Yahoo Web Search

  1. About 6,250 search results
  1. Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [Statutory law in the Polish People's Republic]. Warsaw, Poland: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. OCLC 831357713. Wasilkowski, Jan, ed. (1954). Zagadnienia prawne Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: materialy sesji naukowej PAN, 4–9 lipca 1953 r.

  2. The current Constitution of Poland was founded on 2 April 1997. Formally known as the Constitution of the Republic of Poland (Polish: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej), it replaced the Small Constitution of 1992, the last amended version of the Constitution of the Polish People's Republic, known from December 1989 as the Constitution of the Republic of Poland.

  3. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowejkonstytucja PRL uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 31 grudnia 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936. Była głównie ...

  4. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w wersji z 7 kwietnia 1989 wraz z późniejszymi zmianami obowiązywała od 8 kwietnia 1989 do 8 grudnia 1992, do czasu wejścia w życie tzw. Małej Konstytucji , która konstytucję z 1952 r. uchyliła, zachowując w mocy niektóre jej przepisy [4] .

  5. Zasady prawne tego ustroju ustanawia Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Podstawę obecnej władzy ludowej w Polsce stanowi sojusz klasy robotniczej z chłopstwem pracującym. W sojuszu tym rola kierownicza należy do klasy robotniczej jako przodującej klasy społeczeństwa, opierającej się na rewolucyjnym dorobku polskiego i ...

  6. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: 22 lipca 1952: 1952–1997: Wikiźródła: Mała Konstytucja z 1992: 17 października 1992: 1992–1997: Wikiźródła: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: 2 kwietnia 1997: 1997-Wikiźródła: Konstytucje historyczne Konstytucja Data uchwalenia Lata obowiązywania Odnośnik do tekstu konstytucji ...

  7. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (pot.: konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa) – konstytucja PRL uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 31 grudnia 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. People also search for