Yahoo Web Search

 1. About 8,730 search results
 1. It should also be noted that Juris Doctorem is the Latin accusative of Juris Doctor, which is therefore used on some degree parchments - this is not a separate title from Juris Doctor, merely the form Juris Doctor takes when it is the subject of a sentence in Latin. I suspect this is the cause of Law School Prof's confusion.

 2. Mar 30, 2019 · The Juris Doctor degree (J.D. or JD), also known as the Doctor of Jurisprudence degree (J.D., JD, D.Jur. or DJur), is a graduate-entry professional degree in law and one of several Doctor of Law degrees. In Australia, Canada, the United States, and some other common law countries, the Juris Doctor i

  • Examen
  • utbildningen
  • Yrken och Uppdrag Med Formella Krav på Juristexamen
  • Historia
  • Internationellt
  • Se även
  • Källor

  För juristexamen krävs godkända studier omfattande 270 högskolepoäng (180 veckors heltidsstudier, vanligen uppdelade på nio terminer). Av dessa skall ett självständigt arbete (examensarbete), vanligen redovisat genom en uppsats, omfatta minst 30 högskolepoäng. För juristexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta inom yrken för vilka juristexamen är ett behörighetskrav samt inom annan yrkesverksamhet inom det juridiska området som förutsätter sådan kunskap och förmåga.

  Juristprogrammen är bland de populäraste högskoleutbildningarna att söka. De fyra mest sökta högskoleutbildningarna i Sverige är alla juristprogram, och samtliga sju juristprogram återfinns bland de 30 mest sökta utbildningarna.

  Yrken som kräver jurist- eller jur.kand.-examen, är: 1. Advokat[6] 2. Advokatfiskal 3. Auditör 4. Beredningsjurist 5. Dispaschör[7] 6. Domare (lagfaren) 7. Förvaltningsråd 8. Generaladvokat 9. Hovauditör 10. Hovrättspresident 11. Hyresråd 12. Justitiekansler[8] 13. Justitiesekreterare 14. Kammarrättspresident 15. Kronofogde 16. Lagman 17. Lagrådsledamot 18. Notarius Publicus[9] 19. Offentlig försvarare 20. Patenträttsråd 21. Riksåklagare 22. Fiskal 23. Notarie (tingsnotarie eller förvaltningsrättsnotarie) 24. Valprövningsnämnden, ordförande 25. Åklagare

  Den första juristexamen i Sverige infördes 1749 genom den så kallade hovrättsexamen (egentligen "examen till rättegångsverken"). På förslag av Universitetsexamenskommittén infördes 1904 en examen benämnd juris kandidat, vilken då ersatte såväl den gamla juris kandidat-examen, hovrättsexamen som kansliexamen. Under perioden 1887–1892 hade i Uppsala 150 jur.kand.-examina och 88 hovrättsexamina avlagts. Motsvarande siffror var för Lund 41 respektive 35. Fram till 1873 tilläts endast män studera juridik vid svenska universitet. Den traditionella juristutbildningen i Sverige, juris kandidat-examen (jur.kand.), omfattade normalt nio terminers studier (enligt tidigare system 180 akademiska poäng). Denna examen kunde endast avläggas vid de universitet som hade juridisk fakultet, det vill säga Uppsala, Lunds universitet och Stockholms högskola (sedermera efter namnändring Stockholms universitet). Grundläggande juridisk utbildning gavs även vid Göteborgs universitet och Umeå universitet, men...

  David Davidson: Statistik rörande de juridiska examina vid Uppsala universitet, Uppsala 1903, särtryck ur Ekonomisk tidskrift 1903.
 3. People also ask

  What can you do with a Juris Doctor?

  How do you become a Juris Doctor?

  What does a Juris Doctor do?

  Is Juris Doctor the same as a PhD?

 4. The Yong Pung How School of Law is one of the six schools of Singapore Management University. It was set up as Singapore's second law school in 2007, 50 years after the NUS Faculty of Law and 10 years before SUSS School of Law. Before becoming a law school, the school was a Law Department within the School of Business between 2000 and 2007.

  • 2007
  • Urban
 5. The first LAT test will be held on Monday 26 September 2016 for entry into 2017 admission. LAT results will be valid for two years. The UNSW JD (Juris Doctor/J.D.) is the professional law degree for graduates of disciplines other than law, or with a law degree from an overseas institution.

  • 1971
  • Public
 6. The Singapore University of Social Sciences ( SUSS) is the sixth autonomous university in Singapore. Established in 2017, SUSS focuses on applied degree programmes primarily in the social sciences. In 2017, SUSS received its inaugural class of 2,137 graduates. SUSS academia is organised into five schools, Institute for Adult Learning (IAL ...

 1. People also search for