Yahoo Web Search

  1. About 39 search results
  1. Dec 28, 2020 · 21 November 2021 - Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Negeri Selangor 2021 telah diadakan pada 18 November 2021 sehingga 21 November 2021. Tahniah Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) telah menjadi Johan Persembahan Video Terbaik Peringkat Negeri Selangor 2021.

  2. Jun 30, 2021 · Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) Bahagian Undang-undang Keluarga (BUUK) Bahagian Pendidikan Islam (BPI) Bahagian Pengurusan Masjid (BPM) Bahagian Dakwah (BD) Bahagian Pengurusan Penguatkuasaan (BPN) Bahagian Pengurusan Halal (BPH) Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (RnD)

  3. Jabatan Perdana Menteri (JPM) merupakan jabatan terpenting dalam sistem pentadbiran negara kerana berperanan sebagai pusat yang bertanggungjawab terhadap dasar-dasar utama Kerajaan. Semasa ditubuhkan, Jabatan ini terdiri daripada Bahagian Kabinet dan Perlembagaan, Bahagian Keselamatan dan Risikan dan Urusetia bagi Penasihat Ekonomi.

  4. Malaysia ialah sebuah negara berbilang-kaum yang de-facto sekular, pada masa yang sama status rasmi Islam diiktiraf.. Menurut kepada bancian tahun 2020, kira-kira 63.5 peratus daripada 32.4 juta populasi rakyat Malaysia adalah beragama Islam; 18.7 peratus agama Buddha; 9.1 peratus Kristian; 6.1 peratus Hinduisme; dan 0.9 peratus daripada agama-agama lain.

  5. Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Keputusan Temu Duga Program Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Dan Hadiah Latihan Persekutuan Separuh Masa/Sambilan (HLPS) Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP), Kementerian Pendidikan Malaysia Ambilan Tahun 2022

  6. Bandar raya Shah Alam sebagai ibu neger yang menjadi nadi pembangunan Negeri Selangor Darul Ehsan. Negeri Selangor sentiasa di hadapan dalam pelbagai bidang. Ia menjadi pusat perdagangan, kewangan, pembinaan, pengangkutan dan pembuatan yang menyumbang kepada pendapatan utama negara. Selangor turut menyumbang di dalam sektor pertanian dan perikanan.

  7. perbendaharaan negeri selangor: jab. agama islam selangor: jab. pengairan dan saliran negeri selangor: pejabat dymm sultan selangor: jab. mufti negeri selangor: jab. kerja raya negeri selangor: pejabat tanah dan galian selangor: suruhanjaya perkh. awam selangor: jab. perancangan bandar & desa selangor: jabatan pertanian selangor: jabatan ...

  1. People also search for