Yahoo Web Search

 1. About 1,870 search results
 1. plwiki.pl › Leksykon › Godło_PolskiPlWiki > Godło Polski

  Podstawa prawna. Zgodnie z art. 28 Konstytucji RP Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (art. 1 p. 19).

 2. www.bn.org.pl › download › formatBN

  01392nz a2200373n ...

 3. Znak promocyjny Wojska Polskiego — Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — Załącznik nr 19 (Dz. U. Nr 82, poz. 689) | projekt: Andrzej Pągowski [P] 14.08.2021

 4. Apr 10, 2010 · Niedzielne uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej w Krakowie rozpoczęły się o godz. 14 mszą żałobną w Bazylice Mariackiej, następnie kondukt żałobny przeszedł na Wawel, gdzie trumny Lecha i Marii Kaczyńskich zostały złożone w krypcie, uroczystości zakończyła salwa artyleryjska. Żałoba narodowa potra do północy. fot ...

 5. 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja ...

 6. można stwierdzić , że : władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu, a Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli – patrz Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Rozdział I. 2/ proponowane zmiany stosunkowo łatwo można wprowadzić do aktualnie

 7. Sep 04, 2013 · Zamość na sztychu z dzieła Georga Brauna i Franza Hogenberga z 1617 r. – ilustracja: WIKIPEDIA - 1580 r. - do połowy XVII w. / Największy rozkwit miasta. Do Zamościa ściągali osadnicy daleko spoza granic Rzeczypospolitej. Jan Zamoyski dał zgodę na osiedlanie się w mieście Ormianom, Żydom i Grekom.

 1. People also search for