Yahoo Web Search

 1. About 179,000 search results

 1. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của Wikipedia Website lần đầu kích hoạt vào tháng 11 năm 2002 và chỉ có bài viết đầu tiên của dự án là bài Internet Society [1] Wikipedia tiếng Việt không có thêm bài viết nào cho đến tháng 10 năm 2003 khi Trang Chính ra mắt. [2]

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 2. 52075003. Wikipedia ( / ˌwɪkɪˈpiːdiə / i WIK-i-PEE-dee-ə hoặc / ˌwɪkiˈpiːdiə / i WIK-ee-PEE-dee-ə) là một bách khoa toàn thư mở trực tuyến đa ngôn ngữ [4] được sáng lập và duy trì bởi một cộng đồng biên tập viên tình nguyện và chạy trên nền tảng wiki . Tính đến tháng 1 năm ...

 3. Wikipedia là dự án bách khoa toàn thư mở, đa ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tham gia đóng góp. Mục tiêu của Wikipedia là xây dựng một bách khoa toàn thư hoàn chỉnh, chính xác và trung lập. Sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt phụ thuộc vào sự tham gia của bạn. Dù là ...

 4. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của Wikipedia, ra đời vào tháng 11 năm 2002. [1] Từ khi hình thành cho đến nay, Wikipedia tiếng Việt được xem là nguồn tư liệu để báo chí Việt Nam rút trích thông tin nội dung và hình ảnh, được các nhà khoa học xem là đối tượng ...

 5. Tiếng Việt, cũng gọi là tiếng Việt Nam hay Việt ngữ là ngôn ngữ của người Việt và là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam. Đây là tiếng mẹ đẻ của khoảng 85% dân cư Việt Nam cùng với hơn 4 triệu người Việt kiều.

  • 84.6 triệu người
 6. Wikipedia tiếng Việt hiện đã đạt mốc 1.200.000, tuy nhiên số thành viên tích cực chưa nhiều. Lượng thành viên tham gia các biểu quyết chọn lọc và các biểu quyết nói chung còn ít. Còn một số thành phần là phá hoại.

 7. The Vietnamese Wikipedia ( Vietnamese: Wikipedia tiếng Việt) is the Vietnamese-language edition of Wikipedia, a free, publicly editable, online encyclopedia supported by the Wikimedia Foundation. As with other language editions of Wikipedia, the project's content is both created and accessed using the MediaWiki wiki software.

 1. People also search for