Yahoo Web Search

 1. About 94,900,000 search results
 1. en.wikipedia.org › wiki › Kristiania,_NorwayOslo - Wikipedia

  The city and municipality used the name Kristiania until 1 January 1925 when the name changed to Oslo. Oslo was the name of an eastern suburb - it had been the site of the city centre, until the devastating 1624 fire. King Christian IV of Denmark ordered a new city built with his own name; Oslo remained a poor suburb outside the city border. In ...

  • Oslo
  • Vote
  • 1048
  • Norway
 2. Freetown Christiania, also known as Christiania (Danish: Fristaden Christiania or Staden), is an intentional community and commune of about 850 to 1,000 residents, covering 7.7 hectares (19 acres) in the borough of Christianshavn in the Danish capital city of Copenhagen.

 3. Christiania eller Kristiania var namnet på byen Oslo frå 1624, då busetnaden etter ein bybrann blei flytta til andre sida av Bjørvika i ly av Akershus festning.Det var Christian IV av Danmark-Noreg som flytta byen, og kalla han opp etter seg sjølv.

 4. A/S Kristiania Sporveisselskab or KSS, nicknamed the Green Tramway (Norwegian: Grønntrikken), was an operator of part of the Oslo Tramway from 1875 to 1924. The company was established in 1874 and started with horsecar operations on the Ullevål Hageby Line, Gamlebyen Line and the Grünerløkka–Torshov Line.

  • 26 August 1874
  • Tramway
  • Historia
  • Christianias Självstyre
  • Ett Tillhåll för Cannabisanvändare Eller en Frizon för Fritänkare
  • Alternativ Livsstil
  • Externa länkar

  1970-talet

  Christiania kom till i september 1971. Sedan två år tillbaka hade där funnits 34 hektar övergiven mark, ägd av staten och tidigare använd för militär verksamhet. En grupp människor beslöt sig då för att riva ner det plank som omgav området. Ungefär samtidigt gavs den alternativa tidningen Hovedbladetut. I en av artiklarna skrev man om de fantastiska möjligheter som bara låg och väntade på det före detta militärområdet. Artikeln fick en enorm genomslagskraft och hundratals människor vallfärdad...

  1980-talet

  1987 gav den danska regeringen ut en handlingsplan som gick ut på att återföra Christiania till ett ”normalt” samhälle. Christianiterna gav då ut rapporten Voilasom skulle visa att de var kapabla att själva underhålla byggnaderna samt ge sitt stöd åt danska institutioner om man fick en viss skattelättnad. Myndigheterna fortsatte dock att arbeta för en normalisering. 1989 gjordes en ny plan upp av miljödepartementet. Planen gick ut på att dela samhället, dels i en mer lantlig del, tänkt att bl...

  1990-talet

  1991 skapade christianiterna en tidning vars mål var att ge den danska befolkningen en annan bild av fristaden än den bild av ett samhälle i våld och kriminalitet många tycktes ha. Christianiterna ville nu visa upp Christiania som en ekologiskstad, grundad på gemenskap och självstyre. Polisen bildade i september 1992 en särskild enhet vars uppgift var att bekämpa cannabishandeln i Christiania. Efter ett år med många våldsamma insatser hade det blivit svårare att få tag på cannabis på Pusher S...

  Christiania har ett självstyre som bygger på att varje individ har ansvar för sitt eget liv och hem. Det finns en demokratiskt vald ledningsorganisation med en ansvarsfördelning över 14 områden. Högsta beslutande insats är fællesmødet, stormötet, där alla övergripande beslut fattas. Alla måste mer eller mindre vara överens innan ett beslut fattas. Man röstar sällan och använder sig inte heller av majoritetsprincipen. Alla invånare har samma rätt att delta på alla möten. Fristaden saknar lagar men har en samling regler som gäller för alla: 1. Ingen tung narkotika 2. Inga vapen 3. Inget våld 4. Ingen handel med byggnader eller bostäder

  Åsikterna kring fristaden har sedan starten gått isär. Många menar att fristaden endast är ett tillhåll för droganvändare, men det finns minst lika många som uttrycker sin glädje över att en fristad som denna existerar. Christiania uppfattas av många människor som ett slags andrum i storstaden. Detta till trots går det inte att neka till att droger alltid haft en central roll genom fristadens historia. Främst cannabis, eftersom tung narkotika förbjöds redan 1979. Cannabis, som i hela Danmark är förbjudet, har sedan starten varit tillåtet i Christiania och enligt Köpenhamnspolisen omsätter cannabisförsäljningen i fristaden nästan en miljard om året.[källa behövs] Pusher Street är en gata i stadsdelen Christiania där handel med cannabis sker helt öppet från små stånd. Cannabisförsäljningen är ett av folketingetsstarkaste argument för en normalisering av området.

  Under årtionden med partiellt självstyre har en särpräglad egen metod utvecklats för att sköta det praktiska. Ett antal av husen i Christiania är självbyggen.[8] Avfallssortering har skett genom källsortering och lokal hämtning av detta har skötts som en rutin av de boende. Ett antal företag har verkat lokalt såsom restauranger, och hantverkare och konstnärer ur lokalbefolkningen har sålt produkter till allmänheten. Vissa hus har haft biologisk rening av gråvatten som efter fettavskiljare och vassruggargått direkt till havet.

  https://web.archive.org/web/20161120213327/http://webhotel.eamv.dk/mmd270846/chris/index.htmlChristiania

 5. Mar 07, 2018 · Kristiania Kommunale Sporveie or KKS, colloquially known as the Red Tramway (Norwegian: Rødtrikken) was a municipal owned company that operated parts of the Oslo Tramway from 1899 to 1905. KKS built and operated three lines, Sagene Ring , the Rodeløkka Line and the Vippetangen Line .

 6. Kristiania. Kristiania voi tarkoittaa seuraavia: Christiania / Kristiania, Oslon kaupungin nimi vuosina 1624–1924. Christiania, Tanskassa sijaitseva vapaakaupunki. Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä. Kaikki artikkelisivut, joiden nimistä tai teksteistä löytyy ...

 1. People also search for