Yahoo Web Search

 1. About 680,000,000 search results

 1. cs.wikipedia.org › wiki › MnichovMnichov – Wikipedie

  Mnichov tvoří jedno z 23 center Svobodného státu Bavorska. Mezi německými velkoměsty jde o město s největší hustotou osídlení. Nejvyšším místem města je hora Warnberg v městském okrese 19 s 579 m n. m., nejnižším bodem 482 m n. m. v severním Schwarzhölzl v městském okresu Feldmoching .

  • +1
  • Bavorsko
  • 519 m n. m.
  • Německo
 2. en.wikipedia.org › wiki › MnichovMnichov - Wikipedia

  Mnichov (Domažlice District), a municipality and village in the Plzeň Region Mnichov (Strakonice District), a municipality and village in the South Bohemian Region Mnichov, a village and administrative part of Libčeves in the Ústí nad Labem Region Mnichov, a village and administrative part of Velké Chvojno in the Ústí nad Labem Region

 3. People also ask

  What does Mnichov mean?

  What is the difference between Mnichov and Munich?

  What is the difference between Mnichov and Mírová?

  What is práve V mníchove?

 4. Mnichov is a municipality and village in Domažlice District in the Plzeň Region of the Czech Republic. It has about 200 inhabitants. Mnichov lies approximately 14 kilometres (9 mi) north-west of Domažlice, 53 km (33 mi) south-west of Plzeň, and 137 km (85 mi) south-west of Prague . Administrative parts [ edit]

  • Historie
  • Obyvatelstvo
  • Pamětihodnosti
  • části Obce
  • Další Fotografie
  • odkazy

  První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273. Původní osada existovala již dříve v údolí potoka západně od obce, kde se nachází Siardův pramen a kde stávala poustevna. Přes Mnichov vedla důležitá cesta z Prahy do Chebu, byly zde cínové a později stříbrné doly. Jako městečko je Mnichov uváděn od roku 1437, od roku 1549 je nazýván městem. V roce 1...

  Podle sčítání 1930 zde žilo v 135 domech 888 obyvatel. 39 obyvatel se hlásilo k československé národnosti a 838 k německé. Žilo zde 877 římských katolíků, 8 evangelíků a 3 židé.

  Pranýř v průčelí staré radnice
  Boží muka
  Socha svatého Josefa s Ježíškem v náručí u křižovatky na Teplou
  Kostel sv. Petra a Pavla se snesenou vížkou
  Radnice
  Silnice II/230 na průtahu obcí

  Externí odkazy

  1. Obrázky, zvuky či videa k tématu Mnichov na Wikimedia Commons 2. Encyklopedické heslo Mnichov (obce) v Ottově slovníku naučnémve Wikizdrojích 3. Mnichov v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí(RÚIAN)

  • CZ0411 554677
  • Mariánské Lázně
  • Cheb (CZ0411)
  • obec
  • Dejiny
  • Geografia
  • Demografia
  • Politika
  • Slováci, ktorí Tu Pôsobili
  • Externé odkazy

  Etymológia

  Názov mesta sa zvyčajne interpretuje ako odvodený zo staronemeckého alebo stredonemeckého výrazu Munichen, čo znamená „mníchmi“. Pochádza to od mníchov benediktínskeho rádu, ktorí na mieste, ktoré sa neskôr malo stať starým mestom Mníchova, viedli kláštor. Mních je zobrazený aj na erbe mesta. Mesto sa prvýkrát spomína ako forum apud Munichen v augsburskej arbitráži 14. júna 1158 cisárom Svätej rímskej ríše Fridrichom I. Názov v modernej nemčine je München, ale ten bol rôzne preložený do rôzny...

  Pôvod stredovekého mesta

  Prvou známou osadou v tejto oblasti boli benediktínski mnísi na soľnej ceste. Za dátum založenia sa nepovažuje rok 1158, teda dátum, kedy bolo mesto prvýkrát uvedené v listine. Dokument bol podpísaný v Augsburgu. Henrich Lev, vojvoda Saska a Bavorska, postavil mýtny most cez rieku Isar vedľa mníchovskej osady a na soľnej ceste. Avšak počas archeologických vykopávok v Marienhofe pred rozšírením S-Bahnu z roku 2012 sa našli črepy nádob z 11. storočia, ktoré opäť dokazujú, že osada Mníchov musí...

  Hlavné mesto zjednoteného Bavorska

  Keď sa v roku 1506 znovu spojilo Bavorsko, stal sa jeho hlavným mestom Mníchov. Umenie a politika boli čoraz viac ovplyvňované dvorom (pozri Orlando di Lasso a Heinrich Schütz). V 16. storočí bol Mníchov centrom nemeckej protireformácie a tiež renesančného umenia. Vojvoda Wilhelm V. dal poveriť výstavbu jezuitského kostola Michaelskirche, ktorý sa stal centrom protireformácie, a v roku 1589 postavil aj Hofbräuhaus na varenie hnedého piva. Katolícka ligabola založená v Mníchove roku 1609. V ro...

  Topografia

  Mníchov leží na vyvýšených pláňach Horného Bavorska, asi 50 km severne od severného okraja Álp, v nadmorskej výške okolo 520 m.n.m. Miestne rieky sú Isar a Würm. Mníchov sa nachádza v severoalpskom predpolí. Severná časť tejto piesočnatej plošiny zahŕňa vysoko úrodnú kremencovú oblasť, ktorá už nie je ovplyvnená procesmi skladania v Alpách, zatiaľ čo južná časť je pokrytá morénskymi kopcami. Medzi nimi sú polia fluviálno-ľadovcového výlevu, napríklad v okolí Mníchova. Kdekoľvek sa tieto usade...

  Podnebie

  Podľa Köppenových klasifikačných šablón a aktualizovaných údajov je podnebie oceánske (Cfb), nezávislé od izotermy, ale s niektorými vlhkými kontinentálnymi podnebiami (Dfb), ako sú teplé až horúce letá a studené zimy, ale bez trvalej snehovej pokrývky. Blízkosť Álp prináša väčšie množstvo zrážok a následne väčšiu náchylnosť k problémom s povodňami. Realizujú sa štúdie adaptácie na zmenu podnebia a extrémnych udalostí, jedným z nich je Isarov plán adaptácie na klímu EÚ. Centrum mesta leží med...

  Z iba 24 000 obyvateľov v roku 1700 sa počet obyvateľov mesta zdvojnásobil približne každých 30 rokov. Bolo to 100 000 v roku 1852, 250 000 v roku 1883 a 500 000 v roku 1901. Od tej doby sa Mníchov stal tretím najväčším mestom Nemecka. V roku 1933 bolo zrátaných 840 901 obyvateľov a v roku 1957 viac ako 1 milión.

  Ako hlavné mesto Bavorska je Mníchov dôležitým politickým centrom pre štát aj krajinu ako celok. Je sídlom Bavorského krajinského snemu, štátneho kancelára a všetkých štátnych útvarov. V Mníchove sídli niekoľko národných a medzinárodných orgánov, vrátane Spolkového finančného súdu Nemecka a Európskeho patentového úradu.

  Ferdinand Ďurčanský (* 1906 – † 1974) –  slovenský politik a novinár.
  Imrich Kružliak (* 1914 – † 2019) –  politik, redaktor, publicista, básnik katolíckej moderny, spisovateľ, prekladateľ a exilový pracovník.
  Anton Hlinka (* 1926 – † 2011) –  rímskokatolícky kňaz, salezián, exilový pracovník, žurnalista, univerzitný profesor, publicista, prekladateľ, a filozof.
  • Mníchov
  • Nemecko
 5. Media in category "Mnichov (Strakonice District)" The following 14 files are in this category, out of 14 total. 200px pomnik.jpg 200 × 150; 27 KB.

 1. Searches related to mnichov wikipedia

  fc bayern mnichov wikipedia