Yahoo Web Search

 1. About 1,720 search results
 1. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Osobny artykuł: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej . 22 lipca 1952 roku, w ósmą rocznicę ogłoszenia manifestu PKWN , Sejm uchwalił formalnie Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (konstytucję lipcową).

 2. Zagadnienia prawne Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: materialy sesji naukowej PAN, 4–9 lipca 1953 r. [ Legal issues of the Constitution of the Polish People's Republic: materials from a scientific session of the Polish Academy of Sciences, 4–9 July 1953 ].

  • 22 July 1952
  • Marxist–Leninist one-party socialist republic
  • 22 July 1952
  • Poland
 3. Formally known as the Constitution of the Republic of Poland (Polish: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej), it replaced the Small Constitution of 1992, the last amended version of the...

 4. The Dissident movement in the Polish People's Republic was a political movement in the Polish People's Republic (predecessor of the modern Republic of Poland, Polish: Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL) whose aim was to change the political system from unitary Marxist–Leninist government imposed by the USSR to democratic form of government.

 5. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (pot.: konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa) – konstytucja PRL uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 31 grudnia 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Herb PRL jeden z symboli państwowych Polski Ludowej tj. RP lat 1944 - 1952 i PRL lat 1952 - 1989 Godło PRL Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej najważniejszy akt prawny ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zmieniono nazwę ...

 7. Konstytucja (1952) by Poland., 1989, "Książka i Wiedza" edition, in Polish Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1989 edition) | Open Library It looks like you're offline.

 1. People also search for