Yahoo Web Search

  1. About 41 search results

  1. Jabatan Perdana Menteri (JPM) merupakan jabatan terpenting dalam sistem pentadbiran negara kerana berperanan sebagai pusat yang bertanggungjawab terhadap dasar-dasar utama Kerajaan. Semasa ditubuhkan, Jabatan ini terdiri daripada Bahagian Kabinet dan Perlembagaan, Bahagian Keselamatan dan Risikan dan Urusetia bagi Penasihat Ekonomi.

  2. perbendaharaan negeri selangor: jab. agama islam selangor: jab. pengairan dan saliran negeri selangor: pejabat dymm sultan selangor: jab. mufti negeri selangor: jab. kerja raya negeri selangor: pejabat tanah dan galian selangor: suruhanjaya perkh. awam selangor: jab. perancangan bandar & desa selangor: jabatan pertanian selangor: jabatan ...

  3. Majlis Raja-Raja (Tulisan Jawi: مجليس راج٢, nama bahasa Inggeris dipakai: Conference of Rulers) merupakan sebuah badan rasmi yang ditubuhkan mengikut Perkara 38 Perlembagaan Malaysia sebagai tempat bagi Raja-Raja dan Yang di-Pertua - Yang di-Pertua Negeri bertemu dan berbincang. Dalam beberapa perkara yang tertentu, Perlembagaan ...

  4. Menurut Thoha (1996), pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dan tujuan serta teori-teorinya dibangunkan untuk melaksanakan praktik pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam al-Quran dan hadis Nabi. Manakala al-Attas (1992) pula memberikan pengertian bahawa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan ...

  5. www.prison.gov.my › images › cartaInstitusi Penjara

    Selangor. Tel : 03-60384690 Fax : 03-60384870/60384685 Email : prsgblh@prison.gov.my: Maklumat Ringkas. Penjara Sungai Buloh merupakan institusi penjara pertama di Jabatan Penjara Malaysia yang dilengkapkan dengan Sistem Keselamatan Elektronik Bersepadu (SKEB).

  1. People also search for