Yahoo Web Search

 1. About 33,000,000 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › IrreligionIrreligion - Wikipedia

  Irreligion or nonreligion is the absence or rejection of religion, or indifference to it. According to the Pew Research Center 's 2012 global study of 230 countries and territories, 16% of the world's population is not affiliated with any religion. The population of the religiously unaffiliated, sometimes referred to as "nones", grew ...

 2. Irreligion takes many forms, ranging from the casual and unaware to full-fledged philosophies such as atheism, agnosticism, and secular humanism. Irreligion may be a purely naturalist worldview which denies a belief in anything supernatural. The broadest and loosest definition, is the lack of religious identification (attendance at church ...

 3. People also ask

  When did the word irreligion first appear in English?

  What do you call someone who does not have a religion?

  Which is the best definition of objective irreligion?

 4. La irreligión es en la actualidad la tercera «creencia» más grande en el mundo con el 12% de la población mundial (en el gráfico el segmento color amarillo) (valores calculados en 2018). La irreligión es el hecho de no practicar o seguir una religión organizada. Este término engloba nociones muy diversas: el ateísmo, el agnosticismo ...

 5. www.wikipedia.orgWikipedia

  Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation.

 6. Irreligion in Brazil has increased in the last few decades. In the 2010 census, 8% of the population identified as "irreligious". Since 1970, the Brazilian Institute of Geography and Statistics has included sem religião (Portuguese for no religion) as a self-description option in their decennial census, for people who do not consider themselves members of any specific religion, including non ...

 7. nl.wikipedia.org › wiki › IrreligieIrreligie - Wikipedia

  • Etymologie
  • Soorten Irreligie
  • Mensenrechten
  • Niet-Denominationeel
  • Demografie
  • Zie ook
  • Verder Lezen

  De term irreligie is een combinatie van het zelfstandig naamwoord religie en het prefix in-, hetgeen "niet" betekent (vergelijkbaar met irrelevant). De oudste vermelding ervan stamt uit het Frans als irréligion in 1527, daarna in het Engels als irreligion in 1598. Het is door het Nederlands geleend in de 17e eeuw als irreligie, hoewel het onbekend is vanuit welke taal.

  Seculier humanisme of kortweg humanisme omarmt de menselijke rede, ethiek, democratie, sociale rechtvaardigheid en filosofisch naturalisme, terwijl het expliciet religieuze dogma's, supernaturalism...
  De uitdrukking "Spiritual but not religious" is gangbaar in de Verenigde Staten om aan te geven dat men georganiseerde religies verwerpt als de enige of meest waardevolle wijze om spirituele groei...
  Ietsisme is een in Nederlandgangbaar fenomeen waarbij met zegt niet in goden te geloven, maar wel in "iets". Vaak kan of wil men dat "iets" niet verder definiëren, maar vaak heeft het betrekking op...

  In 1993 verklaarde het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties dat Artikel 18 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten "theïstische, niet-theïstische en atheïstische overtuigingen beschermt en bovendien het recht om geen enkele religie of overtuiging te belijden."Het Comité verklaarde dat "de vrijheid om een religie of overtuiging te hebben of aan te nemen noodzakelijkerwijs de vrijheid omvat om een religie of overtuiging te kiezen, inclusief het recht om de eigen huidige religie of overtuiging te vervangen door een andere of om atheïstische opvattingen te huldigen." Ondertekenaars van het verdrag is het verboden om "dreigementen of fysieke kracht of straffen te gebruiken om gelovigen of ongelovigen te dwingen" hun overtuigingen te verzaken of zich te bekeren. De meeste westerse democratieën hanteren in hun Grondwet een principe van godsdienstvrijheid, dat grotendeels impliceert dat in de betrokken rechtsstelsels degenen die in geen enkele religie...

  Een niet-denominationeel (Engels: non-denominational) persoon of organisatie is niet beperkt tot een enkele of specifieke religieuze denominatie, in het Nederlands beter bekend als kerkgenootschap. De term is toegepast in de context van verscheidene religies waaronder het jaïnisme, het bahaigeloof, het zoroastrisme, het Unitaristisch Universalisme, het heidendom, het christendom, de islam, het jodendom, het hindoeïsme, het boeddhisme en wicca.

  Definitiekwesties

  Niet-religieus zijn is niet per se hetzelfde als atheïst of agnost zijn. Pew Research Centers mondiale studie van 2012 merkte op dat veel van de niet-religieuzen in feite enkele religieuze opvattingen huldigen. Zo observeerden ze dat "geloof in God of een hogere macht wordt gedeeld door 7% van de ongeaffilieerde Chinese volwassenen, 30% van de ongeaffilieerde Franse volwassenen en 68% van de ongeaffilieerde Amerikaanse volwassenen." Hoewel 11 landen die hieronder worden opgesomd irreligieuze...

  Statistieken en prognoses

  Volgens de mondiale studie van het Pew Research Center uit 2012 naar de situatie in 230 landen en territoria, rekent 16% van de wereldbevolking zich niet tot een religie en 84% wel. Een rapport van Worldwide Independent Network/Gallup International Association (WIN/GIA) uit 2012 over een enquête in 57 landen meldde dat 59% van de wereldbevolking zichzelf een religieus persoon noemde, 23% niet als een religieus persoon en 13% als "overtuigd atheïst"; dit was een afname van 9% "religieuzen" ver...

  Coleman, Thomas J.; Hood Jr, Ralph W.; Shook, John R. (2015). An Introduction to Atheism, Secularity, and Science. Science, Religion and Culture 2 (3): 1–14. DOI: 10.17582/journal.src/2015/2.3.1.14...
  Coleman, Thomas J.; Hood, Ralph W.; Streib, Heinz (2018). An introduction to atheism, agnosticism, and nonreligious worldviews. Psychology of Religion and Spirituality 10 (3): 203–206. DOI: 10.1037...
  John Allen Paulos, Irreligion: A Mathematician Explains Why the Arguments for God Just Don't Add Up. Macmillan (2009). ISBN 978-0-8090-5918-8.
  Richard Henry Popkin; Arie Johan Vanderjagt, Scepticism and irreligion in the seventeenth and eighteenth centuries. Brill (1993). ISBN 978-90-04-09596-0.
 1. People also search for