Yahoo Web Search

  1. About 4 search results
  1. Konfiguracja. Cała konfiguracja MS-DOS znajduje się w zasadzie w 2 lub 3 plikach: CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT oraz w nowszych systemach – MSDOS.SYS.Plik CONFIG.SYS definiuje konfigurację systemu operacyjnego, AUTOEXEC.BAT pełni funkcję swoistego Autostartu, natomiast plik MSDOS.SYS był w samodzielnych wersjach systemu, czyli do wersji 6.22, plikiem binarnym zawierającym kod wykonywalny ...

  2. en.wikipedia.org › wiki › SqSQ - Wikipedia

    SQ (program), a program for compressing files on MS-DOS and CP/M Sound quality , the characteristics of the output of a preamp, amp or sound system Stereo quadraphonic , a matrix quadraphonic gramophone record format developed by CBS

  3. en.wikipedia.org › wiki › AsciiASCII - Wikipedia

    ASCII (/ ˈ æ s k iː / ASS-kee),: 6 abbreviated from American Standard Code for Information Interchange, is a character encoding standard for electronic communication. . ASCII codes represent text in computers, telecommunications equipment, and other dev

  1. People also search for