Yahoo Web Search

 1. About 60 search results
 1. 3 days ago · Στις 1/7/2017 και κατά την διάρκεια ενός κύματος καύσωνα που επηρέασε την χώρα από τις 30/6/17 ως τις 2/7/17, ο σταθμός της Ε.Μ.Υ. κατέγραψε στην πόλη μέγιστη θερμοκρασία 43 °c.

 2. Nov 23, 2021 · 2016–2017 LEGEA – 2017–2018 – 2018–2019 ... Το Wikipedia® είναι καταχωρημένο σήμα του Wikimedia Foundation, Inc., ...

  • Αθλητική Ένωση Λάρισας
  • Βυσσινί
  • 17 Μαΐου 1964
  • ΑΕΛ
 3. 3 days ago · AEL was created from a vision of a powerful team that will represent a city like Larisa in the top category. The 17 May 1964, is referred to as the exact date of its establishment, and then—after a barrage of meetings and discussions held at the Municipal Conservatory of Larissa and a catalytic last meeting of the local county clubs—it was decided the merger of Iraklis Larissa, "Aris ...

 4. en.wikipedia.org › wiki › KuwaitKuwait - Wikipedia

  3 days ago · Kuwait is the fifth richest country in the world by gross national income per capita. In 2009, Kuwait had the highest Human Development Index in the Arab world. Kuwait has the largest number of stateless people in the entire region. Kuwait is a founding member of the GCC and a major non-NATO ally to the United States.

 5. en.wikipedia.org › wiki › VancouverVancouver - Wikipedia

  3 days ago · Vancouver ( / vænˈkuːvər / ( listen) van-KOO-vər) is a major city in western Canada, located in the Lower Mainland region of British Columbia. As the most populous city in the province, the 2016 census recorded 631,486 people in the city, up from 603,502 in 2011. The Greater Vancouver area had a population of 2,463,431 in 2016, making it ...

  • Canada
  • April 6, 1886
 6. ja.wikipedia.org › wiki › アテネアテネ - Wikipedia

  3 days ago · 今日の現代的なアテネは世界都市としてギリシャの経済、金融、産業、政治、文化生活の中心である。. 2008年にアテネは世界で32番目に富める都市に位置し 、 UBS の調査では25番目に物価が高い都市 に位置している。. アテネ市の人口は655,780人 (2004年は ...

 7. en.wikipedia.org › wiki › HomerHomer - Wikipedia

  • Works Attributed to Homer
  • Ancient Biographical Traditions
  • History of Homeric Scholarship
  • Historicity of The Homeric Epics and Homeric Society
  • Homeric Language
  • Homeric Style
  • Textual Transmission
  • External Links

  Today only the Iliad and the Odyssey are associated with the name 'Homer'. In antiquity, a very large number of other works were sometimes attributed to him, including the Homeric Hymns, the Contest of Homer and Hesiod, the Little Iliad, the Nostoi, the Thebaid, the Cypria, the Epigoni, the comic mini-epic Batrachomyomachia ("The Frog-Mouse War"), the Margites, the Capture of Oechalia, and the Phocais. These claims are not considered authentic today and were by no means universally accepted in the ancient world. As with the multitude of legends surrounding Homer's life, they indicate little more than the centrality of Homer to ancient Greek culture.

  Some ancient claims about Homer were established early and repeated often. They include that Homer was blind (taking as self-referential a passage describing the blind bard Demodocus), that he was born in Chios, that he was the son of the river Meles and the nymph Critheïs, that he was a wandering bard, that he composed a varying list of other works (the "Homerica"), that he died either in Ios or after failing to solve a riddle set by fishermen, and various explanations for the name "Homer". The two best known ancient biographies of Homer are the Life of Homer by the Pseudo-Herodotus and the Contest of Homer and Hesiod. In the early 4th century BC Alcidamas composed a fictional account of a poetry contest at Chalcis with both Homer and Hesiod. Homer was expected to win, and answered all of Hesiod's questions and puzzles with ease. Then, each of the poets was invited to recite the best passage from their work. Hesiod selected the beginning of Works and Days: "When the Pleiades born o...

  Ancient

  The study of Homer is one of the oldest topics in scholarship, dating back to antiquity. Nonetheless, the aims of Homeric studies have changed over the course of the millennia. The earliest preserved comments on Homer concern his treatment of the gods, which hostile critics such as the poet Xenophanes of Colophon denounced as immoral. The allegorist Theagenes of Rhegium is said to have defended Homer by arguing that the Homeric poems are allegories. The Iliad and the Odyssey were widely used...

  Modern

  In 1488, the Greek scholar Demetrios Chalkokondyles published the editio princeps of the Homeric poems. The earliest modern Homeric scholars started with the same basic approaches towards the Homeric poems as scholars in antiquity. The allegorical interpretation of the Homeric poems that had been so prevalent in antiquity returned to become the prevailing view of the Renaissance. Renaissance humanists praised Homer as the archetypically wise poet, whose writings contain hidden wisdom, disguis...

  Contemporary

  Most contemporary scholars, although they disagree on other questions about the genesis of the poems, agree that the Iliad and the Odyssey were not produced by the same author, based on "the many differences of narrative manner, theology, ethics, vocabulary, and geographical perspective, and by the apparently imitative character of certain passages of the Odyssey in relation to the Iliad." Nearly all scholars agree that the Iliad and the Odyssey are unified poems, in that each poem shows a cl...

  Scholars continue to debate questions such as whether the Trojan War actually took place – and if so when and where – and to what extent the society depicted by Homer is based on his own or one which was, even at the time of the poems' composition, known only as legends. The Homeric epics are largely set in the east and center of the Mediterranean, with some scattered references to Egypt, Ethiopiaand other distant lands, in a warlike society that resembles that of the Greek world slightly before the hypothesized date of the poems' composition. In ancient Greek chronology, the sack of Troy was dated to 1184 BC. By the nineteenth century, there was widespread scholarly skepticism that the Trojan War had ever happened and that Troy had even existed, but in 1873 Heinrich Schliemann announced to the world that he had discovered the ruins of Homer's Troy at Hissarlik in modern Turkey. Some contemporary scholars think the destruction of Troy VIIa circa1220 BC was the origin of the myth of...

  The Homeric epics are written in an artificial literary language or 'Kunstsprache' only used in epic hexameter poetry. Homeric Greek shows features of multiple regional Greek dialects and periods, but is fundamentally based on Ionic Greek, in keeping with the tradition that Homer was from Ionia. Linguistic analysis suggests that the Iliad was composed slightly before the Odyssey, and that Homeric formulae preserve older features than other parts of the poems.

  The Homeric poems were composed in unrhymed dactylic hexameter; ancient Greek metre was quantity-based rather than stress-based. Homer frequently uses set phrases such as epithets ('crafty Odysseus', 'rosy-fingered Dawn', 'owl-eyed Athena', etc.), Homeric formulae ('and then answered [him/her], Agamemnon, king of men', 'when the early-born rose-fingered Dawn came to light', 'thus he/she spoke'), simile, type scenes, ring composition and repetition. These habits aid the extemporizing bard, and are characteristic of oral poetry. For instance, the main words of a Homeric sentence are generally placed towards the beginning, whereas literate poets like Virgil or Milton use longer and more complicated syntactical structures. Homer then expands on these ideas in subsequent clauses; this technique is called parataxis. The so-called 'type scenes' (typische Szenen), were named by Walter Arend in 1933. He noted that Homer often, when describing frequently recurring activities such as eating, p...

  The orally transmitted Homeric poems were put into written form at some point between the eighth and sixth centuries BC. Some scholars believe that they were dictated to a scribe by the poet and that our inherited versions of the Iliad and Odyssey were in origin orally-dictated texts. Albert Lord noted that the Balkan bards that he was studying revised and expanded their songs in their process of dictating.Some scholars hypothesize that a similar process of revision and expansion occurred when the Homeric poems were first written down. Other scholars hold that, after the poems were created in the eighth century, they continued to be orally transmitted with considerable revision until they were written down in the sixth century. After textualisation, the poems were each divided into 24 rhapsodes, today referred to as books, and labelled by the letters of the Greek alphabet. Most scholars attribute the book divisions to the Hellenistic scholars of Alexandria, in Egypt. Some trace the...

  Works by Homer in eBook form at Standard Ebooks
  Works by Homer at Project Gutenberg
  Works by or about Homer at Internet Archive
 1. People also search for