Yahoo Web Search

  1. About 878,000 search results
  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI Địa chỉ: 23 Quang Trung, 81 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 024.39347489 , Hotline: 1900 4740 ; Fax: 024.39423985

  2. 3 in 1 solution Exclusive programme integrated English for communication, English for studying purposes & testing skills 45 years of reputation 24 years of operation in Vietnam 17 years as the sole strategic partner of Hanoi DoET 257 teachers with international expertise, experiences and certifications 614.923 students in Vietnam Gallery

  3. Tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Hà Nội năm 2021 30/11/2021. Sáng ngày 27/11/2021, tại trụ sở Khu liên cơ Võ Chí Công, Ban tổ chức cuộc thi đã tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Hà Nội năm 2021.

  4. A study of angular rate sensing by corona discharge ion wind. TX Dinh, CD Tran, TT Bui, HT Phan. Sensors and Actuators A: Physical 277, 169-180. , 2018. 13. 2018. Study on the PZT diaphragm actuated multiple jet flow in a circulatory miniaturized system. TT Bui, TX Dinh, PT Hoa, D Van Thanh. 2015 IEEE SENSORS, 1-4.

  5. Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring. Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Trường Tiểu học – THCS – THPT Nguyễn Siêu. Trường song ngữ quốc tế Hanoi Academy. Trường tiểu học Lômônôxốp. Trường tiểu học Lê Quý Đôn. Trường tiểu học Lý Thái Tổ. Trường ...

  6. sỞ giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo thÀnh phỐ hÀ nỘi cƠ sỞ dỮ liỆu ngÀnh giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo cƠ sỞ dỮ liỆu ngÀnh giÁo dỤc vÀ ĐÀo tẠo

  7. Lưu ý: Chức năng này chỉ hỗ trợ cho quản trị viên đơn vị. Nếu bạn là giáo viên hoặc cán bộ, vui lòng liên hệ quản trị viên đơn vị để được đặt lại mật khẩu.

  1. People also search for