Yahoo Web Search

 1. From Wikipedia, the free encyclopedia Irreligion in the United States refers to the extent of the lack, indifference to or rejection of religious faith in the country. Based on surveys, between 8% and 15% of citizens polled demonstrate objectively nonreligious attitudes and basically naturalistic worldviews.

  Irreligion in the United States - Wikipedia

  https://en.wikipedia.org/wiki/Irreligion_in_the_United_States
 2. Irreligion - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Irreligion

  The term irreligion is a combination of the noun religion and the ir- form of the prefix in-, signifying "not" (similar to irrelevant). It was first attested in French as irréligion in 1527, then in English as irreligion in 1598. It was borrowed into Dutch as irreligie in the 17th century, though it is not certain from which language.

 3. Irreligion in the United States - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Irreligion_in_the_United

  From Wikipedia, the free encyclopedia Irreligion in the United States refers to the extent of the lack, indifference to or rejection of religious faith in the country. Based on surveys, between 8% and 15% of citizens polled demonstrate objectively nonreligious attitudes and basically naturalistic worldviews.

 4. People also ask

  Where does the word " irreligion " come from in a sentence?

  What's the difference between irreligion and lack of belief?

  Which is the most irreligion country in the world?

  What is the definition of a nonreligious person?

 5. List of countries by irreligion - Wikipedia

  en.wikipedia.org › List_of_countries_by_irreligion

  Irreligion, which may include deism, agnosticism, ignosticism, anti-religion, atheism, skepticism, ietsism, spiritual but not religious, freethought, anti-theism, apatheism, non-belief, pandeism, secular humanism, non-religious theism, pantheism and panentheism, varies in the countries around the world.

 6. Irreligión - Wikipedia, la enciclopedia libre

  es.wikipedia.org › wiki › Irreligión

  En particular, ser irreligioso no implica necesariamente una falta de creencia en una o más deidades. En los estudios demoscópicos la irreligión se expresa como «sin religión» o «sin afiliación religiosa».

  País
  Porcentaje de personas que no siguen una ...
  Fuente
  76,6
  [ 2 ] ​
  59,7
  [ 3 ] ​
  57
  [ 3 ] ​
  52,2
  [ 3 ] ​ [ 4 ] ​ [ 5 ] ​
 7. Irréligion — Wikipédia

  fr.wikipedia.org › wiki › Irréligion

  L’ irréligion ou l’ irreligionisme est une appellation servant à désigner toute opinion philosophique qui refuse le principe de culte religieux. Dans les faits, ce terme englobe des notions très diverses : l' athéisme, l' agnosticisme, le déisme, le scepticisme, la libre-pensée, voire le théisme philosophique.

 8. Irreligión en el Reino Unido - Wikipedia, la enciclopedia libre

  es.wikipedia.org › wiki › Irreligión_en_el_Reino_Unido

  Biólogo evolutivo Richard Dawkins, quién primero vino a prominencia en 1976 siguiendo la liberación del Gen Egoísta, cada vez más representado en británico irreligion con la liberación de su 1986 trabajo El Relojero Ciego, en qué argumente a favor de selección natural evolutiva como opposed a creacionismo y diseño inteligentes.

 9. Irréligion en Amérique latine — Wikipédia

  fr.wikipedia.org › wiki › Irréligion_en_Amérique
  • Statistiques
  • Par Pays
  • Références

  L'irréligion en Amérique latinese mesure avec des estimations différentes selon les 25 pays de la région ; voici les dix pays les moins pratiquants : 1. Uruguay : 40,5 % [2] 2. Chili : 11,58 % - 25 % [3],[4] 3. Argentine : 16 % [5] 4. Nicaragua : 15,7 % [6] 5. Cuba : 14 % [7] 6. Iles Malouines : 13,6 % (seul pourcentage d'athées) [8] 7. République Dominicaine : 12 % [4] 8. Guatemala : 9 % - 11 % [4],[5] 9. Salvador : 8,9 % - 10 % [9],[4] 10. Brésil : 8,4 % [10]

  Amérique Centrale

  Alors que l'Amérique du Sud compte 14 % de sa population non religieuse, l'Amérique centrale en signale seulement 4 %. Les pays officiellement les moins croyants d'Amérique centrale sont le Guatemala, le Salvador et le Nicaragua.

  Argentine

  L'Argentineest le troisième pays le moins religieux d'Amérique latine, avec environ 16 %, dont 5 % d'athées convaincus et 11 % sans religion. Selon un sondage d'opinion publique de 2008, 5 % de la population d'Argentine ne croit pas en l'existence de Dieu, 4 % en doutent ou ne répondent pas, et 91 % croient que Dieu ou qu'un dieu existe[11].

  Bolivie

  Plus de 96 % de la population bolivienne est chrétienne. Des religions pré-hispaniques y sont encore pratiquées. L'irréligion ou l'athéisme sont mineurs (estimé à environ 2,5 %).

 10. Irreligie - Wikipedia

  nl.wikipedia.org › wiki › Irreligie
  • Etymologie
  • Soorten Irreligie
  • Mensenrechten
  • Niet-Denominationeel
  • Demografie
  • Zie ook
  • Verder Lezen

  De term irreligie is een combinatie van het zelfstandig naamwoord religie en het prefix in-, hetgeen "niet" betekent (vergelijkbaar met irrelevant). De oudste vermelding ervan stamt uit het Frans als irréligion in 1527, daarna in het Engels als irreligion in 1598. Het is door het Nederlands geleend in de 17e eeuw als irreligie, hoewel het onbekend is vanuit welke taal.

  Seculier humanisme of kortweg humanisme omarmt de menselijke rede, ethiek, democratie, sociale rechtvaardigheid en filosofisch naturalisme, terwijl het expliciet religieuze dogma's, supernaturalism...
  De uitdrukking "Spiritual but not religious" is gangbaar in de Verenigde Staten om aan te geven dat men georganiseerde religies verwerpt als de enige of meest waardevolle wijze om spirituele groei...
  Ietsisme is een in Nederlandgangbaar fenomeen waarbij met zegt niet in goden te geloven, maar wel in "iets". Vaak kan of wil men dat "iets" niet verder definiëren, maar vaak heeft het betrekking op...

  In 1993 verklaarde het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties dat Artikel 18 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten "theïstische, niet-theïstische en atheïstische overtuigingen beschermt en bovendien het recht om geen enkele religie of overtuiging te belijden."Het Comité verklaarde dat "de vrijheid om een religie of overtuiging te hebben of aan te nemen noodzakelijkerwijs de vrijheid omvat om een religie of overtuiging te kiezen, inclusief het recht om de eigen huidige religie of overtuiging te vervangen door een andere of om atheïstische opvattingen te huldigen." Ondertekenaars van het verdrag is het verboden om "dreigementen of fysieke kracht of straffen te gebruiken om gelovigen of ongelovigen te dwingen" hun overtuigingen te verzaken of zich te bekeren. De meeste westerse democratieën hanteren in hun Grondwet een principe van godsdienstvrijheid, dat grotendeels impliceert dat in de betrokken rechtsstelsels degenen die in geen enkele religie...

  Een niet-denominationeel (Engels: non-denominational) persoon of organisatie is niet beperkt tot een enkele of specifieke religieuze denominatie, in het Nederlands beter bekend als kerkgenootschap. De term is toegepast in de context van verscheidene religies waaronder het jaïnisme, het bahaigeloof, het zoroastrisme, het Unitaristisch Universalisme, het heidendom, het christendom, de islam, het jodendom, het hindoeïsme, het boeddhisme en wicca.

  Definitiekwesties

  Niet-religieus zijn is niet per se hetzelfde als atheïst of agnost zijn. Pew Research Centers mondiale studie van 2012 merkte op dat veel van de niet-religieuzen in feite enkele religieuze opvattingen huldigen. Zo observeerden ze dat "geloof in God of een hogere macht wordt gedeeld door 7% van de ongeaffilieerde Chinese volwassenen, 30% van de ongeaffilieerde Franse volwassenen en 68% van de ongeaffilieerde Amerikaanse volwassenen." Hoewel 11 landen die hieronder worden opgesomd irreligieuze...

  Statistieken en prognoses

  Volgens de mondiale studie van het Pew Research Center uit 2012 naar de situatie in 230 landen en territoria, rekent 16% van de wereldbevolking zich niet tot een religie en 84% wel. Een rapport van Worldwide Independent Network/Gallup International Association (WIN/GIA) uit 2012 over een enquête in 57 landen meldde dat 59% van de wereldbevolking zichzelf een religieus persoon noemde, 23% niet als een religieus persoon en 13% als "overtuigd atheïst"; dit was een afname van 9% "religieuzen" ver...

  Coleman, Thomas J.; Hood Jr, Ralph W.; Shook, John R. (2015). An Introduction to Atheism, Secularity, and Science. Science, Religion and Culture 2 (3): 1–14. DOI: 10.17582/journal.src/2015/2.3.1.14...
  Coleman, Thomas J.; Hood, Ralph W.; Streib, Heinz (2018). An introduction to atheism, agnosticism, and nonreligious worldviews. Psychology of Religion and Spirituality 10 (3): 203–206. DOI: 10.1037...
  John Allen Paulos, Irreligion: A Mathematician Explains Why the Arguments for God Just Don't Add Up. Macmillan (2009). ISBN 978-0-8090-5918-8.
  Richard Henry Popkin; Arie Johan Vanderjagt, Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries. Brill (1993). ISBN 978-90-04-09596-0.
 11. Irréligion en France — Wikipédia

  fr.wikipedia.org › wiki › Irréligion_en_France
  • Les « Sans Religion » en France
  • Projections
  • Agnosticisme en France
  • Athéisme en France
  • Bibliographie

  La catégorie « sans religion » inclut non seulement les agnostiques et les athées, mais aussi les déistes (croyants sans religion) et les libres-penseurs. Depuis 1981, les sans religion connaissent une très forte croissance. Ces chiffres sont le résultat de sondages et non de recensements, ceux-ci n'existant pas en France en matière de religion. Selon le Quid: 1. 1981 : 10,0 %[2] 2. 1990 : 11,0 %[2] 3. 1994 : 23,0 %[2] 4. 2003 : 26,0 %[3] 5. 2007 : 31,0 %[3] 6. 2012 : 35,0 %[4] En 2012, les sans religion sont même majoritaires parmi les 18-34 ans (52 %)[4]. Selon une étude en 2012 de Win/Gallup International[5], 63 % des Français sont « sans religion », avec 34 % de non-religieux et 29 % d'athées[6],[7].

  D'après une étude publiée en 2013 par CSA, les personnes se disant « sans religion » pourraient être majoritaires en France d'ici 20 à 30 ans[8]. Une étude du Pew Forum réalisée en 2015 confirme cette tendance : les personnes sans religion devraient être plus nombreuses que les chrétiens d'ici 2050[9].

  En France d’après un rapport d'étude de 2006[10]: 25 % de la population se déclare agnostique. Ce chiffre augmentant particulièrement chez les jeunes.

  Les succès en librairie des livres de Michel Onfray, Traité d'athéologie (300 000 exemplaires vendus), et Richard Dawkins, Pour en finir avec Dieu, par exemple, confirment la montée de ce courant de pensée, né au XVIe siècle, qui a peu d'existence organisée en France aujourd'hui.[réf. nécessaire] Néanmoins, plusieurs associations se réclament de la libre-pensée, parmi lesquelles la Fédération nationale de la libre pensée, qui est la plus vieille association de France, et l'Association des libres-penseurs de France, constituée en 1995à la suite d'une scission avec la Fédération nationale.

  Pierre Bréchon, Anne-Laure Zwilling, Indifférence religieuse ou athéisme militant? Penser l'irréligion aujourd'hui[archive], Presses universitaires de Grenoble, 2020. (ISBN 978-2-70614-747-0)
  Yvon Lara, Religion, la grande arnaque, éditions Mélibée, 2018, (ISBN 978-2-37631-211-6)
  Malika Sorel-Sutter, Décomposition française, comment en est-on arrivé là, éditions Fayard, Pluriel, 2015, 2017, (ISBN 978-2-8185-0527-4)
  Elisabeth Lalesart, Pas de voile pour Marianne, éditions Riposte Laïque, 2014, (ISBN 978-2953604276)
 12. People also search for
 1. Ad
  related to: irreligion wikipedia en