Yahoo Web Search

  1. About 3 search results
  1. 4 days ago · Polska Rzeczpospolita Ludowa ( PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. W latach 1944–1952 funkcjonowało jako Rzeczpospolita Polska. W okresie 1944–1989, propagandowo, potocznie i niekiedy w oficjalnych aktach władz nazywane było Polską Ludową.

  2. pl.unionpedia.org › i › Prezydenci_Stanów_Zjednoczonychpl.unionpedia.org

    Jan 02, 2022 · 1370 kontakty: Abdullah Gül, Abigail Fillmore, Able Archer 83, Abraham (imię), Abraham Lincoln, Adlai Ewing Stevenson, Adlai Ewing Stevenson II, Afera XYZ, African Burial Ground

  1. People also search for