Yahoo Web Search

 1. About 18,100 search results
 1. Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Bahagian Pendidikan Islam, Bangunan Sultan Idris Shah, Tingkat 2 & 3 Menara Utara, No 2 Persiaran Masjid, 40676 Shah Alam Selangor Tel: 03-5514 3400 samb. 2037/2050 (Kaunter). Fax: 03-5512 3035/5510 5053 Email: pendidikan@jais.gov.my

  • Mengenai BPI

   You are here - Jabatan Agama Islam Selangor

  • Hubungi

   Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Bahagian Pendidikan...

  • Arkib

   Sejarah Pendidikan Islam - Jabatan Agama Islam Selangor

  • Carta Organisasi

   Carta Organisasi BPI | Portal Bahagian Pendidikan Islam JAIS

 2. May 12, 2022 · Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Selangor. Bahagian Pendidikan Islam merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam mengurus pendidikan Islam di negeri Selangor seperti yang diperuntukkan kuasa oleh pihak Berkuasa Negeri dan Bahagian 10 Seksyen 120 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 serta Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Islam 1988 (Enakmen No. 2/1988).

 3. Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Bahagian Pendidikan Islam, Bangunan Sultan Idris Shah, Tingkat 2 & 3 Menara Utara, No 2 Persiaran Masjid, 40676 Shah Alam, Selangor. Tel: 03-5514 3400 samb. 2037/2050 (Kaunter). Fax: 03-5512 3035/5510 5053. Email: pendidikan@jais.gov.my

 4. May 08, 2022 · 03-3381 1901. DG44. 03-3381 1901. Direktori Pengarah JAIS ILDAS Pejabat Agama Islam Daerah Bahagian Pengurusan Masjid Bahagian Dakwah Bahagian Penyelidkan dan Pembangunan (RnD) Bahagian Pengurusan Halal Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan Bahagian Pendakwaan Bahagian Undang-undang Keluarga Pengurusan Masjid Negeri.

 5. Dec 28, 2020 · 21 November 2021 - Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Selangor 2021 telah diadakan pada 18 November 2021 sehingga 21 November 2021. Tahniah Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah menjadi Johan Persembahan Video Terbaik Peringkat Negeri Selangor 2021. Bahagian ini menyediakan pengumuman dan aktiviti semasa.

 6. Sep 06, 2018 · No changes. Direktori Pengarah JAIS ILDAS Pejabat Agama Islam Daerah Bahagian Pengurusan Masjid Bahagian Dakwah Bahagian Penyelidkan dan Pembangunan (RnD) Bahagian Pengurusan Halal Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan Bahagian Pendidikan Islam Bahagian Undang-undang Keluarga Pengurusan Masjid Negeri. Tarikh Akhir Kemaskini :: 06 September 2018 04 ...

 7. Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Bahagian Pendidikan Islam, Bangunan Sultan Idris Shah, Tingkat 2 & 3 Menara Utara, No 2 Persiaran Masjid, 40676 Shah Alam Selangor Tel: 03-5514 3400 samb. 2037/2050 (Kaunter). Fax: 03-5512 3035/5510 5053 Email: pendidikan@jais.gov.my

 1. People also search for