Yahoo Web Search

 1. "kilometar kvadratni wikipedia" in English is

  kilometer square wikipedia

 2. Kvadratni kilometar - Wikipedia

  bs.wikipedia.org › wiki › Kvadratni_kilometar

  Bilješka: "km 2" znači (km) 2, kvadratni kilometar ili kilometar kvadratni. Na primjer, 3 km 2 je jednako 3 × (1,000 m) 2 = 3,000,000 m 2 Ako je jedan komad zemlje širok pet kilometara, a ima oblik kvadrata i strana kvadrata duga je pet kilometara, to znači da mu je površina 25 km 2

 3. Kvadratni kilometar - Wikipedia

  sh.wikipedia.org › wiki › Kvadratni_kilometar

  Idi na navigaciju Idi na pretragu. Četvorni kilometar ili kvadratni kilometer (oznaka km²) je izvedene jedinica SI kojom se mjeri površina. 1 km² odgovara:

 4. Kvadratni kilometer - Wikipedija, prosta enciklopedija

  sl.wikipedia.org › wiki › Kvadratni_kilometer

  Kvadrátni kilométer (oznaka km²) je izpeljana enota SI za merjenje površin.. 1 km² je enakovreden: površini kvadrata s stranico 1 kilometer; 1.000.000 m²; 100 hektarom; 0,386.102 kvadratnim miljam (dogovor)

 5. Četvorni kilometar – Wikipedija

  hr.wikipedia.org › wiki › Kvadratni_kilometar

  Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje Ilustracija jednog četvornog kilometara Četvorni kilometar ili kilometar kvadratni je mjerna jedinica za površinu .

 6. Kilometar - Wikipedia

  bs.wikipedia.org › wiki › Kilometar

  Kilometar (simbol: km) jeste jedinica za dužinu u metričkom sistemu mjera. Po vrijednosti je 1000 puta veća od osnovne jedinice za dužinu, metra. Potiče od grčkih riječi χίλια (khilia) = hiljadu, i μέτρο (metro) = brojanje/mjera.

  • ... jednako je ...
  • dužinu
  • km 
  • SI
 7. Kvadratni metar - Wikipedia

  bs.m.wikipedia.org › wiki › Kvadratni_metar

  Decimalne se jedinice od četvornog metra tvore tako da se prefiksi primijenjuju na jedinicu metar: kvadratni milimetar ili 1 mm 2 = 1×10 −6 (ili 1/1 000 000) kvadratnih metara kvadratni centimetar ili 1 cm 2 = 1×10 −4 (ili 1/10 000) kvadratnih metara

 8. Ar (jedinica) — Vikipedija, slobodna enciklopedija

  sr.wikipedia.org › sr-el › Ар_(јединица)

  Kvadratni kilometar; Hektar; Dulum; SI, SI prefiks; motika = 200 kvadratnih hvati = 719,34245 m²; jutro ili katastarsko jutro = 8 motika = 5754,7396 m² ali se često zaokružuje i na 5760 m²; lanac = 10 motika = 7193,4245 m²

 9. hr Ili drugi način na koji možete zapisati, s obzirom da je 10 na kvadrat jednako kao 10 puta 10, je jednako 100. QED en Or another way you could write, I guess, this same truth is that 10 squared , which is equal to 10 times 10, is equal to 100.

 10. Kilometar na engleskom - Prijevod / Rječnik hrvatski ...

  www.dictionaries24.com › hr › hrvatski,engleski

  kilometar rječnik engleski, kilometar kvadratni, kilometar sat golf 2, kilometar sajla, kilometar sat za bicikle, kilometar sat za motocikl, kilometar na engleskom Prijevodi kila na engleskom - hernia, kilo, pounds, kilos, rupture

 11. People also search for