Yahoo Web Search

  1. About 19,800 search results
  1. Jun 04, 2022 · Bahagian Pendidikan Islam merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam mengurus pendidikan Islam di negeri Selangor seperti yang diperuntukkan kuasa oleh pihak Berkuasa Negeri dan Bahagian 10 Seksyen 120 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 serta Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Islam 1988 (Enakmen No. 2/1988).

  2. Jun 16, 2022 · 03-3381 1901. DG44. 03-3381 1901. Direktori Pengarah JAIS ILDAS Pejabat Agama Islam Daerah Bahagian Pengurusan Masjid Bahagian Dakwah Bahagian Penyelidkan dan Pembangunan (RnD) Bahagian Pengurusan Halal Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan Bahagian Pendakwaan Bahagian Undang-undang Keluarga Pengurusan Masjid Negeri.

  3. Dec 28, 2020 · Mulai 2 Ogos 2021 Jabatan Agama Islam Selangor akan menggunakan Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam (SPPIM) secara rasmi bagi urusan nikah, cerai dan rujuk di Negeri Selangor. Sila rujuk carta alir ringkas peralihan dari Sistem NCR Online ke SPPIM. SISTEM PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM - LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN (LNPT)

  4. 2 september 2021 (khamis)- satu majlis menandatangani memorandum persefahaman (mou) antara universiti pendidikan sultan idris (upsi) dan jabatan agama islam selangor (jais) serta jabatan hal ehwal agama islam perlis (jaips) telah dimeterai pada hari ini secara atas talian, majlis bersejarah ini akan menjadi satu titik kesinambungan kerjasama …

  5. Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Bahagian Pendidikan Islam, Bangunan Sultan Idris Shah, Tingkat 2 & 3 Menara Utara, No 2 Persiaran Masjid, 40676 Shah Alam Selangor Tel: 03-5514 3400 samb. 2037/2050 (Kaunter). Fax: 03-5512 3035/5510 5053 Email: pendidikan@jais.gov.my

  6. Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Bahagian Pendidikan Islam, Bangunan Sultan Idris Shah, Tingkat 2 & 3 Menara Utara, No 2 Persiaran Masjid, 40676 Shah Alam Selangor Tel: 03-5514 3400 samb. 2037/2050 (Kaunter). Fax: 03-5512 3035/5510 5053 Email: pendidikan@jais.gov.my

  1. People also search for