Yahoo Web Search

 1. About 44 search results

 1. Walau bagaimanapun, perkara ini masih dalam perbincangan . Bahasa Melayu dicadangkan sebagai bahasa rasmi kedua ASEAN kerana sejarah dan nilainya yang tinggi . Hal ini kerana bahasa Melayu lebih tersebar luas berbanding bahasa Indonesia yang hanya digunakan di Indonesia sahaja. Bahasa Melayu digunakan secara rasmi di Malaysia, Singapura dan Brunei.

 2. efaraid.mais.gov.my › EFARAID › faraidCalcMAIS

  MAIS

 3. Shah Alam mempunyai sejumlah 56 seksyen. Umumnya Shah Alam boleh dibahagikan kepada utara, tengah, selatan dan sebahagian Sungai Buloh. Shah Alam utara terdiri dari 18 Seksyen termasuklah Seksyen U1, U2, Kampung Melayu Subang dan banyak lagi. Ia mengandungi kawasan coklat di sisi sebelah peta. Shah Alam Tengah adalah bahagian 'utama' di Shah Alam.

 4. Sejarah. Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) telah ditubuhkan pada 4 September 1957. Perkara 114 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberikan kuasa kepada SPR untuk mengadakan pilihan raya umum ke atas dan Dewan Undangan Negeri serta mengadakan pilihan raya kecil jika berlaku kekosongan.

 5. Jabatan Perdana Menteri (JPM) merupakan jabatan terpenting dalam sistem pentadbiran negara kerana berperanan sebagai pusat yang bertanggungjawab terhadap dasar-dasar utama Kerajaan. Semasa ditubuhkan, Jabatan ini terdiri daripada Bahagian Kabinet dan Perlembagaan, Bahagian Keselamatan dan Risikan dan Urusetia bagi Penasihat Ekonomi.

 6. Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS), Bahagian Pendidikan Islam, Bangunan Sultan Idris Shah, Tingkat 2 & 3 Menara Utara, No 2 Persiaran Masjid, 40676 Shah Alam Selangor Tel: 03-5514 3400 samb. 2037/2050 (Kaunter). Fax: 03-5512 3035/5510 5053 Email: pendidikan@jais.gov.my

 7. Parti Islam Se-Malaysia kemudiannya telah didaftarkan sebagai sebuah organisasi pada 31 Mei 1955 dengan nombor pendaftaran 733 (Pulau Pinang). PAS atau Persatuan Islam Se-Tanah Melayu (nama asalnya) ialah pertubuhan atau parti politik Melayu yang berteraskan Islam yang ditubuhkan sebelum merdeka selepas Hizbul Muslimin diharamkan oleh kerajaan ...

 1. People also search for