Yahoo Web Search

  1. About 13,000 search results

  1. Jan 27, 2023 · Bahagian Pendidikan Islam merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam mengurus pendidikan Islam di negeri Selangor seperti yang diperuntukkan kuasa oleh pihak Berkuasa Negeri dan Bahagian 10 Seksyen 120 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 serta Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Islam 1988 (Enakmen No. 2/1988).

  2. Jan 26, 2023 · DG44. 03-3381 1901. Direktori Pengarah JAIS ILDAS Pejabat Agama Islam Daerah Bahagian Pengurusan Masjid Bahagian Dakwah Bahagian Pengurusan Halal Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan Bahagian Pendakwaan Pengurusan Masjid Negeri. Tarikh Akhir Kemaskini :: 05:38 PM.

  3. Jan 28, 2023 · Jabatan Agama Islam Selangor : Selamat Datang ke Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) SILA KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT PERKHIDMATAN Hal Ehwal Islam Khutbah | Halal | Tauliah | Artikel | Jurnal Senarai Masjid Kekeluargaan Kursus Pra Perkahwinan Pengurusan Perkahwinan, Perceraian Dan Rujuk Permohonan Rundingcara Kekeluargaan

  4. Jan 27, 2023 · Muat Turun. 2. Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Luar Negeri Dan Pendaftaran Sukarela. Muat Turun. Muat Turun. Muat Turun. Muat Turun. 3. Permohonan Pendaftaran Bagi Perkahwinan Berlawanan Enakmen.

  5. Jan 26, 2023 · PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KUALA SELANGOR Kompleks Islam Daerah Kuala Selangor, Jalan Masjid, 45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan. No Telefon : 03 - 3289 1393 / 32812611 No Faks : 03 - 3289 2287 E-mel : paidkualaselangor [at]jais [dot]gov [dot]my Direktori Kakitangan Pejabat Agama Islam Daerah » PAID Kuala Selangor

  6. Jan 21, 2023 · PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KUALA LANGAT SUNGAI MANGGIS, 42700 BANTING, KUALA LANGAT, SELANGOR. No. Telefon : 03-3187 5134 / 1357 No. Faks : 03-3187 6186 E-mel : paidkualalangat [at]jais [dot]gov [dot]my Direktori Kakitangan Pejabat Agama Islam Daerah » PAID Kuala Langat Pejabat Agama Islam Daerah » PAID Kuala Langat » Unit Pentadbiran & Kewangan

  7. Jan 22, 2023 · Alamat : Jabatan Agama Islam Negeri Selangor Tingkat 9, Menara Selatan, Bangunan Sultan Idris Shah, No. 2 Persiaran Masjid, 40676 Shah Alam, Selangor No. Telefon : 03-55143796, 03-55143680, 03-55143793 No. Faks : 03-55128346 Visi " Melahirkan umat Islam yang menjunjung ketertinggian prinsip-prinsip akidah, syariah dan akhlak. " Misi

  1. People also search for