Yahoo Web Search

 1. About 840,000 search results

 1. Java (програмски језик) — Википедија Језици Језичке везе се налазе на врху странице поред наслова чланка. Идите на врх. [ одбаци] У току је гласање о питању корисничких страница трајно блокираних и новорегистрованих корисника. Учествујте у такмичењу Вики чланци траже илустрацију 2022.

  • јава
  • енгл. Java
 2. Jun 5, 2020 · DEV Community 👩‍💻👨‍💻 is a community of 966,904 amazing developers We're a place where coders share, stay up-to-date and grow their careers.

 3. Apr 25, 2016 · JWPL (Java Wikipedia Library) is a free, Java-based application programming interface that allows to access all information in Wikipedia. In addition to the core functionality, JWPL allows access to Wikipedia’s edit history with the Wikipedia Revision Toolkit.

 4. Die Programmiersprache ist ein Bestandteil der Java-Technologie – diese besteht grundsätzlich aus dem Java- Entwicklungswerkzeug ( JDK) zum Erstellen von Java-Programmen und der Java-Laufzeitumgebung (JRE) zu deren Ausführung. Die Laufzeitumgebung selbst umfasst die virtuelle Maschine ( JVM) und die mitgelieferten Bibliotheken.

  • Distribuție Geografică
  • Clasificare și Limbi Înrudite
  • Graiuri
  • Istorie
  • Influența Altor Limbi
  • Gramatică
  • Sunete
  • Ortografie
  • Româna Liturgică
  • Coduri Internaționale Sil și ISO 639-X

  Limba română este limba oficială și națională în România și Republica Moldova. Însuși numele țării semnifică etimologic aria lingvisticăa limbii române. În afară de România, limba română se mai vorbește în: 1. Republica Moldova, ca limbă oficială, fiind limba maternă pentru 2,5 milioane de locuitori. 2. Regiunea Cernăuți, din Ucraina, ca limbă ofic...

  Limba română este o limbă romanică, din grupul italic al familiei de limbi indo-europene, prezentând multe similarități cu limbile franceză, italiană, spaniolă, portugheză, catalană și reto-romană. Este general acceptată ideea că limba română s-a format atât la nord, cât și la sud de cursul inferior al Dunării, înaintea sosirii triburilor slave în ...

  Unii lingviști consideră că există patru limbi romanice răsăritene: dacoromâna, aromâna, istroromâna și meglenoromâna. Alții consideră că ele formează o singură limbă, limba română, cu patru dialecte. Dacoromâna, fie că o socotim limbă în sine, fie că o socotim un dialect al limbii române, nu este împărțită în dialecte, ci cuprinde doar diverse gra...

  Limba română a evoluat din latina orientală, contactul prelungit cu populațiile slavefiind la originea unei părți importante din vocabular. În evul mediu și în perioada premodernă au intrat în limbă un număr limitat de cuvinte maghiare, turcice vechi, turcice otomane și grecești. O influență puternică a avut-o limba franceză în secolul al XIX-lea.

  Limba geto-dacă

  Limba geto-dacă era o limbă indo-europeană, din ramura tracă , vorbită în trecut pe părți a teritoriilor Bulgariei, României, Serbiei, Slovaciei, Ucrainei și Ungariei de astăzi. Se presupune că ar fi fost prima limbă care a influențat latina vorbită în Dacia, însă se știu prea puține despre această limbă. S-au găsit aproximativ 300 de cuvinte pur românești (în toate dialectele) sau cu corespondente în limba albaneză, despre care se crede că ar putea fi moștenite din substratul limbii dace, mu...

  Uniunea lingvistică balcanică

  Deși cea mai mare parte a gramaticii și morfologiei românești se bazează pe cea a latinei vulgare, limba română prezintă câteva trăsături specifice Balcanilor, care nu se găsesc în celelalte limbi romanice. Limbile din această uniune lingvistică aparțin unor subfamilii distincte de limbi indo-europene: bulgara, slava, și sârba sunt limbi slave, conform unei ipoteze albaneza este probabil o limbă traco-iliră[necesită citare] iar limba greacăformează propria subfamilie. Printre trăsăturile comu...

  Limbile slave

  Influența slavă a fost prima survenită în timpul formării limbii române, datorită migrației triburilor slave (care traversau teritoriul României de astăzi). După unii autori, influența limbii slave s-a manifestat mai ales după introducerea alfabetului chirilic (sfârșitul secolului al IX-lea), întrucât limba oficială la bulgari era limba greacă. Este interesant[judecată de valoare] faptul că slavii au fost asimilați la nord de Dunăre,[necesită citare] în timp ce au asimilat aproape complet pop...

  Substantivele românești se declină în funcție de gen (feminin, masculin și neutru), număr (singular și plural) și caz (nominativ/acuzativ, dativ/genitiv și vocativ). Articolul, asemenea adjectivelor și pronumelor, se acordăîn gen, număr și caz cu substantivul pe care îl determină. Româna este singura limbă romanică în care articolul hotărât este en...

  Limba română folosește șapte vocale: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, /ə/ și /ɨ/. În plus, vocalele /ø/ și /y/apar foarte rar în unele cuvinte de origine străină, încă neasimilate. La sfârșitul cuvintelor, după consoane (rar în interiorul cuvintelor) poate apărea un /i/ scurt non-silabic, care se marchează în AFI cu /ʲ/ și este pronunțat ca o palatalizare ...

  În principiu, limba română are o ortografie fonemică. Cu toate acestea, ortografia contemporană prezintă o serie de excepțiide la principiul fonetic.

  Anumite cuvinte creștine românești (Domn, „a mărturisi“, „a ierta“) sunt unice pentru română, între limbile romanice.[necesită citare] Crezul primelor sinoade ecumenice, cel din 325 de la Niceea, și cel din 381 de la Constantinopol este rostit până azi neschimbat, prin cuvinte cu etimologii latine. Mai concret, el nu a fost niciodată tradus în limb...

  Standardul internațional etnologic ISO 639 conferă limbii române codurile ro (ISO 639-1), rum (ISO 639-2/B), și mai recent ron (conform ISO 639-2/T). Limbii moldovenești i-au fost atribuite codurile mo și respectiv mol scoase din utilizare din 2008, fiind înlocuite cu codurile ISO românești.

  • /roˈmɨnə/
  • 23,6 milioane (limbă maternă) și 4 milioane (limbă străină) (locul 40)
 5. Java Programming - upload.wikimedia.org

 6. Oct 8, 2010 · 1- wikipedia parsed into XML 2- cat-hier file , which contains wikipedia categories hierarchy i've tried it and it's very useful it's only problem that it needs high memory available for processing most probably more than 4gb RAM also u can download a preprepared XML version from here which is available also on the page

 1. People also search for