Yahoo Web Search

 1. About 11,600 search results
 1. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (pot.: konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa) – konstytucja PRL uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 31 grudnia 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

  • 22 lipca 1952
  • konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa
  • 22 lipca 1952
  • PRL
 2. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – konstytucja PRL uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 31 grudnia 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936. Była głównie ...

 3. The current Constitution of Poland was founded on 2 April 1997. Formally known as the Constitution of the Republic of Poland ( Polish : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ), it replaced the Small Constitution of 1992 , the last amended version of the Constitution of the Polish People's Republic , known from December 1989 as the Constitution of the Republic of Poland.

  • 17 October 1997
  • Unitary semi-presidential, constitutional republic
  • 2 April 1997
  • Poland
 4. Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [Statutory law in the Polish People's Republic]. Warsaw, Poland: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. OCLC 831357713. Wasilkowski, Jan, ed. (1954). Zagadnienia prawne Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: materialy sesji naukowej PAN, 4–9 lipca 1953 r.

  • 22 July 1952
  • Marxist–Leninist one-party socialist republic
  • 22 July 1952
  • Poland
 5. People also ask

  Jaka jest Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej?

  Co to jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej?

  Kiedy powstała Konstytucja PRL?

  Jakie są główne zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?

 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najwyższy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Konstytucja RP weszła w życie 17 października 1997.

  • 2 kwietnia 1997
  • KRP
  • Konstytucja RP
  • Polska
 7. Zasady prawne tego ustroju ustanawia Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Podstawę obecnej władzy ludowej w Polsce stanowi sojusz klasy robotniczej z chłopstwem pracującym. W sojuszu tym rola kierownicza należy do klasy robotniczej jako przodującej klasy społeczeństwa, opierającej się na rewolucyjnym dorobku polskiego i ...

 1. People also search for