Yahoo Web Search

Search results

 1. sq.wikipedia.org › wiki › HTMLHTML - Wikipedia

  HTML (shkurtim i Hypertext Markup Language, lexo: Hajpër Tekst Markap Lenguiç) është gjuha markup ( sqt. gjuhë me shënime) mbizotëruese për krijimin e fletave të rrjetit ( ang. web page ). HTML lejon autorët e faqeve të internetit të formulojnë dokumente që mund të kuptohen nga sisteme të ndryshme si PC, Unix, Macintosh etj, dhe ...

 2. sq.wikipedia.org › wiki › HTML5HTML5 - Wikipedia

  HTML5 është gjuha më e re e kodimit për uebsajtet nga World Wide Web Consortium (W3C). Drafti i parë ishte bërë publik në 2008, por jo shumë ndodhi deri më 2011. Në vitin 2011, HTML5 u shfaq publikisht dhe njerëzit filluan ta përdorin dhe të shkruajnë rreth tij, por ende suportimi në shfletuese faqesh të ndryshme ishte tejet e ...

 3. en.wikipedia.org › wiki › HTMLHTML - Wikipedia

  e. Hypertext Markup Language ( HTML) is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser. It defines the content and structure of web content. It is often assisted by technologies such as Cascading Style Sheets (CSS) and scripting languages such as JavaScript .

  • Նկարագրություն
  • Դիտարկիչներ
  • Տարբերակներ
  • Html Փաստաթղթի կառուցվածքը
  • Մասնիկներ
  • Պատմություն
  • Գրականություն
  • Արտաքին Հղումներ

  HTML-ի օգնությամբ հեշտությամբ կարելի է ստեղծել համեմատաբար պարզ, սակայն գեղեցիկ ձևավորված փաստաթուղթ։ Ի հավելումն փաստաթղթի կառուցվածքի պարզեցմանը՝ HTML-ում աջակցվում էր հիպերտեքստը։ Մուլտիմեդիայի հնարավորությունները ավելացվեցին քիչ ավելի ուշ։ Ի սկզբանե HTML լեզուն ստեղծվել է որպես փաստաթղթերի կառուցման և ձևավորման միջոց՝ անկախ օգտագործվող արտածման...

  Տեքստային փաստաթղթերը, որոնք պարունակում են HTML կոդ (այդ փաստաթղթերը հիմնականում ունեն .html կամ .htm ընդլայնում), մշակվում են հատուկ ծրագրերի միջոցով, որոնք ցուցադրում են փաստաթուղթը իր ձևավորման համաձայն։ Այդ ծրագրերը, որոնք անվանում են դիտարկիչներ (անգլ.՝ browser), սովորաբար իրենցից ներկայացնում են հարմար միջավայր վեբ էջերի հայցման, դրանց դիտմա...

  RFC 1866 — HTML 2.0, ստանդարտը հաստատվել է 1995 թվականի սեպտեմբերի 22-ին;
  HTML 3.2 — 1997 թվականի հունվարի 14;
  HTML 4.0 — 1997 թվականի դեկտեմբերի 18;
  HTML 4.01 (փոփոխություններ, որը ավելի կարևոր է, քան թվում է առաջին հայացքից) — 1999 թվականի դեկտեմբերի 24;

  HTML լեզվով գրված ցանկացած փաստաթուղթ իրենից ներկայացնում է իրար մեջ ներդրված տարրերի հավաքածու (անգլ.՝ HTML element), ընդ որում բոլոր տարրերի սկիզբը և վերջը նշվում է հատուկ նշիչներով՝ թեգերով (անգլ.՝ tag)։ Տարրերը կարող են լինել դատարկ, այսինքն՝ չպարունակեն ոչ մի տեքստ կամ տվյալ։ Օրինակ թեգը ջարդում է տողը՝ հաջորդող տեքստը սկսելով նոր տողից...

  HTML փաստաթղթեր ստեղծելու համար օգտագործվում են HTML մասնիկներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են HTML-ի թեգեր պարփակված ուղղանկյուն փակագծերի մեջ։ Օրինակ՝ ։ Դեպքերի մեծ մասում մասնիկները հանդիպում են զույգ թեգերով, որոնք են "բացման թեգը" և "փակման թեգը" , որի մեջ դրվում է "/" նշանը։ Ներկայացվող ինֆորմացիան գրվում է այդ երկու թեգերի արանքում...

  HTML-ն ստեղծվել է բրիտանացի գիտնական Թիմ Բերներս-Լիի կողմից 1991-1992 թթ.։Այն ծագել է SGMLնշման լեզվից։

  HTML-ի ձեռնարկներ

  1. HTML.net 2. HTML Dog 3. The How To Guide To Learning HTML Archived2010-07-22 at the Wayback Machine.

  Empty elements in SGML, HTML, XML, and XHTML Archived2013-05-17 at the Wayback Machine.
  HTML and Programming Code Examples Archived2009-04-29 at the Wayback Machine.
 4. Me qëllim të veçimit të tekstit përdoren shenjat normale të njohuar apo ekzistuese. Përmbajtja e regjistrave HTML qëndron në elementet e HTML-së. Elementet e gjuhës HTML, "hijesohen" me të ashtuquajturit tag [1]. Po thuaj se gjitha elementet e gjuhës HTML, shënohen nën hijen e një tagu udhëheqës dhe një tagu përmbyllës.

 5. sq.wikipedia.org › wiki › URLURL - Wikipedia

  URL. Uniform Resource Locator ( URL ), ose siç njihet me termin joformal një adresë interneti, [1] është një referencë për një burim në internet që përcakton vendndodhjen e tij në një rrjet kompjuterik dhe një mekanizëm për ta nxjerrë/marrë atë. Një URL është e një lloji të veçantë e Uniform Resource Identifier (URI ...

 6. Në përgjithësi për shenjat në HTML [redakto]. Kur një tekst i zakonshëm, të themi në gjuhën shqipe, përshkruhet ashtu thjeshtë, në një sifletore të gjuhës HTML, e cila ka vegla ndihmëse për strukturimin e elementeve të gjuhës HTML d.m.th një komplet veglash, atëherë ai tekst i zakonshëm do të paraqite brenda dritares së shfletuesit në ekran në mënyrë korrekte.

 1. People also search for