Yahoo Web Search

 1. About 9,200 search results

 1. en.wikipedia.org › wiki › KamishibaiKamishibai - Wikipedia

  Kamishibai (紙芝居, "paper play") is a form of Japanese street theater and storytelling that was popular during the Great Depression of the 1930s and the post-war period in Japan until the advent of television during the mid-20th century.

 2. Kamishibai From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia Kami-shibai ( Japanese: 紙芝居) is a storytelling performance with picture cards, and is a traditional Japanese entertainment for children. In Japanese "Kami" means paper and "shibai" means drama or enternainment. The performer tells a story and shows pictures from scene to scene.

 3. People also ask

  What is Kami-shibai?

  What is Yamishibai?

  What is Yami Shibai anime?

  What does the kamishibaiya do in the third season?

 4. Talk:Kamishibai. This article is within the scope of the WikiProject Japan, a collaborative effort to improve the coverage of Japan -related articles on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the project, participate in relevant discussions, and see lists of open tasks.

 5. Kamishibai ist ein Bühnenmodell aus Holz für das angeleitete gesellige Erzählen, in dem eine kindorientierte Geschichte in szenischer Abfolge von Bildern präsentiert wird. Die Vorstellungen waren jeweils kostenlos, den Unterhalt verdiente sich der Erzähler mit dem Verkauf von Süßigkeiten. [4] Kamishibai aufführung in Asakusa, 2022.

  • Historisk framväxt
  • Modern Tid
  • på webben
  • Se även
  • Litteratur
  • Externa länkar

  Att berätta till bilder har en lång tradition i Japan och sågs vid buddhisttempel redan under Heian-perioden (781–1185).[1] Kringvandrande buddhistmunkar och -nunnor visade stora bilder och bildrullar, emaki (絵巻物), samtidigt som de framförde moraliska budskap för att sprida sin lära till en mestadels illitterat publik. Med tiden kom berättarformen ...

  Under 1920- till 1950-talet upplevde kamishibai en renässans. Berättaren, gaito kamishibaiya, sålde godis och visade sina bilder i ”teatern” som kunde ställas på en cykel, när föreställningen pågick och sedan lätt förflyttas från plats till plats. Berättaren använde två små klappbräden av trä, kallade hyoshigi (拍子木), för att annonsera sin ankomst t...

  Kamishibai finns även som elektroniskt format för användning med en dator. Stephen P. Lepisto och Jennifer Diane Reitz på Accursed Toys har skapat en datorbaserad version av konstformen. Programmet kan fritt laddas ner av den som önskar göra sin egen berättelse. Att ladda ner och läsa andras verk betingar dock en viss avgift. Programmet erbjuder an...

  Matsui, Noriko; How to perform Kamishibai – Q & A, Doshinsha,Tokyo (engelsk version 2008). ISBN 978-4-494-02242-7(praktisk handledning med illustrationer)
  Dianne de Las Casas; Kamishibai Story Theater: The Art of Picture Telling, Teacher Ideas Press (2006). ISBN 1591584043
 6. en.wiktionary.org › wiki › kamishibaikamishibai - Wiktionary

  Wikipedia. kamishibai ( uncountable ) A traditional Japanese form of storytelling using picture scrolls, revived in the twentieth century by travelling showmen . quotations . 2007 May 4, The New York Times, “Spare Times for Children”, in New York Times ‎ [1]: Japan Society will honor it with kamishibai, a traditional form of puppet theater.

 1. People also search for