Yahoo Web Search

  1. About 7 search results
  1. Jerzy Pawłowski, Olympic gold-medalist fencer and Cold-War double agent Tadeusz Pełczyński , general, chief of the General Staff's Section II (1929–32; 1935–January 1938) Sergiusz Piasecki , Polish agent, covering the area of Soviet Belarus (1922–26)

  2. en.wikipedia.org › wiki › JasłoJasło - Wikipedia

    Jasło is a county town in south-eastern Poland with 36,641 inhabitants, as of 31 December 2012. It is situated in the Subcarpathian Voivodeship (since 1999), and it was previously part of Krosno Voivodeship (1975–1998).

  3. Kinematografia polska – ogół produkcji i dystrybucji filmowej na terenie Polski, przez którą rozumiane są: w latach 1894–1918 – ziemie polskie znajdujące się pod zaborami: Prusy Zachodnie, Wielkie Księstwo Poznańskie, Kraj Nadwiślański, Ziemie Zabrane oraz Królestwo Galicji i Lodomerii; w latach 1918–1939 – terytorium II Rzeczypospolitej; w latach 1939–1945 – tereny ...

  4. Frédéric François Chopin (né sous le nom polonais : Fryderyk Franciszek Chopin [2], parfois polonisé Szopen [3] ; au XIX e siècle, la graphie Szopę a été utilisée en Pologne en concurrence avec la graphie Chopin [4]) est un compositeur et pianiste virtuose d'ascendance franco-polonaise, né en 1810 à Żelazowa Wola, sur le territoire du duché de Varsovie (actuellement en Pologne ...

  1. People also search for