Yahoo Web Search

  1. About 3 search results
  1. nl.wikipedia.org › wiki › ISO_3166-1ISO 3166-1 - Wikipedia

    De ISO 3166-1-norm is het eerste deel van ISO 3166 en legt alle landen van de wereld vast met unieke tweeletterige landcodes (alpha-2), drieletterige landcodes (alpha-3) en driecijferige landcodes (numeric-3).

  2. ISO 3166-1 er en standard, der definerer koder for lande og selvstyrer. Den blev første gang udgivet i 1974 . Standarden består af 3 sideopstillede inddelinger af landekoder :

  3. 國際標準化組織的iso 3166-1國際標準是iso 3166的第一部分,有iso標準國家代碼。1974年首次出版。 1974年首次出版。 ISO 3166-1旨在为 国家 、 属地 、 具特殊科学价值地点 建立国际认可的代码 [1] 。

  1. People also search for