Yahoo Web Search

 1. Oslo - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Oslo

  The city and municipality used the name Kristiania until 1 January 1925 when the name changed to Oslo. Oslo was the name of an eastern suburb - it had been the site of the city centre, until the devastating 1624 fire. King Christian IV of Denmark ordered a new city built with his own name; Oslo remained a poor suburb outside the city border. In ...

  • Oslo
  • Vote
  • 23 m (75 ft)
  • Norway
 2. Freetown Christiania - Wikipedia

  en.wikipedia.org › wiki › Freetown_Christiania

  From Wikipedia, the free encyclopedia Freetown Christiania, also known as Christiania (Danish: Fristaden Christiania or Staden), is an intentional community and commune of about 850 to 1,000 residents, covering 7.7 hectares (19 acres) in the borough of Christianshavn in the Danish capital city of Copenhagen.

 3. Christiania – Wikipedia

  sv.wikipedia.org › wiki › Christiania
  • Historia
  • Christianias Självstyre
  • Ett Tillhåll för Cannabisanvändare Eller en Frizon för Fritänkare
  • Alternativ Livsstil
  • Externa länkar

  1970-talet

  Christiania kom till i september 1971. Sedan två år tillbaka hade där funnits 34 hektar övergiven mark, ägd av staten och tidigare använd för militär verksamhet. En grupp människor beslöt sig då för att riva ner det plank som omgav området. Ungefär samtidigt gavs den alternativa tidningen Hovedbladetut. I en av artiklarna skrev man om de fantastiska möjligheter som bara låg och väntade på det före detta militärområdet. Artikeln fick en enorm genomslagskraft och hundratals människor vallfärdad...

  1980-talet

  1987 gav den danska regeringen ut en handlingsplan som gick ut på att återföra Christiania till ett ”normalt” samhälle. Christianiterna gav då ut rapporten Voilasom skulle visa att de var kapabla att själva underhålla byggnaderna samt ge sitt stöd åt danska institutioner om man fick en viss skattelättnad. Myndigheterna fortsatte dock att arbeta för en normalisering. 1989 gjordes en ny plan upp av miljödepartementet. Planen gick ut på att dela samhället, dels i en mer lantlig del, tänkt att bl...

  1990-talet

  1991 skapade christianiterna en tidning vars mål var att ge den danska befolkningen en annan bild av fristaden än den bild av ett samhälle i våld och kriminalitet många tycktes ha. Christianiterna ville nu visa upp Christiania som en ekologiskstad, grundad på gemenskap och självstyre. Polisen bildade i september 1992 en särskild enhet vars uppgift var att bekämpa cannabishandeln i Christiania. Efter ett år med många våldsamma insatser hade det blivit svårare att få tag på cannabis på Pusher S...

  Christiania har ett självstyre som bygger på att varje individ har ansvar för sitt eget liv och hem. Det finns en demokratiskt vald ledningsorganisation med en ansvarsfördelning över 14 områden. Högsta beslutande insats är fællesmødet, stormötet, där alla övergripande beslut fattas. Alla måste mer eller mindre vara överens innan ett beslut fattas. Man röstar sällan och använder sig inte heller av majoritetsprincipen. Alla invånare har samma rätt att delta på alla möten. Fristaden saknar lagar men har en samling regler som gäller för alla: 1. Ingen tung narkotika 2. Inga vapen 3. Inget våld 4. Ingen handel med byggnader eller bostäder

  Åsikterna kring fristaden har sedan starten gått isär. Många menar att fristaden endast är ett tillhåll för droganvändare, men det finns minst lika många som uttrycker sin glädje över att en fristad som denna existerar. Christiania uppfattas av många människor som ett slags andrum i storstaden. Detta till trots går det inte att neka till att droger alltid haft en central roll genom fristadens historia. Främst cannabis, eftersom tung narkotika förbjöds redan 1979. Cannabis, som i hela Danmark är förbjudet, har sedan starten varit tillåtet i Christiania och enligt Köpenhamnspolisen omsätter cannabisförsäljningen i fristaden nästan en miljard om året.[källa behövs] Pusher Street är en gata i stadsdelen Christiania där handel med cannabis sker helt öppet från små stånd. Cannabisförsäljningen är ett av folketingetsstarkaste argument för en normalisering av området.

  Under årtionden med partiellt självstyre har en särpräglad egen metod utvecklats för att sköta det praktiska. Ett antal av husen i Christiania är självbyggen.[8] Avfallssortering har skett genom källsortering och lokal hämtning av detta har skötts som en rutin av de boende. Ett antal företag har verkat lokalt såsom restauranger, och hantverkare och konstnärer ur lokalbefolkningen har sålt produkter till allmänheten. Vissa hus har haft biologisk rening av gråvatten som efter fettavskiljare och vassruggargått direkt till havet.

  https://web.archive.org/web/20161120213327/http://webhotel.eamv.dk/mmd270846/chris/index.htmlChristiania

 4. Kristianina - Wikipedia

  mg.wikipedia.org › wiki › Kristianina
  • Fiforonan-Teny
  • Finoan'ny Kristiana
  • Jereo Koa

  Ny teny hoe kristiana na kristianina dia avy amin'ny teny latina hoe Christianus na ny teny grika hoe Χριστιανός / Khristianos izay manondro an'ireo mpanaraka ny fampianaran'i Kristy. Ny teny hoe Kristy indray dia avy amin'ny teny latina hoe Christus na grika hoe Χριστός / Khristos izay fandikana ny teny hebreo hoe מָשִׁיחַ / Mashiah (nogasina ao amin'ny Baiboly malagasy hoe Mesia) izay midika hoe "voahosotra", izany hoe "voahosotr'Andriamanitra". Ara-bakiteny, ny Kristiana dia ireo "mpanaraka ny fampianaran'ilay Voahosotr' Andriamanitra". Ny teny hebreo anondroana ny Kristiana dia נוצרים / Notzrim izay enti-milaza olona avy any Nazareta (hebreo: נָצְרַת / Natzrat) na mpomba an'ilay avy any Natzrat. Amin'ny Jiosy izany, ny Kristiana dia ireo olona manaraka an'ilay avy any Nazareta, fa tsy ireo mpanaraka an'ilay Voahosotra, satria aminy dia tsy i Jesosy no Mesia (Mashiah) na Kristy (Khristos).

  Ny Kristiana dia manantena ny fanafahana vokatry ny fampianaran'i Jesoa Kristy, mino ny fahafatesany teny amin'ny hazo fijaliana (lakroa) sy ny fitsanganany amin'ny maty. Mino koa ny Kristiana fa i Jesoa no Mesia nampanantenaina hatry ny elabe ao amin'ny Baiboly hebreo (ny Testamenta Taloha) sady Zanak' Andriamanitra nirahin'ny Rainy hamonjy ny olombelona. Ny ankamaroan'ny Kristiana dia mino ny amin'ny Trinite, Andriamanitra Telo Izay Iray.

 5. Category:Old maps of Kristiania - Wikimedia Commons

  commons.wikimedia.org › wiki › Category:Old_maps_of

  Hagelstam 1816. Karta öfver Staden Christiania i Norrige och Trakten deromkring.jpg. Kart NA 59 blad 1.jpg. Kart NA 59 blad 2.jpg. Kart NA 59 blad 3.jpg. Kart NA 59 blad 4.jpg. Kart NA 59 blad 5.jpg. Kart NA 59 blad 6.jpg. Kart over Akershus med Kristiania (32), 1770.jpg. Kart over Akershus og Kristiania (10), 1725.jpg. Kart over Akershus og ...

 6. Christiania – Wikipédia, a enciclopédia livre

  pt.wikipedia.org › wiki › Christiania

  Christiania, também conhecida como Cidade Livre de Christiania (em dinamarquês: Fristaden Christiania) é uma comunidade independente e autogestionada localizada na cidade de Copenhaga, Dinamarca, com cerca de 850 habitantes, cobrindo uma área de 34 hectares, no bairro de Christianshavn na capital dinamarquesa Copenhague.

 7. Kristiania wikipedia - Yahoo Search Results

  search.yahoo.com › tablet › s

  Kristiania was van 1878 tot 1924 de naam van de Noorse hoofdstad Oslo.Voordien, en meer bepaald sinds 1624, heette de stad Christiania, naar de koning Christiaan IV van Denemarken, die de oude stad Oslo na de stadsbrand van 1624 weer liet opbouwen op een plaats dichter bij Akershus.

 8. Kristiania – Wikipedia

  fi.wikipedia.org › wiki › Kristiania

  Christiania / Kristiania, Oslon kaupungin nimi vuosina 1624–1924. Christiania, Tanskassa sijaitseva vapaakaupunki. Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.

 9. Christiania – Wikipedia

  nn.wikipedia.org › wiki › Christiania

  Christiania eller Kristiania var namnet på byen Oslo frå 1624, då busetnaden etter ein bybrann blei flytta til andre sida av Bjørvika i ly av Akershus festning.Det var Christian IV av Danmark-Noreg som flytta byen, og kalla han opp etter seg sjølv.

 10. Kristiania - Wikiwand

  www.wikiwand.com › nl › Kristiania

  Kristiania was van 1878 tot 1924 de naam van de Noorse hoofdstad Oslo. Voordien, en meer bepaald sinds 1624, heette de stad Christiania, naar de koning Christiaan IV van Denemarken, die de oude stad Oslo na de stadsbrand van 1624 weer liet opbouwen op een plaats dichter bij Akershus.

  • (395)
 11. People also search for