Yahoo Web Search

Search results

 1. Đồng thời, Wikipedia tiếng Việt nằm trong 50 wiki "lớn nhất" toàn cầu sử dụng phần mềm MediaWiki. [11] Đầu tháng 2 năm 2013, Wikipedia tiếng Việt đã có hơn 10.000.000 sửa đổi và đạt hơn 750.000 bài viết trong đó vào khoảng nửa là do bot tạo ra. [12] Vào ngày 15 tháng 6 năm 2014 ...

  • Bách khoa toàn thư mở trực tuyến
  • Tiếng Việt
 2. Dầu Tiếng Base Camp (also known as LZ Dầu Tiếng or Camp Rainier) is a former U.S. Army and Army of the Republic of Vietnam (ARVN) base in the town of Dầu Tiếng in Bình Dương Province in southern Vietnam. History Dau Tieng helipads, 23 September 1967 Air controllers of the 2nd Battalion, 28th Infantry calling in aircraft to lift ...

  • 1966
  • Army Base
 3. Tại Việt Nam vẫn còn tồn tại hai cách viết vẫn giữ dấu cách là "Viet Nam" (bỏ dấu) và "Việt Nam" (để đầy đủ dấu theo chữ Quốc ngữ ). Điều này có thể nhận thấy trên website của Chính phủ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam cho phiên bản tiếng Anh trước đây có dùng ...

 4. Wikipedia là dự án bách khoa toàn thư mở, đa ngôn ngữ mà mọi người đều có thể tham gia đóng góp. Mục tiêu của Wikipedia là xây dựng một bách khoa toàn thư hoàn chỉnh, chính xác và trung lập. Sự phát triển của Wikipedia tiếng Việt phụ thuộc vào sự tham gia của bạn. Dù là ...

 5. November 2002; 21 years ago. ( 2002-11) The Vietnamese Wikipedia ( Vietnamese: Wikipedia tiếng Việt) is the Vietnamese-language edition of Wikipedia, a free, publicly editable, online encyclopedia supported by the Wikimedia Foundation. Like the rest of Wikipedia, its content is created and accessed using the MediaWiki wiki software.

 6. Wikipedia ( / ˌwɪkɪˈpiːdiə / ⓘ WIK-i-PEE-dee-ə hoặc / ˌwɪkiˈpiːdiə / ⓘ WIK-ee-PEE-dee-ə) là một bách khoa toàn thư mở trực tuyến đa ngôn ngữ [4] được sáng lập và duy trì bởi một cộng đồng biên tập viên tình nguyện và chạy trên nền tảng wiki . Tính đến tháng 1 năm 2021 ...

 7. Wikipedia tiếng Việt và xã hội Việt Nam. Wikipedia tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của Wikipedia, ra đời vào tháng 11 năm 2002. [1] Từ khi hình thành cho đến nay, Wikipedia tiếng Việt được xem là nguồn tư liệu để báo chí Việt Nam rút trích thông tin nội dung và hình ảnh ...

 1. People also search for