Yahoo Web Search

  1. About 3 search results
  1. en.wikipedia.org › wiki › Atticus_RossAtticus Ross - Wikipedia

    Atticus Matthew Cowper Ross (born 16 January 1968) is an English musician, songwriter, record producer, composer, and audio engineer. Along with Trent Reznor, he won the Academy Award for Best Original Score for The Social Network in 2010.

  2. en.wikipedia.org › wiki › Hans_ZimmerHans Zimmer - Wikipedia

    Hans Florian Zimmer (German pronunciation: [ˈhans ˈfloːʁi̯aːn ˈtsɪmɐ] (); born 12 September 1957) is a German film score composer and record producer. His works are notable for integrating electronic music sounds with traditional orchestral arrangements.

  3. Sir Charles Spencer Chaplin KBE (16 tháng 4 năm 1889 – 25 tháng 12 năm 1977) là một nam diễn viên, nhà làm phim và nhà soạn nhạc người Anh nổi tiếng trong kỷ nguyên phim câm. Ông đã trở thành một biểu tượng trên toàn thế giới thông qua nhân vật màn ảnh của mình, Sác-lô, và được coi là một trong những nhân vật quan ...

  1. People also search for