. Wikipedia tiếng Việt có 1.281.869 bài viết và 25.535 tập tin phương tiện. Từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động lại tại 1 thời điểm vào năm 2003 cho đến tháng 2 năm 2005, có thống kê cho thấy Wikipedia tiếng Việt phát triển chậm hơn là từ tháng 3 năm 2005.

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 2. Amphetamin là một chất kích thích hệ thần kinh trung ương mạnh được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), chứng ngủ rũ và béo phì. Amphetamin được phát hiện vào năm 1887 và tồn tại dưới dạng hai chất đối quang ( enantiomer ): levoamphetamin và ...

 3. phiên bản tiếng Việt của Wikipedia / From Wikipedia, the free encyclopedia. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của Wikipedia. Website lần đầu kích hoạt vào tháng 11 năm 2002 và chỉ có bài viết đầu tiên của dự án là bài Internet Society.

 4. en.wikipedia.org › wiki › GeomaticsGeomatics - Wikipedia

  Geomatic (s) Engineering, Geodesy and Geoinformatics Engineering or Geospatial Engineering is a rapidly developing engineering discipline that focuses on spatial information (i.e. information that has a location). The location is the primary factor used to integrate a very wide range of data for spatial analysis and visualization.

 5. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của dự án Wikipedia. Website được kích hoạt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2002, lúc đó chỉ có bài viết đầu tiên của dự án là bài Internet Society.

 6. The base was established in October 1966. The camp was located in the Dầu Tiếng District, 60 km northwest of Tan Son Nhut Air Base and 24 km east of Tây Ninh between the Saigon River and the Michelin Rubber Plantation. [1] was based at Dầu Tiếng from December 1966-June 1967. On 1 August 1967 the 3rd Brigade became part of the 25th ...

 7. Hãy tra cứu bộ từ điển mở Wiktionary. Cuốn sách như ở trên nhưng chỉ chuyên môn về việc dịch từ. Từ điển tiếng Việt. Từ điển Anh–Việt. Từ điển Việt–Anh. Từ điển Anh–Pháp–Việt. ( Tin học) Xem mảng kết hợp.

 1. People also search for